FA/Prabhupada 0346 - بدون ارشاد، بدون درک فلسفه، نمی توانید قوی بمانیدMorning Walk -- December 12, 1973, Los Angeles

اوماپاتی: فکر میکنم راجع به امکانات سیاسی قرار دادن عابدان در دفاتر دولتی صحبت میکردیم، و ما به این کشف حیرت آور رسیدیم که همه چیزهایی که ما معرفی میکنیم بر ضد ارزشهای غربی است. ما ریاضت را معرفی میکنیم. ما خدا آگاهی را نشان میدهیم. ما محدودیت برای آزادی رابطه جنسی، مسکرات را معرفی میکنیم. تقریبا همه چهار اصل تنظیم کننده کاملا بر ضد تمایلات غربی است. Prabhupāda: این یعنی تمام مردم غربی اهریمن هستند. اوماپاتی: پس مشکل تلاش برای وارد شدن به ادارات تحت آن شرایط است، برای اینکه بدانند که "ما مصمم هستیم،" و همه به شما رای بدهند. Prabhupāda: ممکن نیست کسی رای بدهد اما ما باید ارشاد کردن را ادامه بدهیم. این موضوع راقبلا توضیح داده ام، بعضی از دانشگاه ها. تمام کشور بیسواد است. ایا به این معنی است که دانشگاه باید متوقف بشود؟ دانشگاه باید وجود داشته باشد. هر کس خوشبخت باشد می آید و تحصیل میکند. این یک استدلال نیست که "مردم بیسواد هستند. آنها اهمیت نمیدهند. بنابراین بگذار دانشگاه تعطیل شود." این استدلال نیست. یاشوماتیناندانا: بتدریج آنها جذب خواهند شد. Prabhupāda: بله، ما باید کار کنیم. این ارشاد است. شما فکر نکنید ارشاد کردن کار خیلی ساده ای است. خوردن،خوابیدن، . گاهی ذکر کردن، "هاری بول،" فقط همین. این ارشاد کردن نیست. ما باید آماده باشیم تا بذر کریشنا آگاهی را ، در سراسر جهان بکاریم. اوماپاتی: به هرحال، احتمالا یک شبه اتفاق نخواهد افتاد. Prabhupāda: برنامه پرستش دیتی ها به منظور حفظ امنیت ما ساخته شده است. اگر ما از پرستش دیتی ها غافل شویم، ما هم سقوط خواهیم کرد. اما این به معنای پایان وظیفه نیست. آرچا یعنی دیتی. Arcāyām eva haraye pūjāṁ yaḥ śraddhayehate. اگر کسی دیتی ها را به خوبی پرستش کند، اما اما چیز بیشتری نداند، چه کسی عابد است، چه کسی غیر عابد است، وظیفه ما نسبت به جهان چیست، او یک عابد مادی است. او یک عابد مادی است. بنابراین ما باید مسئولیت درک اینکه چه کسی واقعا یک عابد خالص است را بعهده بگیریم وظیفه ما در برابر عموم مردم چیست، و آنگاه پیشرفت می کنید. آنگاه شما مادهیاما-آدهیکاری می شوید. مادهیاما-آدهیکاری، عابد پیشرفته. درست مثل این مردم، چه در هند چه اینجا، آنها فقط کلیسا برو باقی میمانند، رفتن به کلیسا بدون هیچگونه ادراک. پس این یک شکست است. اکنون... کلیساها در حال بسته شدن هستند. مشابها، اگرشایستگی خود را برای ارشاد کردن حفظ نکنید، همه معابد شما هم در کمترین زمان بسته خواهد شد. بدون ارشاد کردن، انگیزه ای برای ادامه پرستش در معابد نخواهید داشت. و بدون پرستش در معابد، نمیتوانید خود را پاک وخالص نگه دارید. این دو مورد باید به موازات یکدیگر حرکت کنند. آنگاه موفقیت حاصل میگردد. در عصر مدرن، چه هندی، مسلمان یا مسیحی، چون در این مکانها فلسفه آموزش داده نمی شود، بنابراین آنها بسته میشوند، چه مسجد یا معبد یا کلیسا. بسته خواهند شد. پراجاپاتی: آنها نمیتوانند نتیجه خوبی از فعالیت هایشان ارائه دهند. Prabhupāda: بله. این ارشاد کردن است. به همین دلیل ما کتابهای زیادی می نویسیم. چنانچه ما از کتابهایمان بخوبی مراقبت نکرده وارشاد نکنیم و خودمان نخوانیم، فلسفه را درک نکنیم، این هاره کریشنا در عرض چند سال به پایان خواهد رسید. زیرا دیگر زندگی نخواهد بود. چه مدت کسی میتواند بطور مصنوعی ادامه دهد، "هاره کریشنا؛ هاری بول." این مصنوعی است، زندگی نیست. یاشوماتیناندانا: این درست است پرابهوپادا. ما خیلی نادان هستیم، ما هرگز چیزی را درک نمی کنیم مگر اینکه شما آنرا به ما نشان دهید. بدون ارشاد کردن... Prabhupāda: بدون ارشاد کردن، بدون فهمیدن فلسفه، نمیتوانید قدرت خود را حفظ کنید. با همه بايد كاملاً با اين فلسفه اى كه ما در حال ارائه اش هستيم، صحبت شود این یعنی شما باید روزانه واقعا مطالعه کنید. ما کتابهای زیادی داریم. و بهاگاواد-گیتا آنقدر کامل است که با خواندن هر آیه، فکر شما روشن تر میشود. این خیلی خوب است. چه بهاگاواد-گیتا یا بهاگاواتا. اما آن یک نوشته ی معمولی نیست. اوماپاتی: من تلاش کردم بهاگاواد-گیتای شما را به بعضی مدارس بدهم، و آنها میگویند، "خب،" بعضی از آنها، اگر آنها بهاگاواد-گیتا داشته باشند، آنها میگویند، "خب، ما یک بهاگاواد-گیتا داریم." پس ما خواهیم، اوم، "این یک درک کاملا متفاوت از بهاگاواد-گیتا است،" و آنها میگویند، "خب، این فقط عقیده شخص دیگری است و ما آنقدر مشتاق عقاید مختلف در یک کتاب مشابه نیستیم." Prabhupāda: این عقیده نیست. ما آنرا، همچنان که هست، بدون ابراز عقیده ارائه میکنیم. اوماپاتی:خب، اینها اصطلاحات آنها است. به سختی میتوان غلبه کرد بر... Prabhupāda: بنابراین ارشاد کردن همواره مشکل است. من این را مکررا میگویم. نباید ارشاد کردن را دست کم بگیرید. ارشاد کردن باید مبارزه باشد. میخواهید بگویید جنگیدن کار آسانی است؟ جنگیدن آسان نیست. هر زمان جنگی باشد، در آنجا خطر هست، مسئولیت وجود دارد. پس ارشاد کردن یعنی... ارشاد کردن چیست؟ چون مردم جاهل هستند، ما باید آنها را روشن کنیم. این ارشاد کردن است. نارا-نارایان: وقتی که شما به دنیای غرب آمدید، فکر میکنم هیچکس باور نداشت که موفق شوید. اما در واقع، بوسیله ارشاد کردن، بسیار موفقیت آمیز شده است. Prabhupāda: خود منهم باور نداشتم موفق شوم، چه برسد به دیگران. اما، چون من آنرا در جهت مناسبى انجام دادم، موفقیت آمیز بوده است. یاشوماتیناندانا: بله، کریشنا آنقدر مهربان است که ما از او یک چیز میخواهیم و او صد برابر بیشتر به ما میدهد. Prabhupāda: آه بله. یاشوماتیناندانا: پس اگر ما فقط آموزشهای شما را دنبال کنیم، من مطمئن هستم که بسیار با شکوه خواهد بود. نارا-نارايانا: پس اگر ما در جهت صحيح باشيم، آنگاه فعاليت هاى سياسى ما نيز موفقيت آميز خواهند شد؟ Prabhupāda: اوه بله. چرا نه؟ کریشنا هم سیاستمدار بود. پس کریشنا آگاهی یعنی سرتاسر: اجتماعی، سیاسی، فلسفی، مذهبی، فرهنگی، همه چیز. یک طرفه نیست. آنها آنرا بعنوان... آنها نمیدانند. بنابراین آنها فکر میکنند این یک جنبش مذهبی است. خیر، آن جهان شمول است، جهان شمول، فراگیر.