Please join, like or share our Vanipedia Facebook Group
Go to Vaniquotes | Go to Vanisource


Vanipedia - the essence of Vedic knowledge

ET/Prabhupada 0052 - Erinevus bhakta ja karmi vahel

From Vanipedia


Difference Between Bhakta and Karmī - Prabhupāda 0052


Lecture on SB 1.2.9-10 -- Delhi, November 14, 1973

See on erinevus bhakti ja karma vahel. Karma on meelte rahuldamine ja bhakti on Jumala rahuldamine. Sama asi. Seetõttu ei saa inimesed aru erinevusest bhakta ja karmī vahel. Karmī rahuldab oma meeli ja bhakta rahuldab Kṛṣṇa meeli. Mingi meelte rahuldamine peab olema. Kuid kui sa rahuldad Kṛṣṇat, seda kutsutakse bhaktiks. Hṛṣīkeṇa hṛṣīkeśa-sevanaṁ bhaktir ucyate (CC Madhya 19.170). Hṛṣīka tähendab meeli, puhastatud meeli. Ma selgitasin seda ükspäev, et

sarvopādhi-vinirmuktaṁ
tat-paratvena nirmalam
hṛṣīkeṇa hṛṣīkeśa-
sevanaṁ bhaktir ucyate
(CC Madhya 19.170)

Bhakti ei tähenda, lõpeta oma töö. Bhakti ei tähenda sentimentaalset fanatismi. See ei ole bhakti. Bhakti tähendab kõigi oma meelte rakendamist meelte omaniku rahuldamiseks. Seda kutsutakse bhaktiks. Seetõttu on Kṛṣṇa nimi Hṛṣīkeśa. Hṛṣīka tähendab meeli. Ja hṛṣīka īśa, Ta on meelte kontrollija. Tegelikult ei tööta meie meeled sõltumatult. Me võime seda mõista. Kṛṣṇa juhatab. Sarvasya cāhaṁ hṛdi sanniviṣṭo mattaḥ smṛtir jñānam apohanaṁ ca (BG 15.15). Mattaḥ smṛtir jñānam apohanaṁ ca. Teadlane töötab, sest Kṛṣṇa aitab teda, ta ei tööta sõltumatult. See on võimatu. Kuid ta tahtis sedamoodi. Seetõttu annab Kṛṣṇa talle tingimused. Kuid tegelikult töötab Kṛṣṇa. Seda on Upaniṣadides selgitatud. Ilma, et Kṛṣṇa töötaks, ilma nägemiseta, ilma et Kṛṣṇa ei näeks, sa ei saa näha. Nagu Brahma-saṁhitās on selgitatud päikesepaistet. yac-cakṣur eṣa savitā sakala-grahāṇāṁ. Päike on üks Kṛṣṇa silmadest.

yac-cakṣur eṣa savitā sakala-grahāṇāṁ
rājā samasta-sura-mūrtir aśeṣa-tejāḥ
yasyājñayā bhramati sambhṛta-kāla-cakro
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

Seetõttu, et päike on üks Kṛṣṇa silm, kuna päike tõuseb, kuna päike näeb, siis sina näed. Sa ei saa näha sõltumatult. Sa oled oma silmade üle nii uhke. Mis kasu on su silmadest, kui ei ole päikesevalgust? Sa ei näe. Isegi see elekter tuleneb päikesest. Nii et tegelikult kui Kṛṣṇa näeb, sina näed. Selline on olukord. Seega meie meeled ... "Bhagavad-gītās" on öeldud, sarvataḥ pāṇi-pādaṁ tat. Sarvataḥ pāṇi-pāda... Kṛṣṇal on igal pool käed ja jalad. Mis need on? Minu käed, sinu käed, sinu jalad - need kuuluvad Kṛṣṇale. Nagu keegi ütleb, mul on harukontorid üle kogu maailma. Need harud töötavad kõrgeima isiku juhtimise all. Samamoodi ka Kṛṣṇa. Kṛṣṇat kutsutakse seetõttu Hṛṣīkeśa, Hṛṣīkeśa. Seega ülesanne on ... Bhakti tähendab, et me rakendame oma hṛṣīka, oma indriyad, oma meeled, meelte omaniku teenimisse. See on täiuslik elu. See on täiuslik ... Kuid niipea, kui me soovime kasutada oma meeli meelte rahuldamiseks, seda kutsutakse karmaks. Seda kutsutakse materiaalseks eluks. Seetõttu ei ole bhakta jaoks midagi materiaalset. See tähendab īśāvāsyam idaṁ sarvam (ISO 1). Bhakta näeb, et kõik kuulub Kṛṣṇale. Īśāvāsyam idaṁ sarvaṁ yat kiñca jagatyāṁ jagat, tena tyaktena bhuñjīthā. Kõik kuulub Kṛṣṇale. Seetõttu, mida iganes Kṛṣṇa meile annab ... Nagu isand. Isand annab midagi teenrile: "Naudi seda." See on prasādam. Prasāde sarva-duḥkhānāṁ hānir asyopajā... Selline on elu. Kui sa teadvustad Kṛṣṇat, kui sa mõistad, et kõik kuulub Kṛṣṇale, isegi mu käed ja jalad, ka need kuuluvad Kṛṣṇale, kõik mu kehaosad kuuluvad Kṛṣṇale, ja neid peaks kasutama Kṛṣṇa heaks, siis seda kutsutakse bhaktiks.

anyābhilāṣitā-śūnyaṁ
jñāna-karmādy-anāvṛtam
ānukūlyena kṛṣṇānu-
śīlanaṁ bhaktir uttamā
(Brs. 1.1.11)

Mida Kṛṣṇa, ee, Arjuna tegi. Ta tahtis rahuldada oma meeli mitte võideldes, kuid pärast "Bhagavad-gītā" kuulmist nõustus: "Jah, Kṛṣṇa on Kõrgeim Isiksus."

ahaṁ sarvasya prabhavo
mattaḥ sarvaṁ pravartate
iti matvā bhajante māṁ
budhā bhāva-samanvitāḥ
(BG 10.8)

Neid asju on "Bhagavad-gītās" väga hästi selgitatud. See on vaimse elu sissejuhatav õpe. Ja kui me oleme tõeliselt veendunud "Bhagavad-gītā" õpetustes, siis me alistume Kṛṣṇale. Kṛṣṇa tahab seda. Sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja (BG 18.66). Ta tahab seda. Kui me tõesti kiindume sellesse protsessi, siis seda kutsutakse śraddhā. Śraddhā. Mida śraddhā. tähendab, on selgitanud Kavirāja Gosvāmī.