FA/Prabhupada 0328 - این جنبش کریشنا آگاهی به روی همه باز استUniversity Lecture -- Calcutta, January 29, 1973

بنابراین جنبش کریشنا آگاهی مورد استقبال همه قرار گرفته است. این جنبش همه مشکلات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، مذهبی را میتواند حا کند . این مورد استقبال همه است. بنابراین درخواست من این است که من در حال حاضر کار با شاگردان آمریکا یی و شاگردان اروپایی هستم. چرا هندیان نه؟ من فکر می کنم در این جلسه بسیاری از مردان جوان، تحصیل کرده وجود دارند، دانشمندان آموخته . به این جنبش بپیوندید و بنابر سفا رشات Caitanya Mahāprabhu، bhārata-bhūmite manuṣya janma haila یارا janma sārthaka 'KARO paropakāra (CC 9.41) زمان انجام فعالیت های رفاه برای تمام جهان است. آنها ادغام شدند در سردرگمی، در همه جا. شما می دانید که در کشورهای غربی، جنبش هیپی وجود دارد. هیپی ها چه هستند؟ آنها همچنین تحصیلکرده هستید، که از خانواده بسیار غنی است نیز هستند، اما آنها دوست ندارند طریق ...... همانند پدران و اجدادشان. آنها سرخورده شده اند. پس این فرصت طلایی است برای موعظه ی فرقه ی کریشنا در سراسر جهان. شما در حال تاسف خوردن به خاطر چند متری از زمین خود هستید که مثلا توسط پاکستان گرفته شده است. اما اگر شما این جنبش کریشنا آگاهی را گسترش دهید، تمام جهان تبدیل خواهد شد به هندوستان. همچین قدرتی است ، من به شما ادراک واقعی ام را میدهم . مردم پس از آن مایل میشوند. تا زمانی که من در هند هستم، عملا وقتم را اتلاف میکنم. در خارج از هند، این استقبال آنقدر جدی گرفته میشود که از تک تک زمان من به درستی استفاده میشود. بنابراین من به این دنیا با این امید که برخی از شما را تبدیل به برهمن واقعی بکنم آمده ام. بخش زبان سانسکریت برای برهمنان بنا شده است. Paṭhan pāṭhan yajana yājana dāna pratigraha. یک برهمن پاندیتا نامیده میشود، چرا؟ از آنجا که برهمن باید آموخته شود. برهمن یک احمق نامیده نمیشود. بنابراین این بخش، بخش سانسکریت، برای برهمنان بنا شده است. پس من امیدوارم تعدادی از شما به این جنبش بپیوندید، به کشورهای خارجی بروید، به موعظه ی این فرقه از Caitanya Mahāprabhu. Pṛthivīte āche yata nagarādi grāma .بپردازید، این ایده بزرگی است. ما البته تعداد زیادی معبد بنیان نهاده ایم، ولی هنوز نیاز به بنیان معبد داریم، رادها کریشنا معبد، Caitanya Mahāprabhu معبد، در هر روستایی، هر شهری از جهان. اکنون از هر مرکزی ما در حال ارسال عابدین به اتوبوس ها هستیم. آنها به داخل روستاها در اروپا و آمریکا میروند، و بسیار زیاد عایدشان میشود. انگلستان مخصوصا، آنها از روستایی به روستای دیگری میروند. آنها چیزهای زیادی عایدشان میشود. این فرقه خیلی خوب است. حتی کشیش های مسیحی ، آنها سوپرایز میشوند. آنها شوکه میشوند. یکی از کشیشان در بوستن ، او این نکته را بیان کرد که " این پسرا، آنها پسران ما هستند، پسران مسیحی و یهودی." فبل از این جنبش ، آنها حتی اهمیتی به کلیسا آمدن نمیدادند. حالا آنها دیوانه وار خدا را میپرستند. " آنها تصدیق میکنند. کشیشان مسیحی، آنها مخالفان ما نیستند. آنها که ...... هستند، آنها تصدیق میکنند که " سوامی در حال اهدای چیز محسوسی است. پدران آنها و اجداد آنها می آیند پیش من . و سجده می کنند. آنها میگویند: " سوامی این یک شانس بیسار عالی برای ما که به کشور ما می آیید. " پس من تنها در حال فعالیت هستم، و این جنبش مورد قدردانی قرار می گیرد. و اما اگر یک نفر ، یک آموخته شده در دانشگاه بیاید و این جنبش را تدریس کند..... به منظور آن است. کار برهمن همین است، نصیحت کردن. Brahmā jānāti او باید برهمن را بشناشد ، و توصیف کند دانش مربوط به برهمن را . این وظیفه ی برهمن است.