FA/Prabhupada 0287 - حافظه ی خود، عشق تان به کریشنا را احیا کنید

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
صفحه قبلی - ویدئو 0286 Go-previous-rtl.png
Go-next-rtl.png صفحه بعدی - ویدئو 0288

حافظه ی خود، عشق تان به کریشنا را احیا کنید
- Prabhupāda 0287


Lecture -- Seattle, September 30, 1968

Prabhupāda: سوالی هست؟ مادهودویشا: پرابهوپادا؟ آیا درست است که ما وقتی بهاگاواد-گیتا را بعد از چاپ آن دریافت کردیم شریماد_بهاگاواتام را بخوانیم؟ یا ما باید تمام وقت خود را صرف مطالعه ی بهاگاواد-گیتا همانگونه که هست کرده، و بعد ما... و بعدا از آنجا جلو برویم، یا باید مطالعه شریماد-بهاگاواتام خود را ادامه دهیم؟ Prabhupāda: خیر. شما باید بهاگاواد-گیتا همانگونه که هست را مطالعه کنید. این فقط یک بخش ابتدایی است. در سطح روحانی ، همه چیز مطلق است. اگر شما بهاگاواد-گیتا را بخوانید، همان موضوعی را که در شریماد-بهاگاواتام هست خواهید یافت. اینطور نیست که چون شریماد-بهاگاواتام را مطالعه میکنید نباید بهاگاواد-گیتا را بخوانید. اینطور نیست. شما این نوشته ها را بخوانید و هاره کریشنا را ذکر کنید. قواعد و قوانین را دنبال کرده و با سعادت زندگی کنید. برنامه ما برنامه ی بسیار شادی است. ما ذکر میکنیم، میرقصیم، پراسادام کریشنا را میخوریم، تصاویر زیبایی از کریشنا را نقاشی کرده و آنها را که به زیبایی آراسته شده اند میبینیم، و فلسفه میخوانیم. بیش از این دیگر چه میخواهید؟ (خنده) جاهناوا: چرا و چگونه در ابتدا هوشیاری خود را نسبت به عشق کریشنا از دست دادیم؟ Prabhupāda: هوم؟ تامالا کریشنا: چرا و چگونه... چرا و چگونه ما در آغاز عشق خود به کریشنا را فراموش کردیم؟ جاهناوا: نه خود عشق را. فقط هوشیاری نسبت به عشق، عشق حقیقی ما به کریشنا را. Prabhupāda: هوشیاری ما وجود دارد. شما عاشق یکنفر هستید. اما شما برای دوست داشتن کریشنا ساخته شده اید، شما این را فراموش کرده اید. پس فراموشی هم جزئی از طبیعت ماست. بعضی اوقات ما فراموش میکنیم. و مخصوصا چون ما خیلی کوچک هستیم، یک جزء، بنابراین من حتی نمیتوانم به یاد بیاورم دیشب همین موقع چه کار میکردم. پس فراموشی برای ما غیرطبیعی نیست. و مجددا، اگر شخصی حافظه ما را برای پذیرش آن ، احیا کند، آن هم غیر طبیعی نیست. پس هدف دوست داشتن ما کریشنا است. در هر صورت، ما او (کریشنا) را فراموش کرده ایم. وقتی فراموش کردیم دیگر تاریخ را دنبال نمی کنیم. این یک تلاش بیهوده است. اما ما فراموش کرده ایم، این یک حقیقت است. اکنون آنرا احیا کنید. این یک. یادآوری است. فرصت را از دست ندهید. سعی نکنید که، تاریخ، چرا فراموش کرده اید، و در چه تاریخی دچار فراموشی شدم. حتی اگر بدانید، چه فایده ای دارد؟ فراموش کرده اید. قبول کنید. درست مثل اینکه شما پیش یک دکتر بروید، او هرگز از شما نمی پرسد چگونه این بیماری را گرفتید، تاریخچه این بیماری چیست، در چه تاریخی، در چه ساعتی مبتلا شدید. خیر. او فقط نبض شما را حس کرده و متوجه میشود که شما بیمارید و به شما دارو می دهد:" بله. آنرا استفاده کنید." مشابها، ما رنج می کشیم. این یک واقعیت است. هیچکس نمیتواند انکار کند. چرا شما رنج میکشید؟ کریشنا را فراموش کرده اید. فقط همین. اکنون حافظه خود را در مورد کریشنا زنده کنید، خوشبخت خواهید شد. فقط همین. چیز خیلی ساده ای است. حالا سعی نکنید بفهمید در چه تاریخی فراموش کردید. شما فراموش کرده اید، این یک واقعیت است، زیرا دارید رنج می برید. اکنون اینجا یک فرصت است، جنبش کریشنا آگاهی. حافظه خود را احیا کنید، عشقتان برای کریشنا را. چیز ساده ای است. هاره کریشنا ذکر کنید، برقصید، و پراسادای کریشنا را بگیرید. واگر تحصیلکرده نیستید، بی سوا د هستید، گوش کنید. شما فقط یک هدیه طبیعی دارید، گوش. شما یک زبان طبیعی دارید. پس میتوانید هاره کریشنا ذکر کنید و از شخصی که دارای دانش است بهاگاواد-گیتا و یا شریماد-بهاگاواتام گوش کنید. پس هیچ مانعی وجود ندارد. مانعی نیست. نیازی به هیچ قابلیت قبلی ندارد. فقط از هر سرمایه ای که دارید استفاده کنید. فقط همین. شما باید موافقت کنید. این خواسته شده است. "بله، من باید کریشنا آگاهی را بپذیرم." این به شما بستگی دارد زیرا شما مستقل هستید. اگر موافق نیستید، "نه، چرا من باید کریشنا آگاه شوم؟" هیچکس نمیتواند آنرا به شما بدهد. اما اگر موافقید، اینجا است، خیلی ساده. آنرا بپذیرید.