FA/Prabhupada 0395 - معنای" پاراما کورونا"Purport to Parama Koruna -- Los Angeles, January 16, 1969

Parama koruṇa, pahū dui jana, nitāi gauracandra. این سرود بوسیله لوچانا داس تهاکورا خوانده شده، یکی از عابدان بزرگ لرد چیتانیا، تقریبا معاصر. او کتابی به نام ، چیتانیا-مانگالا نوشت، که فعالیتهای لرد چیتانیا را به نمایش میگذارد. کتاب بسیار معروفی است، چیتانیا-مانگالا. و او سرودهای بسیاری ساخته است. عملا همه وایشناو ها، بطرز متعالی شاعرانه هستند. این یکی از 26 قابلیت وایشناو است. خوب او میگوید که "این دو خداوند، "نیتای گوراچاندرا، "خداوند نیتیاناندا و خداوند گورانگا، یا خداوند چیتانیا، آنها ظهورات بسیار پر لطفی هستند." "آنها شهد تمام ظهورات هستند." ظهوريافتن، در بهاگاواد-گیتا بیان شده است، که هرگاه اختلافی در روند قانونی دینی به وجود آید، و فعالیتهای غیر دینی برتری یابند، در آن زمان خداوند تجسم یافته، یا بر روی این جهان مادی هبوط میکند، تا دینداران را محافظت کرده و بی دینان را به هلاکت برساند. این هدف تجسم است. در هر تجسمی شما دو چیز خواهید یافت. خداوند کریشنا، بسیار زیبا، بسیار مهربان است، اما او برا ی اهریمنان بسیار خطرناک است. اهریمنان او را همانند آذرخش می دیدند، و گوپی ها او را همانند زیباترین الهه عشق می دیدند. در بهاگاواد-گیتا همچنین آمده است ، (BG 4.11 ). خداوند به تناسب، در رهايى شخص از تمايلات پليد و ديو صفتانه، درك ميشود بنابراین در این عصر... البته، آخرین ظهور، کالکی، فقط خواهد کشت. مدتها، مدتها بعد، او خواهد آمد. اما در اینجا خداوند چیتانیا، ماموریت ایشان اصلا کشتن نیست، فقط مرحمت کردن است. این شخصیت ویژه ی خداوند چیتانیا است. زیرا در این دوره، البته، بی دینی،برجستگى و امتياز خیلی بیشتری دارد. آما اگر خداوند چیتانیا می خواستند آنها را بکشند، دیگر جای هیچ سوالی برای رهایی آنان نبود. آنها میخواهند... البته، هر کسی که بوسیله ظهوری کشته شد او هم نجات یافته است. اما نه در سیارات روحانی، بلکه به دلیل خواسته بی هویت گرایی شان در انوار برهمن مستحیل میشوند. به عبارت دیگر، هدف بی هویت گرایان از رهایی، به خوبی رهایی دشمنان خداوند است. کار خیلی سختی نیست. بنابراین خداوند چیتانیا پر لطف است، زیرا ایشان با در آغوش کشیدن همه عشق کریشنا را به آنها ارزانی میدارند. روپا گوسوامی خداوند چیتانیا را بعنوان بخشنده ترین ظهورات توصیف میکند زیرا ایشان کریشنا را به همه، بدون داشتن هیچگونه صلاحیتی میدهند. بنابراین لوچانا داسا تهاکور میگوید. و آنها گوهر تمام ظهورات هستند. Kevala ānanda-kanda. و روند ارشاد کردن آنها بسیار دلپذیر است. چیتانیا ماهاپرابهو توصیه میفرمایند "هاره کریشنا ذکر کنید، به زیبایی برقصید، و هنگامی که احساس خستگی کردید، فقط استراحت کرده و پراسادام کریشنا را بخورید." پس فرمول ایشان بسیار دلپذیر است. Kevala ānanda-kanda. در هنگام حضور ایشان در جاگانات پوری، هر روز غروب، رقص بود، ذکر کردن و رقصیدن ادامه داشت. و بعد از اتمام رقصیدن، ایشان عادت داشتند بطرز مجللی، پراسادام جاگاناتها را پخش کنند. هزاران نفر از مردم هر شب در آنجا شرکت میکردند. پس این جنبش، فقط خرسندی متعالی است. آنگاه او توصیه میکند،bhajo bhajo bhāi, caitanya nitāi. "برادران عزیز من، فقط تلاش کنید این دو خداوند، چیتانیا و نیتیاناندا را پرستش کنید،" sudṛḍha viśvāsa kori'، با ایمان و اعتقاد." فرد باید به گفتار خداوند چیتانیا ایمان داشته باشد. خداوند چیتانیا میفرمایند که "به ذکر کردن ادامه بدهید. تنها با ذکر کردن، شخص میتواند به کمال در زندگی برسد." پس این یک حقیقت است. ما آنرا در نمی یابیم، مگر آنکه ذکر کنیم، اما کسانی که ذکر میکنند، آنها درمی یابند که کمالات خواسته شده از زندگی را به سرعت بدست می آورند. بنابراین ما باید این مانترا را با ایمان و اعتقاد ذکر کنیم. اما او میگوید، تنها صلاحیتی که در این رابطه مورد نیاز است، viṣaya chāḍiyā, se rase majiyā, mukhe bolo hari hari. ما باید با ایمان و اعتقاد ذکر کنیم و در عین حال باید مراقب باشیم، ما باید در برابر لذات حسی مقاومت كنيم Viṣaya chāḍiyā، ویشایا یعنی لذت حسی. و چادیا یعنی رها کردن. شخص باید لذت حسی را رها کند. البته، ما در این زندگی مادی حواس خود را داریم و برای استفاده کردن از آنها تمرین کرده ایم. نمیتوانیم آنرا متوقف کنیم. اما صحبت بر سر متوقف کردن نیست، بلکه تنظیم کردن است. درست مانند آنکه ما میخواهیم بخوریم. ویشایا یعنی خوردن، خوابیدن، جفتگیری کردن، و دفاع کردن. بنابراین همه ی اینها با هم قدغن نشده اند. اما آنها برای دلپذیر کردن اجرای کریشنا آگاهی ما تنظیم شده اند. پس ما نباید فقط... درست مثل خوردن. ما نباید فقط برای ارضای چشایی بخوریم. ما فقط برای متناسب نگهداشتن خود در جهت اجراء کریشنا آگاهی باید بخوریم. پس خوردن متوقف نشد، بلکه بطرز دلپذیری تنظیم گردید. مشابها، جفتگیری. جفتگیری هم متوقف نشد. اما اصل تنظیم کننده این است که شما باید ازدواج کرده، و باید رابطه جنسی رافقط در جهت به دنیا آوردن فرزند، کریشنا آگاه داشته باشید. در غیر اینصورت آن کار را نکنید. پس همه چیز تنظیم شده است. هیچ حرفی هم در مورد توقف دفاع کردن نیست. آرجونا تحت فرمان کریشنا، داشت می جنگید، دفاع میکرد. پس همه چیز در آنجا هست.چیزی متوقف نشده است. آنها فقط برای اجرای کریشنا آگاهی ما تنظیم شده اند. ویشایا چادی یا. ما نباید این ویشایا ها را بپذیریم، این چهار اصل تمناهای بدنی، بنام خوردن، خوابیدن، جفتگیری کردن، و دفاع کردن، برای ارضای حواس. خیر. سیاستمداران، آنها برای ارضای حواس می جنگند. آنها خوبی مردم را نمی بینند. برای بزرگتر کردن سیاست خود می جنگند. آن جنگ ممنوع است. اما جنگی که برای دفاع از مردم لازم است، آن جنگ باید انجام شود. بنابراین ما باید این اصل ارضای حواس، یا روند راضی کردن حواس را رها کنیم. Dekho dekho bhāi tri-bhuvane nāi. سپس او میگوید، "فقط ببینید، هیچ کس دیگری اینقدر پرلطف نیست." Paśu pākhī jhure, pāṣāṇa vidare. با لطف ایشان حتی پرندگان و درندگان، آنها هم ابقا شدند. در واقع، هنگامی که چیتانیا ماهاپرابهو از میان جنگلی بنام جهاریکهاندا، در هند مرکزی عبور کردند، ایشان فقط با همراه شخصی خود بودند، و ایشان تنها بودند، و در هنگام عبور کردن از میان جنگل، ایشان یک ببر را لمس کردند. ببر خوابيده بود، و با غرشی پاسخ داد. همراه، ملازم چیتانیا ماهاپرابهو، فکر کرد، "حالا ما از دست رفتیم." اما در واقع، چیتانیا ماهپرابهو از ببر درخواست کردند، "چرا تو خوابیده ای؟ فقط بلند شو. هاره کریشنا ذکر کن. " و ببر شروع به رقصیدن کرد. پس در واقع این اتفاق افتاد. هنگامی که چیتانیا ماهاپرابهو این جنبش هاره کریشنا را ارشاد کردند، ببرها، آهوها،... همه به ایشان پیوستند. پس، البته، ما آنقدر نیرومند نیستیم. اما این امکان وجود دارد، که... حداقل، ما دیده ایم، که سگها در سان کیرتان میرقصند. بنابراین این امکان هم هست که... ولی ما ممکن نیست آنچنان ریسک بزرگی بکنیم. اما چیتانیا ماهاپرابهو میتوانستند ببر را به رقص وادارند، ما حداقل میتوانیم همه مردم را به رقص واداریم. این جنبش بسيار زیبایی است. پس paśu pākhī jhure, pāṣāṇa vidare. پاشانام یعنی سنگ. بنابراین حتی قلب-سنگ مانند شخص هم با ذکر کردن هاره کریشنا ذوب میشود. ما آنرا دیده، تجربه کرده ایم. فقط با شنیدن بازیهای متعال و شخصیت خداوند چیتانیا، حتی انسانهايى با قلب-زمخت، آنها هم آب میشوند. موارد زیادی بوده است، Jagāi Mādhāi.. بسیاری ارواح فرو افتاده، به بالاترین سطح روحانی ارتقاء یافته اند. آنگاه لوچانا داسا تهاکور میگوید که "بدبختانه من آنقدر در خواهش های بدنی، یا حواس گرفتار شده ام، که قدوم نیلوفرین چیتانیا ماهاپرابهو را فراموش کرده ام." Viṣaya majiyā, rohili poriyā, se pade nahilo āśa. "من نمیتوانم این خواسته ی پیوستن به قدوم نیلوفرین خداوند چیتانیا را داشته باشم." چرا اینگونه است؟ پس او گریه میکند که که "من به دلیل سلسله گناهان گذشته ام رنج میبرم، که من نمیتوانم به جنبش کریشنا آگاهی بپیوندم. این برای من یک تنبیه بوسیله یاماراجا، سرپرست مرگ است." در حقیقت، این جنبش کریشنا آگاهی، جنبش سان کیرتان ، بسیار زیبا و جذاب است، هر ساده ای، میخواهم بگویم، شخص صاف و ساده ای باید جذب شود. اما اگر کسی جذب نشد، باید فهمید که او دارد بوسیله قوانین سرپرست مرگ تنبیه میشود. بهرحال، اگر ما به این اصل ذکر کردن بچسبیم، آنوقت حتی یاماراج، سرپرست مرگ هم، نمیتواند ما را تنبیه کند. این رای برهما-سامهیتا است. برهما-سامهیتا میگوید، کسی که این زندگی عابدانه را اختیار میکند، عکس العمل کارهای گذشته اش بلافاصله تنظیم میشود. بنابراین همه ما باید در این جنبش کریشنا آگاهی شرکت کنیم، با ذکر کردن هاره کریشنا هاره کریشنا کریشنا کریشنا هاره هاره، هاره راما هاره راما راما راما هاره هاره.