FA/Prabhupada 0361 - آنها اساتید من هستند نه من استاد آنانLecture on BG 7.3 -- Bombay, March 29, 1971

اگرما خدمت عابدانه را بپذیریم، آنوقت این ذکر کردن این ارتعاش نام مقدس کریشنا، روش بسیار ساده ای است، اگر قبول کنیم درست همانطور که روند ذکر کردن را به این پسرها ارائه کردیم، و آنها متواضعانه پذیرفتند و اگر آنها وظایف روزانه را انجام دهند، به تدریج درک می کنند که کریشنا چیست. همانطور که می بینید شاگردان پیشرفته که با شعف می رقصند، متوجه می شوید که آنها تا چه حد کریشنا را درک کرده اند روش ساده ای است و هیچ کسی سرزنش نمی شود که: « تو هندو هستی، تو نمی توانی هاره کریشنا ذکر کنی». نه. (چ. چ. مادهیا 8 آیه 128) مهم نیست که فرد هندو، مسلمان، مسیحی و یا هر چیز دیگری باشد. شخص باید علم کریشنا، بهاگاواد گیتا همانگونه که هست، را بیاموزد. و او استاد روحانی می شود. این پسرها، این پسر و دختر همین حالا ازدواج کردند، من دارم آنها را به استرالیا می فرستم پسر اهل استرالیا و دختر اهل سوئد است. حالا آنها با هم یکی شده اند. حالا آنها می روند که انجمن ما را در استرالیا سرپرستی کنند. در دو سه روز آینده آنها را می فرستم آنها از معبد نگه داری و همچنین ارشاد هم می کنند این جنبش کریشنا آگاهی به کمک آنها گسترش داده می شود من تنها هستم، اما آنها به من کمک می کنند آنها گوروی من هستند، من گوروی آنها نیستم (تشویق) زیرا آنها به من کمک می کنند تا سفارش "گورو ماهاراج" (پیر روحانی) خود را اجرا کنم. این ترکیب خیلی خوبی است که شخصی به استرالیا می رود شخصی به جزیره ی فیجی، یکی به هنگ کنگ و دیگری به چک اسلواکی. و ما حتی در مذاکره برای رفتن به روسیه هستیم. همینطور امکان دارد به چین برویم. ما تلاش خود را می کنیم قبلا دو نفر را به پاکستان فرستاده ایم- یکی در داکا و دیگری در کراچی (تشویق) این پسرهای آمریکایی به من کمکم می کنند من خیلی متاسفم که هندی ها برای این کار جلو نمی آیند. البته تعدادی وحود دارند اما خیلی کم هستند. نسل جوان تر هند باید جلو بیایند، باید به این جنبش ملحق شوند. و کریشنا آگاهی را به همه ی دنیا منتشر کنند. این کار هندی ها است. چیتانیا ماها پرابهو می گوید (چ. چ. آدی 9 آیه 41) این کار "پارا-آپاکارا"، فعالیت خیرخواهانه باری انتشار کریشنا آگاهی در سرار دنیا مهمترین کار در زمان حاضر است. همه را از لحاظ سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و ازهر طریقی متحد می کند. کریشنا. کریشنا محور است. این یک واقعیت است. پیش می رود. و اگر ما بیشتر و بیشتر تلاش کنیم، بیشتر و بیشتر پیشرفت می کند.