FA/Prabhupada 0226 - نام، شکوه، اعمال، زیبایی و عشق خداوند را تبلیغ کنیدLecture -- Los Angeles, May 18, 1972

در عمل کریشنا اینجا در دنیای مادی نیست. درست مانند یک مرد بزرگ، کارخانه اش در جریان است، کسب و کار اش در جریان است، اما لزوما در .انجا حاظر نیست. به طور مشابه، قدرت کریشنا در کار است. دستیاران او، بسیاری از نیمه خدایان او، آنها در حال کارهستند. آنها شرح داده شده است در śāstra . . فقط همانند خورشید . خورشید، عملا علت این تظاهرات کیهانی مواد است. این در saṁhitā توصیف شده است. Yac-cakṣur eṣa savitā sakala-grahāṇāṁ rājā samasta-sura-mūrtir aśeṣa-tejāḥ yasyājñayā brahmati sambhṛta-kāla-cakro govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi گوویندا ... خورشید شرح داده شده است، یکی از چشمان خدا. اودر حال نظاره همه چیز است. شما نمی توانید خودتان را از دیدگان خدا پنهان کنید، شما نمی توانید خودتان را از آفتاب پنهان کنید. بنابراین، در این راه، نام خدا، می تواند هر نامی وجود داشته باشد... و از آن است که در ادبیات ودایی آمده است که خدا نام های بسیاری دارد، اما این نام کریشنا نام اصلی است. Mukhya. Mukhya به معنی اصلی. و آن را بسیار به سادگی توضیح داده: " جذاب متعال " در بسیاری از راه ها او جذاب متعال است. پس نام خدا ... جنبش کریشنا آگاهی در حال تبلیغ نام خداوند است، شكوه خداوند، اعمال خداوند، زيبايى خداوند، عشق خداوند. همه چيز همانطور که بسیاری از چیزهایی که در این دنیای مادی، همه آنها، آنها در کریشنا می باشد. هر آنچه که به شما داده شده است. درست همانند اینجا، برجسته ترین ویژگی در این جهان مادی جاذبه جنسی است. به طوری که در وجود دارد در کریشنا، ما در حال پرستش جاذبه ی رادها و کریشنا هستیم. اما این جاذبه و ان جاذبه همان نیستند. این واقعی است و در اینجا آن غیر واقعی است. ما همچنین با خرید و فروش همه چیز که در حال حاضر در جهان معنوی است هستیم، اما آن را تنها بازتابی است. این هیچ ارزش واقعی ندارد. درست مثلا در مغازه خیاطی، گاهی اوقات بسیاری از عروسک های زیبا وجود دارد، یک دختر زیبا ایستاده است. اما هیچ کس اهمیت نمیدهد که ببیند آن را.. زيرا همه مى دانند كه " اين مصنوعيه. با این حال زیبایی ممکن است وجو داشته باشد، این نادرست است. اما یک زن زنده، اگر او زیبا باشد، بنابراین بسیاری از مردم او را خواهند دید. زيرا اين حقيقى است. اين يك مثال است در اینجا به اصطلاح کسانی که زنده نامیده میشوند مرده هستند، زیرا بدن ماده است. آن توده ی از ماده است. به محض اینکه روح از بدن آن زن زیبا برود کسی اهمیت نیمدهد که به او نگاه کند. زیرا او به اندازه ای خوب است که یک عروسک در مغازه ی خیاطی. پس نكته ى اصلى روح است، و چون همه چيز اينجا از ماده ى مرده ساخته شده است، بنابراین آن به سادگی تقلید و بازتاب است. چیزی واقعی در جهان معنوی است. یک جهان معنوی وجود دارد. کسانی که خوانده اند بهاگوارد گیتا را آنها میتوانند درک کنند. جهان معنوی در آنجا شرح داده شده است. همانطور كه در گيتا، فصل ٨، آيه ى ٢٠، آمده است." بهاوا" يعنى طبيعت طبیعت دیگری پشت این طبیعت وجود دارد. ما میتوانیم این طبیعت را به طور محدود تا آسمان ببینیم. دانشمندان، آنها در تلاش برای رفتن به بالاترین سیاره اند، اما آنها محاسبه کرده اند که چهل هزار سال طول می کشد. بنابراین چه کسی چهل هزار سالبعد زنده است؟ بروید و دوباره برگردید؟ اما سیاره وجود دارد. بنابراین ما نمی توانیم حتی طول و عرض این جهان مادی را محاسبه کنیم، چه برسد به جهان معنوی. بنابراین ما باید از منابع معتبر درک کنیم. این منبع معتبر کریشنا است. از آنجا که اخیرا برای ما توضیح داده شده است، هیچ کسی عاقل تر و اگاه تر از کریشنا نیست. بنابراین کریشنا این دانش را میدهد، که در پاراگراف tasmāt توو bhāvo 'nyo (BG 8.20). "فراتر از این جهان مادی آسمان معنوی دیگری وجود دارد." همچنین سیاره های بی حد و حصر وجود دارد. و آن آسمان دور است، بسيار بزرگتر از اين آسمان اين فقط يك چهارم است. و آسمان روحانى سه چهارم که در باگاواد گیتا-، ekāṁśena jagat sthito (BG 10.42) توصیف شده است. این فقط یک چهارم، این جهان مادی است. دنياى روحانى ديگر سه چهارم است فرض کنید خلقت خدا را صد است. این فقط بیست و پنج درصد است. هفتاد و پنج درصد دیگری وجود دارد. به طور مشابه، عناصر زنده نیز، بخش بسیار کوچک از بخش های زنده در اینجا هستند. و در آنجا، در جهان معنوی، بخش عمده ای وجود دارد.