FA/Prabhupada 0117 - امکان خواب مجانی، هتل مجانی

From Vanipedia


Free Hotel and Free Sleeping Accommodation - Prabhupāda 0117


Lecture on SB 7.9.24 -- Mayapur, March 2, 1976

هدف این است، نوکر شدن و کلفت شدن . این کمال تمدن بشری است . هر زنی باید سعی کند که خدمتکار شوهرش بشود، و هر مردی باید سعی کند صد برابر خادم کریشنا بشود. این تمدن هندی است، نه اینکه "زن و شوهر، ما حقوق مساوی داریم." که، در اروپا، آمریکا، این جنبش رایج است، "تساوی حقوق." این تمدن ودایی نیست. در تمدن ودایی شوهر باید خادم صادق کریشنا باشد، و زن باید کنیز صادق شوهرش باشد. برای همین در شريماد بهاواگاتام، كنتوى ٧، فصل ٩، آيه ى ٢٤، گفته شده ست این بهترین معاشرت است. وقتی که نارادا مونی توضیح میدهند رفتار یک مرد باید چگونه باشد، یک زن چطور باید رفتار کند... الان صحبت ما روی دیکتافون ضبط میشه .شما آنرا خواهید شنید. که چیزی به نام ارباب شدن وجود ندارد. بیفایده است. شما نمیتوانید ارباب شوید. در بهاواگاد گيتا، فصل ٣، آيه ى ٢٧، آمده است. شما نمیتوانید ارباب شوید و همانطور كه در چيتانياچاريتامريتا، مادهياى ٢٠، آيه ى ١٠٨-١٠٩، گفته شده زن یا مرد، همه خدمتگزار کریشنا هستند. همه ما باید در این حیطه تعلیم ببینیم، که چگونه بهترین خادم کریشنا شویم، نه تنها خادم مستقيم کریشنا، بلکه خادم،خادم کریشنا. به این میگویند خادم سلسله ی پیران. معلم روحانی من خادم معلم روحانیش است، و من هم خادم معلم روحانی خود هستم. مشابهاً ، ما فکر میکنیم "خادم خادم بودن."بدون هیچ سوالی که بشی.... این بیماری مادی است. در چيتانياچاريتامريتا، مادهياى ١٣، آيه ى ٨٠، گفته شده به محض اینکه دچار غرور شويم - "من باید ارباب شوم. من باید فقط دستور بدم. من نباید از کسی پیروی کنم"- این توهم است. و این بیماری از برهما شروع شده و تا مورچه ادامه دارد. پراهلاد ماهاراج، این به اصطلاح موقعیت غلط ارباب شدن، را کاملاً فهمیده بود. او میگوید که "من کاملا از این خطا آگاهم. لطفا مرا به خدمت بگیر..." " نيجا-بهريتيا-پارشوام" یعنی درست مانند یک نوآموز. نوآموز، يك نوآموز در خدمت شخص کارآموخته است. کم کم، نوآموز چگونگی انجام کارها را یاد میگیرد. برای همین او(پراهلاد ماهاراج) میگوید "من بلافاصله خدمتگزار ماهری نخواهم شد، اما به من اجازه بده..." اين موسسه ى ما براى اين هدف است اگر کسی به خاطر هتل رایگان و تسهیلات مجانی خوابیدن، به اینجا میاید، آمدنش به این انجمن بیفایده است. او باید یاد بگیرد که چطور خدمت کند. کسانی که مشغول خدمت هستند، آنها... باید از کسی که بیست و چهار ساعت مشغول خدمت است یاد بگیرد؛ آنوقت پیوستن او به این انجمن موفقیت آمیز میشود. و اگر ما فکر کنیم که "اینجا محلی است که ما میتوانیم هتل مجانی، زندگی مجانی و ارضای حواس مجانی داشته باشیم،" تمام این انجمن از هم می پاشد. مراقب باشید. همه ی GBC;s، باید مراقب باشند که این تفکر افزایش نیابد. همه باید مشتاق خدمت کردن و آموختن چگونگی خدمت باشند . سپس زندگی قرین موفقیت خواهد شد. از شما بسیار متشکرم.