FA/Prabhupada 0305 - میگوییم خدا مرده. باید چشمان مان را از این توهم پاک کنیمLecture -- Seattle, October 2, 1968

پرابهوپاا: ادامه بده. تامالا کریشنا: "موجود زنده درست مانند یک مولکول خورشیده، در حالیکه کریشنا با خورشید درخشان مقایسه میشه. خداوند چیتانیا موجود زنده رو با جرقه های نورانی آتش مقایسه میکنند و خداوند متعال رو به آتش درخشان خورشید. خداوند در این رابطه در آیه ای از ویشنو پورانا اظهار میفرمایند، هر چیزی که در این عالم هستی متجلی میشود، چیزی به غیر از انرژی خداوند متعال نیست برای مثال، همانطور که آتش از یک جا منشاء گرفته و روشنایی و حرارتش را به اطراف میدهد، خداوند هم، با اینکه در مکانی در دنیای روحانی اقامت دارد، انرژی های مختلف خود را همه جا آشکار می نماید." Prabhupāda:حالا، این خیلی ساده است.سعی کن بفهمی. درست مثل این آتش، این لامپ، در یک جا قرار دارد اما روشنایی آن در همه جای اتاق پخش شده، مشابهاً هر چه که شما می بینید، نمایش این تجلی هستی است، آنها نمایش تجلی انرژی خداوند متعال هستند. خداوند متعال در یک مکان سکنی دارد. در برهما سامهیتا آورده شده است: او یک شخص است. درست مانند رییس جمهور شما، آقای جانسون، او در اتاقش در واشنگتن نشسته، اما قدرت او، انرژی او، در تمام ایالت فعالت میکند. اگر در بعد مادی امکان پذیر است، مشابهاً کریشنا، یا خدا، شخصیت متعال، در مکان خود قرار دارد، در مسکنش، وایکونتها یا قلمرو خداوند، اما انرژی او عمل می کند. مثال دیگر، خورشید. خورشید، میتونید ببینید که خورشید در محل خاصی مستقر است، اما میتونید ببینید که نور خورشید در همه جهان جاری ست. نور خورشید درون اتاق شماست. پس مشابهاً، هر جیزی که شما استفاده میکنید، حتی خود شما هم، همه ما نمایشی از انرژی خداوند متعال هستیم. ما متفاوت از او نیستیم. اما زمانی که ابرهای مایا یا توهم چشمهای ما را میپوشانند، نمیتونیم خورشید رو ببینیم. مشابهاً، هنگامی که آگاهی مادی از زندگی چشمهای ما رو میپوشونه، نمیتونیم بفهمیم خدا چیه. ما میگیم خدا مرده. باید این حجاب توهم رو از جلوی چشمامون برداریم. اونوقت میتونی مستقیماً خدا رو ببینی: "خدا اینجاست." بله. در برهما سامهیتا گفته شده، (Bs.5.38) که شخصیت متعال خداوند، شیاما سوندارا می باشد. شیاما سوندارا. شیام یعنی سیاه چرده اما بسیار، بسیار زیبا. آن شخص زیبا، شخصیت متعال، کریشنا، مشاهده گردیده و همیشه بوسیله ی اشخاص مقدس دیده شده است. چرا آنها می بینند؟ زیرا چشمان آنها با مرهم عشق خدا پاک گردیده است. همانطور که اگر چشم شما معیوب باشه، یک پمادی، یا لوسیونی که دکتر داده استفاده میکنید، و دید چشمتون روشن و واضح میشه، همه چیز روبخوبی میبینید. مشابهاً، وقتی که این چشمهای مادی شما به روغن عشق خداوند آغشته بشن، خداوند را خواهید دید، "خدا اینجاست." نخواهید گفت خدا مرده است. اون پرده ها باید برن کنار، و برای کنار زدن این پوشش باید کریشنا آگاه شوید. خیلی از شما متشکرم.