اگر چیز نابی ارائه دهیم، عمل خواهد کرد - FA/Prabhupada 0025

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

If We Give Genuine Thing, it Will Act - Prabhupāda 0025


Conversation with Yogi Amrit Desai of Kripalu Ashram (PA USA) -- January 2, 1977, Bombay

یوگی: من بسيار دوستتون دارم، و گفتم كه بايد براى ملاقات "دارشان" شما بيام Prabhupāda: ممنون یوگی: من داشتم به عابدين مى گفتم. مى گفتم كه شما.... Prabhupāda: شما با دكتر ميشرا هستيد؟ یوگی: خیر، نيستم. من داشتم به تمام عابدين اينجا ميگفتم ميگفتم که شرى پرابهوپاد اولين كسى است كه بهاكتى را به غرب، جايى كه بيشترين نيازبه اون احساس ميشه، آورد چون در اونجا مردم خيلى در فكر هستند. فكر میکنن، فكر میکنن، فكر میکنن. اين راه عشق خيلى فوق العاده است. Prabhupāda: دقت كنيد. اگر شما يك چیز ناب و واقعی رو ارائه بديد یوگی: خيلى ناب Prabhupāda: دركش می کنن. یوگی: براى همينه كه به اين خوبی در حال رشده، چون خالصه Prabhupāda: و اين وظيفه ى هندى هاست كه بهشون چیزهای ناب رو بده اين"پارا- اوپاكارا" است. قبل از من، تمام اين سوامى ها و يوگيها به اونجا رفته بودند تا فريبشان بدهند یوگی: نه، اونها ميترسيدند كه اگر حقيقت رو بگن، حرفهاشون مورد قبول واقع نشه! Prabhupāda: اونها حقيقت رو نميدونستند! نه اينكه ميترسيدند... چرا؟ اگر كسى در جايگاه حقيقت باشه، چرا بايد بترسه؟ یوگی: واقعاً! Prabhupāda: اونها نميدونستند حقيقت چيه، از ويوكاناندا شروع شد! یوگی: همه اش درست. ببينيد، بعد از اينكه شما اومديد... من سال١٩٦٠ اونجا بودم. شروع كردم به يوگا درس دادن ولي بعد كه شما اومديد من ديگه از آموزش بهاكتى و ذكر مانتراها نمى ترسيدم بنابراين حالا ما آموزه های زیادی درمورد بهاكتى در آشرام داريم، خيلى زياد. من مديون شما هستم چون مي ترسيدم بهشون بگم چون فكر مى كردم اونها مسيحى هستند. زياد به عبودیت علاقه اى ندارند. و اشتباه درك خواهند كرد. ولى شما يك معجزه آفريديد. خدا، كريشنا، توسط شما معجزه اى آفريد شگفت انگيزه، بزرگترين معجزه ى روى زمين من حس قوى به اون دارم Prabhupāda: نظر لطف شماست كه اينجورى بيان مى كنيد اگر ما يك موضوع ناب رو ارائه بديم، کار ميكنه یوگی: اين همون چيزيه كه من هم انجام ميدم ما حدود ١٨٠ نفر رو داريم كه هميشه در آشرام زندگى مى كنند، و به تمرين تجرد مشغولند همگى ساعت 4 صبح بيدار ميشن، و حدود ساعت 9 ميخوابن و حتى هم ديگه رو لمس هم نمى كنند. اونها در قسمتهاى جداگانه ميخوابند حتى در مراسم "سات-سانگا" جدا از هم مى نشينند. همه چيز جدي است نه مواد مخدر، نه الكل، نه گوشت، نه چاى و قهوه، نه سيرو پياز. كاملاً پاك Prabhupāda: خيلى خوب. بله. ما دنبال همين هستيم یوگی: بله Prabhupāda: ولی آیا شما "ديتى" هم داريد؟ یوگی: بله. خداوند كريشنا و رادها ديتى هاى ما هستند استاد من، كريپالو-آناندى سوامى هستند. نزديك بارودا يك آشرام دارند ايشون 27 سال "سادهانا" (تمرين معنوی) انجام دادن و 12 سال كاملا در سكوت بسر بردند در چند سال اخير به دليل در خواست زياد مردم، سالی يكی دوبار سخنرانى مى كنند Prabhupāda: ذكر نمى كنه؟ یوگی: ايشون ذكر ميكنه. در زمان سكوت شون ، ذكرشون مجازه چون میگن، وقتى شما نام خدا رو ميگيد، اين شكستن سكوت نيست. پس ذكر ميكنن Prabhupāda: سكوت يعنى ما نبايد حرفهاى بيهوده بزنيم. بايد هاره كريشنا ذكر كنيم اين سكوته. به جاى وقت تلف كردن و صحبت راجع به چيزهاى مادى، بياييد هاره كريشنا ذكر كنيم اين مثبته و سكوت منفيه حرفهاى بيهوده رو رها كن، با معنى حرف بزن یوگی: درسته! كاملا درسته! Prabhupāda: شخص با چشيدن مزه ى بالاتر از خواسته براى كامجويى دست خواهد كشيد. (ب. گ. فصل ٢ آيه ٥٩) اگر كسى از بيهوده گويى دست برداره، اونوقت "پارام" خداوند متعال... وقتى شما چيزهاى بهترى داشته باشيد، طبيعتاً آشغال ها رو دور ميريزيد پس هر چيز مادى، آشغاله "کارما"، "گیانا"، " يوگا"، همه ماديند. "كارما، گيانا، يوگا". حتی تا مرز روشهاى ظاهراً يوگايى، همه ماديند