FA/Prabhupada 0517 - به دنیا آمدن در خانواده ای ثروتمند شما را از بیماری ایمن نمی کند

From Vanipedia


به دنیا آمدن در خانواده ای ثروتمند شما را از بیماری ایمن نمی کند
- Prabhupāda 0517


Lecture on BG 7.1 -- Los Angeles, December 2, 1968

پس در پاسخ به این شیوه یوگا، کریشنا مستقیماً در اینجا سخن میگوید:mayy āsakta-manāḥ. اگر شما تلاش کنید ذهن خود را روی فرم کریشنا متمرکز کنید، بسیار زیبا.... او به همراه رادهارانی و همراهانش در حال لذت بردن است. سپس، mayy āsakta-manāḥ pārtha yogam, اگر شما این یوگا را تمرین کنید، mad-āśrayaḥ, yuñjan mad-āśrayaḥ..... شما باید این یوگا را تمرین کنید، هم زمان، باید پناه کریشنا را بگیرید. Mad-āśrayaḥ. Āśrayaḥ یعنی "تحت حفاظت من." این تسلیم خوانده میشود. اگر شما در شرایط دشواری نزد دوستی بروید و خود را به او تسلیم کنید، "دوست عزیزم، تو خیلی بزرگی، خیلی پر قدرتی، خیلی با نفوذی. من در این خطر بزرگ افتاده ام. بنابراین خود را به تو تسلیم میکنم. لطفاً من را محافظت کن..." پس شما اینکار را با کریشنا بکنید. اینجا در این دنیای مادی، اگر به کسی تسلیم شوید، هر چقدر هم که او بزرگ باشد، ممکن است امتناع کند. ممکن است او بگوید، "خب، من قادر نیستم از تو محافظت کنم." این یک پاسخ طبیعی است. اگر هنگامی که در خطر هستید نزد دوست صمیمی خود هم بروید، "لطفاً مرا محافظت کن." او مردد خواهد بود، زیرا قدرت او بسیار محدود است. قبل از هر چیز او فکر میکند که "اگر من از این شخص محافظت کنم، آیا مصلحت خودم به خطر نمی افتد؟" او اینطور فکر خواهد کرد، زیرا توان او محدود است. اما کریشنا بسیار خوب است او خیلی پرقدرت، او خیلی زیاد.... او در بهاگاواد-گیتا تصریح میکند، همگی، (BG 18.66) : "تو همه چیز را رها کن. فقط به من تسلیم شو." و نتیجه چیست؟ نتیجه این است "من تو را از بازتاب کلیه اعمال گناه آلود زندگیت رها میکنم." این دنیای مادی، اعمال ما اعمال گناه آلود است. عمل و عکس العمل وجود دارد. هرکاری که دارید میکنید، عمل و عکس العمل وجود دارد. حتی بازتاب خوب هم، هنوز گناه آلود است. هنوز گناه آلود است. همانطور که در ادبیات ودایی آمده است، اعمال متقیانه، نتیجه ی اعمال متقیانه... (SB 1.8.26). فرض کنید شما هیچ عمل گناه آلودی در این زندگی نکنید، در همه جوانب بسیار متقی باشید. شما خیر هستید، نیکوکار هستید، همه چیز خوب است. اما بهاگاواد-گیتا میگوید که آن کارما-باندهانا است. اگر به کسی صدقه بدهید، بگو،یک مقداری پول، چهار برابر، پنج برابر، یا ده برابر بیشتر آن پول به شما برمیگردد، در زندگی بعدی شما. این یک حقیقت است. فلسفه وایشناو میگوید که این هم گناه است. چرا گناه؟ چون شما باید برای دریافت سودتان دوباره متولد شوید. این گناه است. حالا فکر کنید که در یک خانواده بسیار ثروتمند بدنیا آمده اید. در رحم مادر قرار داشتن هم رنج است، فرقی ندارد. شما چه متقی باشید یا نا متقی، هنگامی که در رحم مادر هستید.... سختی ها و دردی که در رحم مادر مشاهده میکنید یکسان است، چه سیاه باشید یا سفید، چه هندی باشید یا آمریکایی یا گربه یا سگ یا هرکسی. (BG 13.9). رنجهای تولد، رنجهای مردن، و رنجهای بیماری، و رنجهای کهنسالی همه جا یکسان هستند. اینطور نیست که چون شما در یک خانواده ثروتمند بدنیا آمده اید، در مقابل بیماریها مصون خواهید بود. اینطور نیست که شما پیر نخواهید شد. اینطور نیست که شما از رنج تولد رها خواهید شد، یا از رنج مردن رها خواهید گشت. پس این موارد باید به روشنی درک شود. اما مردم بسیار نابخرد شده اند، آنها اهمیتی نمیدهند به... "آه، مرگ، بسیار خوب. مرگ. بذار بیاد." تولد... بخصوص اکنون در این روزها، یک کودک در رحم مادر است، مراحل کشتار زیادی در آنجا هست.*********** خیلی زیاد. پس چرا؟ زیرا مردم بسیار گرفتار شده اند، که چنین شخصی حتی متولد نمیشود. در رحم مادر قرار گرفت، و کشته شد، دوباره در رحم مادر دیگری جای گرفت، باز هم کشته شد. به این ترتیب، او حتی نور را هم ندید. می بینید. پس قرار گرفتن در رحم مادر و پذیرش مجدد مرگ، پذیرفتن پیر شدن، پذیرش بیماری، مشغولیت خیلی خوبی نیست. اگر شما مرد ثروتمندی باشید، مجبور هستید تمام این رنجهای هستی مادی را بپذیرید، یا اگر مرد فقیری باشید.... این اهمیتی ندارد. هر کسی که با این بدن مادی به این دنیای مادی بیاید، مجبور است تمام این رنجها را بگیرد. ممکن است شما آمریکایی باشید، ثروتمندترین ملت در جهان. این به این معنی نیست که آنجا بیماری نیست، پیر شدن نیست، آنجا تولد نیست و مرگ وجود ندارد. پس شخص با خرد کسی است که راهی برای حل این مشکلات بیابد. او باخرد است. دیگران که چهل تکه میدوزند، وصله کاری، سعی میکنند راه حلی برای مشکلات زندگی مادی بسازند، اگرچه آنها قادر نیستند - این امکان ندارد.