FA/Prabhupada 0032 - هرآنچه را باید بگویم، در کتابهایم گفته ام

From Vanipedia


Whatever I Have To Speak, I Have Spoken In My Books - Prabhupāda 0032


Arrival Speech -- May 17, 1977, Vrndavana

پرابهوپاد: من قادر به صحبت کردن نیستم. احساس ضعف شدید می کنم. قرار بود به جاهای دیگری هم مثل برنامه ی چاندیگار بروم، اما آن برنامه را لغو کردم، زیرا وضعیت سلامتی ام بسیار وخیم است. بنابراین ترجیح دادم که به ورینداوان بیایم. اگر قرار به مردن است، بگذار این جا اتفاق بیفتد. بنابراین هیچ حرف تازه ای برای گفتن ندارم. هر آن چه گفتنی بود، در کتاب هایم گفته ام. حال شما سعی کنید آنها را بفهمید و به تلاش خود ادامه دهید. مهم نیست که، من حضور داشته باشم یا نداشته باشم. همان طور که کریشنا به طور ابدی حضور دارد، مشابهاً موجود زنده نیز به طور جاودان زندگی می کند. « کسی که به خداوند خدمت کند برای همیشه زنده خواهد بود.» به شما آموزش داده شده که به کریشنا خدمت کنید، و با کریشنا ما جاودانه خواهیم زیست. زندگانی ما ابدیست. همان گونه که در ب.گ. فصل 2 آیه 20 آمده است. از بین رفتن موقتی این بدن، هیچ اهمیتی ندارد . اصولا بدن برای از بین رفتن است. ب.گ. فصل 2 آیه 13 بنابراین با خدمت کردن به کریشنا جاودانه زندگی کنید از همه‌ی شما بسیار متشکرم. عابدین : درود!