FA/Prabhupada 0176 - اگر کریشنا را دوست داشته باشید تا ابد با شما می ماند

From Vanipedia


اگر کریشنا را دوست داشته باشید تا ابد با شما می ماند - Prabhupāda 0176


Lecture on SB 1.8.45 -- Los Angeles, May 7, 1973

بنابراین به ما این قدرت عرفانی داده شده است، ولی ما نمیدانیم. به عنوان مثال : ، گوزن که مشک در ناف دارد و عطر آن بسیار خوب است، پس از او مبیرد اینجا و آنجا، اینجا و آنجا، اینجا و آنجا. این بو کجاست؟ او نمی داند که این عطر را در ناف خود دارد. میدانید. عطر و طعم در او وجود دارد، اما او در بیرون در پی آن است ، "کجا است؟ ، کجا است؟ " به همین ترتیب در ما بسیاری از قدرت های عارفانه خفته وجود دارد. ما بی اطلاع هستیم. اما اگر تمرین کنید سیستم یوگای عارفانه را ، برخی از آنها را خیلی خوب میتوانید از درون خود استخراج کنید. درست مثل پرندگان که پرواز می کنند، اما ما نمی توانیم پروازکنیم. گاهی اوقات ما آروز میکنیم، " اگر من بال کبوتر داشتم..... " یک شعری وجود دارد:" من میتوانیستم بلافاصله بروم." اما این قدرت عارفانه نیز در درون شما است. اگر شما توسط تمرین یوگایی پیشرفت کنید، شما همچنین می توانید در هوا پرواز کنید. این ممکن است. یک سیاره ای به نام ............ وجود دارد. در Siddhaloka، ساکنان، آنها نامیده می شوند ... Siddhaloka بدان معنا که بسیاری از قدرتهای عارفانه به آنها داده شده است. ما در حال تلاش برای رفتن به کره ماه توسط بسیاری از ماشین آلات هستیم . آنها می توانند پرواز کنند. به محض این که بخواهند، آنها می توانند بروند. پس قدرت عارفانه در همه وجود دارد. که باید رشد داده شود. ............ در ما بسیاری از قدرت ها خفته است . آنها راباید رویاند . درست مثل کریشنا. می گویند، چهار یا پنج سال پیش، شما نمی دانستید کریشنا کیست. توسط تهذیب شما قدر به درک کریشنا ، خدا و رابطه ی ما با خدا خواهید بود. بنابراین هدف زندگی انسان این تهدیب است ، نه در جستجوی غذا ، پناهگاه یا رابطه ی جنسی. این در حال حاضر وجود دارد. .......... این چیزها موضوع ما از پرس و جو نیست. این در حال حاضر وجود دارد. این وجود دارد به اندازه کافی حتی برای پرندگان و جانوران . و چه .......... اما آنها تبدیل شده اند به حقه بازان. آنها به سادگی در فکر اینکه مواد غذایی کجاست، پناهگاه کجاست، رابطه ی جنسی کجاست، پناه کجاست، مشغول میشوند. این تمدن غلط است، گمراه کننده است. شکی در این موارد نیست...... مشکلی وجود ندارد هرگز. آنها نمی بینند که حیوان هیچ مشکلی ندارد ، پرنده هیج مشکلی ندارد. چرا جامعه بشری چنین مشکلی داشته؟ این اصلا مشکل نیست. مشکل واقعی این است که چگونه میتوان متوقف کرد این تکرار از تولد، مرگ، سن زیاد و بیماری را . این مشکل واقعی است. مشکل این است که توسط جنبش آگاهی کریشنا حل شده است. اگر شما به سادگی درک کنید کریشنا کیست، t...................... ، تولد جسمی وجود ندارد. بنابراین جنبش آگاهی کریشنا بسیار خوب است، اگر شما با کریشنا دوست باشید، سپس شما می توانید با کریشنا صحبت کنید. همانطور که یودیستارا مهاراجه درخواست کرد: "کریشنا، لطفا چند روزی بیشتر بمان." بنابراین کریشنا، نه چند روزبیشتر، بلکه کریشنا دائمی با شما باقی می ماند اگر شما عاشق کریشنا باشید. بسیار متشکرم.