FA/Prabhupada 0295 - یک نیروی حیات، منبع تمام خواسته های همه ی موجودات زنده ی دیگرLecture -- Seattle, October 4, 1968

این زندگی، زندگی انسانی ... که اکنون داریم... در زندگی های دیگر ما نهایت لذت را به کمال تجربه کرده ایم. در این زندگی انسانی از چه چیزی می توانیم لذت ببریم؟ البته با توجه به تئوری داروین، درست قبل از این زندگی، زندگی میمون ها را داشتیم. بنابراین میمون ... شما تجربه ندارید! ما در هندوستان تجربه داربم! هر میمونی حداقل صد تا دختر باهاشه! صد تا! بنابراین ما چه لذتی می تونیم ببریم؟! هرکدومشون یک گله دارن... و تو هر گله، حداقل پنجاه، شصت تا (میمون) هستن. کمتر از 25 نیست! زندگی خوک ها هم همینه! اونها هم ده ها (خوک تو هر گله هستن)! و هیچ محدودیتی ندارن که کی مادرمه، کی خواهرمه، کی فامیلمه! می بینین؟ و اینطوری لذت می برن. ولی آیا شما فکر می کنین که زندگی انسانی برای این است؟ مثل میمون و خوک و سگ و گربه؟! آیا این کمال زندگی انسانی است، ارضاء حواس؟ خیر! اونو ما در بدن های مختلف قبلی تجربه کرده ایم. اکنون؟ ودانتا می فرماید: «آتهاتو برهما جیگیاسا» این زندگی برای پرسش و ادراک برهمن است. و آن برهمن چیست؟ "ایشوارا پاراما برهما" یا " پارام ایشوارا" " ایشوارا پاراما کریشنا" و کریشنا پارا-برهمن است. "برهمن" ما همه برهمن هستیم، اما او پارا برهمن است، برهمن متعال. "ایشوارا پاراما کریشنا" درست مثل شماها که آمریکایی هستین. ولی رئیس جمهورتون بالاترین آمریکایی است! این طبیعی است. وداها می فرمایند که بالاترین همه خداوند است! "نیتیو نیتیانام، چتاناش چتانانام" (کاتها اوپانیشاد بخش 2 فصل 2 آیه 13) خداوند کیست؟ او آن کاملترین ازلی است، کامل ترین نیروی حیات. او خداست. Eko bahūnāṁ vidadhāti kāmān. Eko bahūnāṁ vidadhāti kāmān. معنی آن این است که یک نیروی حیات احتیاجات بقیه موجودات زنده را تامین می کند. درست مثل یک خانواده، پدر نیازهای همسر، فرزندان و مستخدمین را فراهم می کند. خانواده ی کوچک. مشابهاً آن را بسط دهید: دولت یا ایالت یا پادشاه تمامی نیازهای شهروندان را تامین می کند. اما همه چیز ناکامل است. همه چیز ناکامل است. شما میتوانید خانواده، جامعه و کشورتان را تامین کنید، اما نمی توانید همه را تامین کنید. اما میلیون ها و تریلیون ها موجود زنده وجود دارد. چه کسی غذای آنها را تامین می کند؟ چه کسی صدها و هزاران مورچه ی درون سوراخ های اتاق شما را تامین می کند؟ چه کسی غذا تامین می کند؟ وقتی به دریاچه ی سبز می روید، در آنجا هزاران اردک وجود دارد. چه کسی مراقب آنهاست؟ اما آنها زنده هستند. میلیون ها گنجشک، پرنده، حیوان وحشی و فیل وجود دارد. در یک لحظه او 100 ها پوند غذا می خورد. چه کسی این غذا را تامین می کند؟ نه تنها اینجا، بلکه میلیون ها و میلیاردها سیاره و کهکشان در همه جا وجود دارد. آن خداست. Nityo nityānām eko bahūnāṁ vidadhāti kāmān. همه به او وابسطه هستند. او همه ی نیازها را برآورده می سازد، همه ی نیازها را. همه چیز کامل است. درست مانند این سیاره. همه چیز کامل است. نیایش شری ایشوپانیشاد هر سیاره ای به گونه ای درست شده است که در خود کامل باشد. آب در آنجا بصورت ذخیره در دریا ها و اقیانوس ها وجود دارد. آن آب توسط آفتاب برداشته می شود. نه تنها اینجا، بلکه در سیارات دیگر نیز همین اتفاق در حال رخ دادن است. و تبدیل به ابر می شود، و در تمام اراضی پخش می شود. و در نتیجه سبزیجات میوه ها، گیاهان، همه چیز می روید. بنابراین همه چیز یک برنامه ریزی کاملی دارد. این را باید درک کنیم که چه کسی این برنامه ی کامل را همه جا اجرا کرده است. خورشید در زمان مقرر طلوع می کند، ماه در زمان مقرر طلوع می کند، فصول در زمان مقرر تغییر می کنند. بنابراین شما چگونه می توانید بگویید؟ در وداها شواهدی دال بر بودن خدا هست.