FA/Prabhupada 0297 - کنجکاوی برای درک حقیقت مطلق- او به یک پیرروحانی نیاز داردLecture -- Seattle, October 4, 1968

در روش ما: "ādau gurvāśrayaṁ sad-dharma pṛcchāt" شخص باید یک پیر روحانی معتبر را بپذیرد و از او پرسش نماید. "ساد دارما پریچات" مشابهاً در شریماد بهاگاواتام نیز گفته شده است : "جیگیاسو شریا اوتامام" «کسی که مشتاق درک حقیقت مطلق باشد، نیاز به یک پیر روحانی دارد.» ش.ب. کنتو 11 فصل 3 آیه 21 "جیگیاسو" به معنی مشتاق و کنجکاو است. کسی که پرسش می کند. پرسیدن امری است طبیعی. درست مانند یک بچه که در طی رشدش از والدینش پرسش می کند. «پدر، این چیه؟ مادر این چیه؟ این چیه؟ این چیه؟ » این خیلی خوبه. یک پسر، بچه ای که پرسش می کند، نشان می دهد که بسیار باهوش است. بنابراین ما باید باهوش باشیم و پرسش نماییم. "جیگیاسا" برهما جیگیاسا. این زندگی برای برهما جیگیاسا یا ادراک و پرسش درمورد خداوند است. درآنصورت زندگی قرین موفقیت خواهد بود. "آتهاتو برهما جیگیاسا" و پس از پرسش و پرسش و پرسش و فهمیدن و فهمیدن و فهمیدن، مرحله ی غایی چیست؟ این در بهاگاواد-گیتا آمده است: فصل 7 آیه 19 پس از زندگی های بسیاری که به پرسش سپری شد، زمانی که فرد خردمند شد، مرد دانش شد، چه اتفاقی می افتد؟ Bahūnāṁ janmanām ante jñānavān māṁ prapadyate: کریشنا می فرماید او به من تسلیم می شود. چرا؟ "واسودوا ساروام ایتی" او درک می کند که واسودو، کریشنا، علت تمامی علل است. "سا ماهاتما سو-دورلابها" اما چنین روح بزرگی که بتواند درک کند بسیار نادر است. بنابراین چیتانیا چاریتامریتا می فرماید: "سی بادو چاتورا" او بسیار باهوش است. بنابراین این ها توصیفات یک فرد خردمند است. پس اگر ما می خواهیم خردمند باشیم، می توانیم روش چگونه خردمند شدن را بکار بریم. از طرف دیگر، اگر ما واقعاً باهوش هستیم، چرا این کریشنا آگاهی را دنبال نکنیم وخردمند نشویم؟ بدون وارد مرحله شدن شما... این راه توسط سخاوتمندترین ظهور، خداوند چیتانیا به شما ارائه شده است. او به شما "کریشنا-پرما-پرادایاته" ارائه نموده است. او به شما عشق کریشنا را می دهد. (چ.چ. مادهیا 19 آیه 53) روپا گوسوامی سجده های خود را به خداوند چیتانیا تقدیم می کند: namo mahā-vadānyāya kṛṣṇa-prema-pradāya te «ای چیتانیا ماها پرابهو، تو دست و دلبازترین و سخاوتمندترین تمامی ظهورات هستی. چرا؟ زیرا تو مستقیماً عشق کریشنا را عرضه می کنی. عشق کریشنا که حتی پس از تولدهای بسیار قابل حصول نیست. تو آن را ارزان ارائه می کنی: «فوراً آن را برگیرید!» Namo mahā-vadānyāya kṛṣṇa-prema-pradāya te kṛṣṇāya kṛṣṇa-caitanya. آنها توانسته اند بفهمند که تو کریشنا هستی. در غیراینصورت برای فرد دیگری ارائه ی کریشنا پرما، عشق به کریشنا به این ارزانی میسر نبود. «تو کریشنا هستی و قدرتش را داری.» و او درواقع این چنین است. کریشنا، زمانیکه شخصاً آمد و بهاگاواد-گیتا را آموزش داد، موفق به دادن کریشنا پرما یا عشق به خدا نشد. او صرفاً آیه 66 از فصل 18 بهاگاواد-گیتا را بیان نمود ولی عموم مردم منظور او را به درستی درک نکردند. به همین دلیل کریشنا به عنوان عابد آمد و کریشنا پرما را به مردم به طور عام ارائه نمود. بنابراین درخواست ما از همه این است که این جنبش کریشنا آگاهی را برگیرید و حس کنید که «من دیگر به هیچ چیز دیگری احتیاج ندارم! راضی ام، کاملاً راضی!» خیلی از شما ممنونم.