FA/Prabhupada 0519 - افراد کریشنا آگاه به دنبال گل یا پوچ و یا تخیلات عجیب و غریب نیستندLecture on BG 7.1 -- Los Angeles, December 2, 1968

همه مشتاقند بدانند خدا چیست، طبیعت خداوند چیست. یک کسی گفت خدا یی وجود ندارد، یکی گفت خدا مرده است. اینها همه تردید است. اما کریشنا در اینجا میفرماید، آسامسایا. بدون تردید خواهی شد. حس خواهی کرد، کاملاً خواهی دانست، که خداوند آنجاست، کریشنا آنجاست. و او منشا تمام انرژی هاست. او خداوند اولیه است. این چیزها را بدون هیچگونه تردیدی خواهی آموخت. اولین چیز این است، ما در دانش متعال پیشرفتی نخواهیم داشت، با تردید داشتن، سامسایا. این تردیدها با فرهنگ دانش حقیقی از بین میروند، با معاشرت حقیقی، با دنبال کردن شیوه واقعی، تردیدها از بین خواهند رفت. پس اشخاص کریشنا آگاه، به دنبال تخیلات عجیب و غریب نیستند. خیر.**************************************** آنها در واقع در حال پیشرفت بسوی شخصیت اعلای محسوس خداوند هستند. همانطور که در برهما-سامهیتا اظهار شده است، (Bs. 5.29). سیارهای هست به نام چینتامانی-دهاما، گولوکا ورینداوانا.، در آن سرزمین... همانطور که در بهاگاواد-گیتا آمده است، ماد دهاما. دهاما یعنی قلمرو او. کریشنا میفرماید، "من قلمرو اختصاصی خود را دارم." چطور ما میتوانیم انکار کنیم؟ آن قلمرو چگونه است؟ آن هم در بهاگاواد-گیتا و در بسیاری دیگر متون ودایی شرح داده شده است. (BG 15.6). اینجا، هر سرزمینی، به هر کره ای میتوانید بروید... هر کدام... نه با قمر مصنوعی، حتی با تولد طبیعی. به هر سیاره ای میتوانید بروید... درست مثل این سیاره ای که ما هستیم. اما ما باید از این سیاره برگردیم. شما اجازه نخواهید داشت اینجا بمانید. شما آمریکایی هستید، اشکالی ندارد؛اما تا چه مدت آمریکایی باقی میمانید؟ این مردمان، آنها این را نمی فهمند. شما مجبورید به سیاره دیگری بروید، در یک جای دیگر. نمیتوانید بگویید، "نه، من باید اینجا بمانم. من ویزا دارم یا تبعیت دائمی دارم." خیر. اجازه داده نمی شود. یکروزی مرگ خواهد آمد، "لطفاً خارج شوید." "نه، قربان، من کارهای زیادی دارم." خیر. لعنت به کار تو. بیا." میبینید؟ اما اگر به کریشنالوکا بروید، کریشنا میگوید، yad gatvā na nivartante، شما مجبور نیستید دوباره برگردید. (BG 15.6). اینهم سرزمین کریشنا است، زیرا همه چیز متعلق به خداوند است، کریشنا. مایملک هیچکس نیست. این ادعا که "این سرزمین، آمریکا، متعلق به ماست، ایالات متحده،" این ادعای غلطی است. آن به شما تعلق ندارد، و نه به هیچکس دیگری. درست مثل چند سال قبل، چهار صد سال پیش، به سرخپوستان تعلق داشت، و به طریق، اکنون شما آنرا اشغال کرده اید. چه کسی میتواند بگوید کسان دیگری نمی آیند و اینجا را اشغال نمی کنند؟ پس اینها همه ادعاهای کاذب است،درواقع، همه چیز به کریشنا تعلق دارد. کریشنا میفرماید که (BG 5.29): "من مالک اعلی هستم، کنترل کننده ی، تمام سیارات." پس همه چیز متعلق به اوست. اما کریشنا میفرماید همه چیز متعلق به اوست. پس همه چیز مسکن او، مکان او، سرزمین او است. پس چرا ما باید اینجا را تغییر دهیم؟ اما او میفرماید (BG 15.6).