FA/Prabhupada 0396 - معنای" دعاهای پادشاه کولاشکهارا"Purport to Prayers of King Kulasekhara, CD 14

این آیه، دعاها، از کتابی بنام موکوندا-مالا-استوترا گرفته شده است. این دعاها بوسیله پادشاهی بنام کولاسخارا تقدیم گردیده است. او پادشاه بزرگی بود، و در عین حال یک عابد بزرگ. موارد مثال زیادی در ادبیات ودایی وجود دارد که پادشاهان عابدان خیلی بزرگ بودند، و راجاریشی ها خوانده می شدند. راجاریشی یعنی، اگرچه آنها بر تخت سلطنتی هستند، اما همگی مردان مقدسی می باشند. بنابراین این کولاشکهارا، پادشاه کولاشکهارا، به کریشنا دعا میکند که "کریشنای عزیزم، قوی ذهن من ممکن است اکنون اغفال شود با ساقه قدوم نیلوفرین شما. زیرا، در لحظه ی مرگ، سه عنصر فعالیت بدنی، به نامهای مخاط، و صفرا، و هوا، روی هم خواهند افتاد، و صدا در گلو گره میخورد، بنابراین من قادر نخواهم بود در لحظه ی مرگ نام شیرین مقدس تو را بیان کنم." مقایسه ای که در اینجا داده شده است، که آن قوی سفید، هرگاه گل نیلوفری بیابد،بر روی آن رفته و با شیرجه زدن به درون آب تفریح میکند، و بوسیله ساقه گل نیلوفر به دام می افتد. بنابراین پادشاه کولاشکهارا میخواست که در حالت سلامت ذهن و بدن، او ممکن است با ساقه ی قدوم نیلوفرین خداوند گرفتار شده، و بلافاصله بمیرد. منظور این است که شخص باید کریشنا آگاه شود، وقتی که ذهن و بدنش در شرایط خوبی هستند. منتظر آخرین مرحل زندگی خود نباشید. فقط تا هنوز بدن و ذهنتان در مرحله سلامتی هستند کریشنا آگاهی را ادامه دهید، و آنوقت در زمان مرگ قادر خواهید بود کریشنا و بازیهای او را به یاد آورید و فورا به قلمرو روحانی منتقل شوید.