FA/Prabhupada 0141 - مادر شیر تهیه می کند و شما مادر را می کُشیدGarden Conversation -- June 14, 1976, Detroit

"جایا ادویتا" : «من و "سات سواروپ ماهاراج"، کلاس های زیادی در مورد وارناآشراما دارما، در برنامه های کالج دادیم. چون اون ها همیشه می خوان در مورد نظام اجتماعی طبقاتی هندو بدونن. ما رو در این زمینه می پذیرن. و ما در مورد وارنا آشراما دهارما صحبت می کنیم. و اونها هیچ ایده ای برای غالب شدن بر ما ندارن. البته همیشه بحث های سطحی رو مطرح می کنن، ولی هیچ نظام بهتری سراغ ندارن. پرابهوپاد: چه بحثی؟ جایاادویتا: به ندرت.... خوب یک نظراتی دارن، می گن در این نظام جامعه پویا نیست. چون همه ی اونها ایده های مادی از طبقات بر اساس تولد دارن. پرابهوپاد: نه، واقعیت این نیست. جایا ادویتا سوامی: نه. پرابهوپاد: صلاحیت جایا ادویتا: وقتی ما ایده ی واقعی رو مطرح می کنیم.، اونها دیگه حرفی برای گفتن ندارن. و بعد ما نظام اونها رو به چالش می کشیم. « هدف جامعه ی شما چیست؟» و اونها چیزی برای گفتن ندارن. پرابهوپاد: « اگر تقسیم بندی برای فعالیت های مختلف وجود نداشته باشه، هیچ کاری به نحو احسنت انجام نمی شه. تقسیم بندی به طور طبیعی در بدن وجود داره. سر، دستها، شکم و پاها. به همین ترتیب جامعه هم نیاز به سر، طبقه ی خردمند، برهمن هست. بعد همه چیز به درستی پیش می ره. و در حال حاظر طبقه ی خردمند وجود نداره. همه از طبقه کارگر هستند، دسته ی چهارم. هیچ دسته اول و یا دومی وجود نداره. برای همین جامعه در موقعیت آشوب هست. مغز وجود نداره.» جایاادویتا سوامی: تنها اعتراضی که وجود داره وقتی هست که می گیم که مجرد، متاهل، بازنشسته و منقطع وجود داره اون موقع به طور خودکار جبهه می گیرن. چون می فهمن که ما مخالف ارضای حواس هستیم. Prabhupāda: بله. ارضای حواس تمدن حیوانی است. و کنترل حواس، جامعه ی انسانی است. ارضای حواس جامعه ی انسانی نیست. تمدن بشری نیست. نه. اونها این رو نمی دونن. تمرکز اصلی اون ها ارضای حواس هست. این نقص هست. در واقع دارن یک تمدن حیوانی رو به عنوان یم تمدن انسانی پیش می برن این نقصان هست. ارضای حواس تمدن حیوانی هست. و در واقع اونها حیوان هستن اگر می تونن بچه ی خودشون رو بکشن، حیوان هستند درست مثل گربه، سگ، اونها بچه های خودشون رو می کشند. اون چیه؟ حیوان کی داشت در مرد اون بچه ها می گفت، چی بود؟ چمدون جامانده؟ "هاری شوری" : کمد چمدون های جا مونده، "تریویکراما ماهاراج" در ژاپن او گفت بیش از دویست هزار، نه، بیست هزار بچه اونها رو می زارن در کمد های چمدون های جامانده و ترمشون می کنن پرابهوپاد" ایستگاه اتوبوس؟ ایستگاه قطار؟ چمدون های جا مانده می زارن و بعد قفلش می کنن و دیگه بر نمی گردن و وقتی بوی بد می آد.... این اتفاق در حال رخ دادن هست این صرفا تمدن حیوانی است آخرین قطره ی شیر گاو رو دوشیدن و بلافاصله اون رو به کشتارگاه فرستادن اینطوری عمل می کنن. قبل از این که به کشتارگاه بفرستنشون، تا آخرین قطره ی شیرشون رو می گیرن و بلافاصله کشتار شما شیر می خواین. شما خیلی شیر می گیرین. بدون شیر شما نمی تونین... و حیوانی که شما از اون شیر می گیریم کادرتون هست. اونها این رو فراموش می کنن. مادر شیر تأمین می کنه. شیر رو از بدن خودش تأمین می کنه و شما مادر رو می کشین. آیا این تمدن هست؟ کشتن مادر؟ و شیر ضروری هست. برای همین شما تا آخرین قطره رو می دوشید. در غیر این صورت چرا باید آخرین قطرات شیر رو هم از گاو گرفت؟ چون ضروری هست. خوب پرا نگذاریم زنده بمونه و شیر ما رو تأمین کنه؟ و شما می تونید صدها و هزاران خوردنی بسیار مغزی و دلپذیر درست کنید. شعور کجاست؟ شیر چیزی نیست جز تغییر یافته ی خون پس به حای اینکه خون رو بگیریم، تغییر یافته ی اون رو بگیریم و به درستی زندگی کنیم. مانند انسان های متشخص صادق. نه اونها حتی متشخص هم نیستن. پست، بی تمدن. اگر می خواین گوشت بخورین می تونین حیوان های بی ارزش رو که کاربردی ندارن بکشید مثل سگ و خوک رو بکشید. می تونید اونها رو بخورید اگر می خواین بخورید اون اجازه داده شده. سگ و خوک اجازه داده شده. چون هیچ انسان متشخصی گوشت گاو رو نمی خوره این گروه سطح پایین تر هستن که به اونها اجازه داده شده « خیلی خوی، شما می تونید خوک بخورید. "شواپاچا"» انسان های سطح پایین سگ و خوک می خوردند. هنوز هم می خورند. پس اگر شما گوشت می خواین این حیوان های کم اهمیت رو بکشید. چرا حیوانی رو می کشید که تا آخرین قطره ی شیرش رو نیاز دارین؟ این چه معنی ای میده؟ و در مورد کریشنا، کریشنا "پوتانا" (نام یک دیو) رو کشت ولی به او جایگاه مادری داد. چو کریشنا احساس دین می کرد. « قصد "پوتانا» هر چی که بود، اما من سینه ی او را مکیدم. پس اون مادر من هست» ما از گاو شیر می گیریم. آیا گاو مادر ما نیست؟ چه کسی می تونه بدون شیر زندگی کنه؟ همون صبح اول وقت شیر می خواین. و اون حیوان، برای شما شیر تولید می کنه، اون مادر نیست؟ معنی این چیه؟ تمدن کشتار مادر. و تازه می خوان شاد هم باشن و متناوبا جنگ ها یزرگ و قتل عام، بازتاب اعمال.