FA/Prabhupada 0209 - چگونه به خانه، نزد خداوند بازگردیم؟

From Vanipedia


چگونه به خانه، نزد خداوند بازگردیم؟ -
Prabhupāda 0209


Lecture on SB 6.1.16 -- Denver, June 29, 1975

بنابراین زندگی انسانی به منظور این پاکسازی است. ما برای بدست آوردن نان روزانه خود بسختی کار میکنیم. مردم نان خود را با بیهوده نشستن بدست نمی آورند. آنها دارند بسختی کار میکنند. این شهر زیبای دنور آنجا است. آن از جنگل یا بیابان بیرون نپریده است. فرد باید بسختی کار کند تا این شهر خیلی زیبا ، کاملا سر پا بایستد. پس ما باید کار کنیم، اگر ما طالب خوشبختی هستیم، پس باید کار کنیم. هیچ شکی در این مورد نیست. اما کریشنا میفرماید که yānti deva-vratā devān (BG 9.25). یک کسی کار میکند تا در این اتمسفر مادی خوشبخت بشود، به این ترتیب که در این جهان مادی یک مرد خیلی بزرگی بشود، یا یک کمی با شعور تر، آنها در این زندگی خوشبخت نیستند، اما میخواهند در زندگی بعد سعادتمند بشوند. بعضی وقتها آنها به کرات بالاتر میروند. پس ( yānti deva-vratā devān pitṛn yānti pitṛ-vratāḥ (BG 9.25 بناباین همانطور که کار میکنید، نتیجه مطلوب را میگیرید. اما در آخرین خط، کریشنا میفرماید، mad-yājino'pi yānti mām: "اگر شما کار کنید یا مرا پرستش کنید، آنگاه به نزد من می آیید." پس چه تفاوتی میان رفتن بسوی کریشنا و باقی ماندن در این جهان مادی وجود دارد؟ تفاوت این است ābrahma-bhuvanāl lokāḥ punar āvartino 'rjuna (BG 8.16). در این جهان مادی شما حتی اگر به بالاترین سیاره، برهمالوکا بروید، هنوز، در آنجا تولد، مرگ، پیری و بیماری هست. و یا مجبورید دوباره برگردید. درست مثل این مردمی که به کره ماه میروند و دوباره به اینجا بر میگردند. پس این نوع رفتن و برگشتن به اینجا خوب نیست. (BG 15.6). اگر شما به چنان سیاره ای بروید جایی که دوباره مجبور به بازگشت به این جهان مادی نباشید، آن بالاترین کمال است. آآن کریشنا لوکا است. پس کریشنا میفرماید که "اگر دارید برای خوشبخت شدن در این جهان مادی بسختی کار میکنید، همان کار سخت، اگر مرا پرستش کنید، کریشنا، آنگاه به نزد من می آیید." Mad-yājino 'pi yānti mām. آن منفعت ویژه چیست؟ Mām upetya kaunteya duḥkhālayam aśāśvatam nāpnuvanti: (BG 8.15) "هر کس که به نزد من بیاید، دیگر مجبور نیست مجددا به این جهان مادی برگردد." بنابراین جنبش کریشنا آگاهی ما به مردم آموزش میدهد چگونه به خانه بازگردند، بازگشت بسوی خداوند، کریشنا. آن مردم را برای ابد سعادتمند میکند. در این زندگی هم، مردم کریشنا آگاه، نا خشنود نیستند. شما میتوانید عملا ببینید. ما در یک اتاق خیلی زیبا نشسته ایم و هاره کریشنا ذکر میکنیم و پراسادم میگیریم. بدبختی کجاست؟ هیچ بدبختی وجود ندارد. و روشهای دیگر، آنها مجبور هستندزیر بار خیلی مراحل ناخوشایندی بروند. اینجا، کریشنا آگاهی، هیچ چیز ناخوشایندی در آن وجود ندارد. آن در بهاگاواد-گیتا اظهار شده است: (BG 9.2 ). سوسوکهام. ,وقتی شما خدمت عابدانه انجام میدهید، آن نه تنها سوکهام است -سوکهام یعنی خوشبختی - اما لغت دیگری هم اضافه شده، سوسوکهام، "بسیار راحت، بسیار شاد." کارتوم، انجام دادن خدمت عابدانه، بسیار دلپذیر، بسیار مسرور کننده است. و آویایام. آویایام یعنی هرکاری که بکنید، این سرمایه ابدی شما است. چیزهای دیگر، آنها تمام میشوند. فرض کنید شما شخص بسیار پیشرفته ای در تحصیلات هستید. شما M.A., Ph.D. و چیزهای دیگر یک چیزی را گذرانده اید. اما آن آویایام نیست؛ آن ویایام است. ویایام یعنی تمام شدنی. به محض تمام شدن بدنتان، همه به-اصطلاح رتبه هایتان تمام میشوند. سپس دوباره زندگى بعدى، اگر وجود انسانى بشويد... البته دوباره شانس فوق ليسانس و دكترا وجود دارد اما آن فوق لیسانس، و دکترای اولی ، تمام شده است. بنابراین هر چه ما در اینجا بدست بیاوریم، آن آویایام نیست. ویایام یعنی هزینه، و آ یعنی "نیست،" هزینه نیست. اگر شما مقداری پول داشته باشید، اگر آنرا خرج کنید، آنوقت آن ویایام است، بعد از مدتی تمام میشود. آویایام یعنی هر چقدر خرج کنید، هنوز تمام نمیشود. آن آویایام است. بنابراین خدمت عابدانه به کریشنا بعنوان سوسوکهام کارتوم آویایام توصیف شده است. هر عملی که انجام دهید، اگر ده درصد موفقیت کسب کنید، آن ده در صد برای شما دائمی است. بنابراین در بهاگاواد-گیتا آمده است، (BG 6.41). کسانی که نمیتوانند بهاکتی-یوگا را در این زندگی تمام کنند، یک شانس دیگر زندگی انسانی به آنها داده میشود. نه تنها زندگی انسانی، گفته شده است آنها به بهشت میروند، در آنجا لذت میبرند، و سپس بار دیگر به این سیاره باز میگردند. و آنهم نه مانند یک مرد معمولی. Śucīnāṁ śrīmatāṁ gehe: او در یک خانواده بسیار مقدس متولد میشود، درست مانند برهمانا-وایشناوا، سوچینام، و شریماتام، خانواده خیلی ثروتمند. آنوقت این وظیفه اوست. بنابراین کسانی که ثروتمند متولد میشوند... شما آمریکایی ها، شما قرار بود ثروتمند به دنیا بیایید. در حقیقت همینطور هم هست. بنابراین شما باید اینگونه فکر کنید، که "بنا بر خدمت عابدانه سابق ما، با لطف کریشنا ما در این کشور متولد شده ایم. فقری وجود ندارد، "شریماتام. بنابراین شما باید کریشنا آگاهی را خیلی جدی بگیرید. این فرصت را بدست آورده اید.شما فقیر-محنت زده نیستید. شما نبايد وقت تان را هدر بدهيد،" غذا كجاست؟ غذا كجاست؟ غذا كجاست؟" درست مثل دیگر، کشورهای فقیر-محنت بار، آنها برای یافتن غذا شرمسار هستند. اما شما خیلی خوشبخت هستید، پس این فرصت را با هیپی شدن به هدر ندهید. تلف نکنید. عابد شوید، عابد کریشنا. جنبش کریشنا آگاهی آنجا است، و ما مراکز زیادی داریم. فقط سعی کنید این علم کریشنا آگاهی را بیاموزید و زندگیتان را کامل کنید. این درخواست ما است. از شما خیلی متشکرم.