FA/Prabhupada 0690 - خداوند پاک است، و پادشاهی او نیز پاک استLecture on BG 6.35-45 -- Los Angeles, February 20, 1969

عابد : "اما وقتی یوگی خود را درگیر با تلاش صادقانه برای پیشرفت بیشتر میکند، که از تمام آلودگی های شسته شود، سپس در نهایت، بعد از بسیاری، بسیاری از تولد های عملی، اوبه هدف غایی میرسد (BG 6.45). " پرابهوپادا : بله. پس یک سوال از عمل است. درست مثل یک کودک، به دنیا می آید، او نمی داند که چگونه سیگار بکشید، چگونه بنوشد- اما با معاشرت کردن تبدیل به یک میخواره، یک فرد سیگاری و مست می شود. با معاشرت. پس از آن یک سوال تنها از معاشرت است. Saṅgāt sañjāyate kāmaḥ. اگر ارتباط خوب است ... حرفه ما درحال نابودی است چون ما ارتباط خوب را نگه نمیداریم . پس این توضیح داده شده در اینجا، که: "اما زمانی که یوگی خود را درگیر با تلاش صادقانه برای پیشرفت بیشتر میکند ..." درست مثلا در کسب و کار، بسیاری از معاشرت ها وجود دارد، شرکت ها. زیرا با تبدیل شدن به عضوی از آن شرکت، نوع خاصی از کسب و کار شکوفا میشود. آنها تبادلات میکنند. آنها می توانند تبادلات انجام دهند، مبادلات ارز،مبادلات بورس . بنابراین ارتباط بسیار مهم است. بنابراین اگر ما جدی هستیم برای توسعه آگاهی الهی، پس این تنها ارتباط است - ما جامعه بین المللی برای آگاهی کریشنا تاسیس کرده ایم. در اینجا، به سادگی روش اینکه چگونه یک نفر می تواند تبدیل به یک فرد آگاه از نظر معنوی شود، آموزش داده می شود. بنابراین این یک فرصت خوب است. دعوت می کنیم همه را برای پیوستن ، و فرایند بسیار ساده است. به سادگی ذکر کینید هاری کریشنا را و شما احساس راحتی خواهید کرد. هیچ فرایند دشوار وجود ندارد. کودکان همچنین می تواند بخشی از آن باشند و در واقع آنها را بخشی از آن هستند. شما به هیچ مدرک تحصیلی قبلی نیاز ندارید. که بخواهید از آن مدارج و امتحانات گذر کنید. هر آنچه که شما هستید، شما به سادگی می آیید و میپیوندین به این انجمن و شما کریشنا آگاه میشوید. این امتیاز این جامعه است. روشن است. لطفا سعی کنید که درک کنید. برو. مفهوم؟ عابد: "یک فرد متولد میشود در یک خانواده مشخصا صالح، اشرافی و یا مقدس، او آگاه به شرایط مطلوب خود کیشود به خاطر اجرای تمرین یوگا. با عزم و اراده، در نتیجه، او کار نا تمام خود را آغاز میکند، و به این ترتیب او به طور کامل خود را تزکیه و پاک از تمام آلودگی های مادی میکند. هنگامی که او در نهایت از همه آلودگی رها میشود، او به کمال متعالی میرسد، کریشنا آگاهی . " پرابهوپادا : این است، این است که ... سعی کنید به درک، که خداوند متعال... خدا پاک است، و پادشاهی او نیز پاک است، و هر کسی که می خواهد وارد شود، او باید پاک باشد. این بسیار طبیعی است که اگر شما می خواهید وارد برخی از جوامع خاص شوید، شما باید خودتان واجد شرایط باشید. قانون معینی وجود دارد.. صلاحیت ... برای بازگشت به خانه، بازگشت به الوهیت، صلاحیت این است که شما نباید آلودگی مادی داشته باشید. و آلودگی مادی چیست؟ آلودگی مادی ارضاء حس است. ارضاء حس بی حد و مرز. که آلودگی مادی است. بنابراین شما باید خودتان را از آلودگی مادی رها کنید. سپس شما واجد شرایط برای ورود به ملکوت خدا میشود. که فرایند بودن یا آزاد شدن از تمام آلودگی های مواد، سیستم یوگا است. سیستم یوگا به آن معنا نیست که شما بنشینید برای پانزده دقیقه، برای مدیتیشن به اصطلاح، و تمام آلودگی مادی خود را ادامه دهید. درست مثلا اگر شما می خواهید از یک نوع خاصی از بیماری رها شوید، شما باید به دنبال قوانین ساخته شده توسط پزشک باشید. به طور مشابه، در این فصل، روند تمرین یوگا توصیه می شود، چگونه باید آن را انجام دهید. بنابراین این بدان معناست که اگر شما این روش تجویز شده را اجرا کنید، و سپس شما از آلودگی مادی آزاد میشوید. پس شما در واقع برای پیوند گرفتن مناسب هستید ، برای ارتباط با متعال. این کریشنا آگاهی است. روش ما این است که به طور مستقیم با شما ارتباط برقرار کنیم. این یک هدیه ویژه از پروردگار Caitanya است. بلافاصله تا او را با کریشنا در تماس قرار دهد. از آنجا که در نهایت شما باد بیایید به این نقطه ،کریشنا آگاهی . بنابراین در اینجا این روش است، که به طور مستقیم، بلافاصله ... و این عملی است. کسانی که هیچ صلاحیتی ندارند، آنها - به سادگی با آمدن در تماس با جامعه آنها تبدیل به کریشنا گاه بسیار پیشرفته میشوند. این عملی است. بنابراین در این سال ما باید فرصتی به مردم بدهیم، ارتباط مستقیم. روشی با روند کند به آنها کمک خواهد کرد چرا که زندگی بسیار کوتاه است، خوش شانسی بسیاری وجود ندارد، و معاشرت ها بسیار بد است. بنابراین، ارتباط مستقیم -harer nāma (CC Adi 17.21). به سادگی کریشنا در قالب نام های متعالی خود حاظر میشود. و شما بلافاصله با او تماس میگیرید با شنیدن. به شما ابزار طبیعی داده شده است، شنیدن. شما به سادگی می شنوید "کریشنا " و شما بلافاصله پاک میشود. حرکت کن.