FA/Prabhupada 0286 - بازتاب انحراف یافته ی عشقی ناب بین شما و کریشنا

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
صفحه قبلی - ویدئو 0285 Go-previous-rtl.png
Go-next-rtl.png صفحه بعدی - ویدئو 0287

بازتاب انحراف یافته ی عشقی ناب بین شما و کریشنا - Prabhupāda 0286


Lecture -- Seattle, September 30, 1968

پس هیچ مشکلی نیست. حقیقت این است که ما باید یاد بگیریم چطور کریشنا را دوست داشته باشیم. پس دستور العمل و روش آنجاست، و ما تلاش میکنیم تا جایی که ممکن است به شما خدمت کنیم. ما پسران خود را برای دعوت کردن شما به خیابانها و شهرها می فرستیم. و اگر شما لطف کرده و این فرصت را بدست بگیرید، آنوقت زندگی شما قرین موفقیت خواهد شد. زیرا این شکل انسانی حیات برای پرورش عشق به خداوند ساخته شده است. زیرا در همه ی زندگیهای دیگر، ما دوست داشته ایم، دوست داشته ایم. ما فرزندانمان را دوست داشته ایم، همسرمان را دوست داشته ایم، در زندگی پرنده ای ، در زندگی درندگی آشیانه مان را دوست داشته ایم. عشق وجود دارد. نیازی نیست به پرنده یا درنده یاد بدهیم چطور بچه هایشان را دوست داشته باشند. نیازی نیست، زیرا این طبیعی است. دوست داشتن خانه تان، کشورتان، دوست داشتن شوهرتان، دوست داشتن کودکانتان، همسرتان، و الی آخر، ادامه بدهید، همه ی این عشق ها، کم یا زیاد در حیطه حیوانی است. اما این نوع عشق به شما خرسندی نخواهد داد. نا امید خواهید شد زیرا این بدن موقتی است. بنابراین تمام این روابط عاشقانه هم موقتی بوده و خالص نیستند. آنها فقط انعکاسی منحرف از عشق خالصی که میان شما و کریشنا است هستند. پس اگر واقعا خواهان صلح هستید، اگر واقعا رضایتمندی میخواهید، اگر میخواهید سر در گم نشوید، پس تلاش کنید کریشنا را دوست بدارید. این یک برنامه ساده است. آنگاه زندگی شما موفقیت آمیز خواهد شد. جنبش کریشنا آگاهی برای گمراه کردن و فریب دادن مردم ساخته نشده است. این معتبرترین جنبش است. ادبیات ودایی، بهاگاواد-گیتا، شریماد-بهاگاواتام، ودانتا-سوترا، پوراناها، و خیلی، خیلی اشخاص بزرگ مقدس این را پذیرفته اند. و مثال روشن و واضح خداوند چیتانیا است. شما تصویر او را می بینید، او در حالت رقص است. پس شما باید این هنر را بیاموزید، آنگاه زندگی ما موفقیت آمیز خواهد بود. مجبور نیستید هیچ چیزمصنوعی را تمرین و تحلیل کنید و مغز خود را کسل کنید... شما غریزه دوست داشتن دیگران را دارید. این غریزی است، طبیعی است. ما فقط عشقمان را نا بجا استفاذه کرده و نا امید هستیم. نا امید. سرگشته.. پس اگر نمی خواهید سر در گم باشید، اگر نمیخواهید نا امید باشید، تلاش کنید کریشنا را دوست داشته باشید. و احساس میکنید چگونه در آرامش، و در امنیت در حال پیشرفت هستید، در هر چیزی که بخواهید. از شما بسیار متشکرم.