FA/Prabhupada 0301 - با شعورترین افراد؛ آنها می رقصند

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
صفحه قبلی - ویدئو 0300 Go-previous-rtl.png
Go-next-rtl.png صفحه بعدی - ویدئو 0302

با شعورترین افراد؛ آنها می رقصند - Prabhupada 0301


Lecture -- Seattle, October 2, 1968

ما باید از طریق آموزشهای خداوند چیتانیا این جنبش کریشنا آگاهی را درک کنیم. او.... پانصد سال پیش، در بنگال ظهور یافت، یکی از استانهای هند، و ایشان به خصوص جنبش کریشنا آگاهی را ارشاد میکردند. ماموریت ایشان این بود که هر کسی در هند بدنیا میاید باید پیغام کریشنا آگاهی را گرفته، و آنرا در سراسر جهان پخش کند. ما برای اجرای آن دستور به کشور شما آمده ایم. درخواست من از شما تلاش برای درک کردن این جنبش کریشنا آگاهی ، با بررسی دقیق، و با تمام دانشتان.است کور کورانه آنرا نپذیرید. سعی کنید آنرا با مباحثه، دانش، منطق، تحقیق بفمید - شما انسان هستید - آنرا بسیار والا، بلند پایه خواهید یافت، بدون شک. ما این کتاب آموزشهای خداوند چیتانیا، و کتابهای بسیار دیگری را هم منتشر کرده ایم. سعی کنید آنها را بخوانید. و مجله مان را هم داریم، بازگشت به خداوند. ما آدمهای احساساتی نیستیم، که فقط مشغول رقصیدنیم. رقصیدن ارزش والایی داره؛ اگه شما با ما برقصید، اونو حس میکنید. اینجوری نیست که یه مشت آدم دیوانه دارن میرقصند. خیر. با شعورترین آدمها، اونها دارن میرقصند. اون انقدر خوب ساخته شده که حتی یه پسر بچه - مثل این، اون یه پسر بچه ست - میتونه شرکت کنه. عالم گیره. بپیوندید، هاره کریشنا ذکر کنید و برقصید، و درک خواهید کرد. خیلی ساده. مجبور نیستید فلسفه های سطح بالا رو درک کنید یا شعبده بازی کلمات رو، این یا اونو. چیزهای ساده. چیزهای ساده چیه؟ خداوند بزرگه، همه میدونند، و ما جزء و ذره ای از اون بزرگ هستیم. پس وقتی که ما با اون بزرگ ترکیب بشیم ما هم بزرگ میشیم.******** درست مثل بدن شما، یک تکه کوچک از بدنتون، انگشت دست یا پاتون، به اندازه تموم بدنتون ارزش داره. اما به محض جدا شدن یک قسمت بزرگ یا کوچک از بدن، دیگه ارزشی نداره. ارزشی نداره. این انگشت، یک تکه خیلی کوچک از بدن. اگه دردی داشته باشه، هزاران دلار براش خرج میکنید. هزاران دلار به پزشک میدین که درد را درمان کنه، و وقتی که دکتر بگه که "این انگشت باید ،" چی بهش میگن، " جا بیفته یا قطع بشه، جدا بشه،، در غیر اینصورت ممکنه تمام بدن دچار عفونت بشه،" پس وقتی که این انگشت از بدن شما بریده شد، دیگه براتون اهمیتی نداره. بی ارزش میشه. سعی کنید اینو بفهمید. یک دستگاه ماشین تحریر، یک پیچ کوچک، وقتی گم بشه، دیگه دستگاهتون به خوبی کار نمیکنه، میری به یک تعمیرگاه. ده دلار ازت میگیره. تو فوراً پرذاخت میکنی. اون پیچ کوچولو، وقتی که خارج از دستگاهه، یک فارتینگ هم ارزش نداره. مشابهاً، همه ما جزء و ذره ای از متعال هستیم. اگر ما با متعال کار کنیم، این یعنی اگر که ما در کریشنا آگاهی یا خدا آگاهی کار کنیم، که "من جزء و ذره هستم..." درست مثل این انگشت که در آگاهی کامل بدن من کار میکنه. هر وقت یک کمی درد باشه من میتونم حسش کنم. مشابهاً، اگر شما خوتونو در کریشنا آگاهی قرار بدین، اونوقت در شرایط نرمال زندکی میکنید ، و قرین موفقیت میشین. به محض جدا شدن از کریشنا آگاهی، پر از مشکلات میشین. پر از دردسر. هر روز در این کلاس مثالهای زیادی میزنیم. اگربه راستی میخواهیم که سعادتمند بشیم باید کریشنا آگاهی رو بپذیریم، و در شرایط نرمال قرار بگیریم. این جنبش کریشنا آگاهی ست.