FA/Prabhupada 0742 - قدرت غير قابل تصور شخصيت اعلاى پروردگار

From Vanipedia


قدرت غير قابل تصور شخصيت اعلاى پروردگار - Prabhupāda 0742


Lecture on CC Adi-lila 1.10 -- Mayapur, April 3, 1975

در حال حاضر، سوالات زیادی وجود دارد: " چگونه این اقیانوس ها به وجود آمده اند؟ " دانشمند می گوید که این ترکیبی از هیدروژن و اکسیژن است. پس از کجا این گاز آمده است؟ پاسخ اینجاست. البته، از گاز آب به وجود آمده است. اگر شما بپوشانید یک دیگ جوشان را، گاز ، بخار ایجاد میشود، و شما نقطه ایجاد آب را پیدا میکنید. پس از گاز، آب به وجود می آید، و از آب، گاز به وجود می آید. این ترتیب طبیعت است. اما آب اصلی از عرق این Garbhodakaśāyī Viṣṇu آمده است. درست مثل شما که عرق میکنید. شما می توانید تولید کنید، می گویند، یک گرم و یا، می گویند، یک اونس از آب را از طریق حرارت بدن خود. ما تجربه عملی داریم. بنابراین اگر شما بتوانید یک اونس آب را از بدن خود را تولید کنید، چرا خدا نتواند میلیون ها تن آب از بدن خود تولید کند؟ مشکل درک در چیست؟ شما یک روح کوچک هستید، و به شما یک بدن کوچک داده شده است. شما می توانید یک اونس آب از عرق خود تولید کنید. چرا خدا، که بدن بزرگی دارد، او نمیتواند آب ایجاد کند، Garbhodakaśāyī، آب garbhodaka؟ هیچ دلیلی برای کافر وجود ندارد. این acintya-śakti نام دارد، قدرت غیر قابل تصور. مگر اینکه ما قدرت غیر قابل تصور از شخصیت عالی الوهیت را قبول کنیم ، هیچ معنای از خدا وجود ندارد. اگر شما فکر می کنید "یک فرد" به معنای مثل من یا شما ... بله، مثل من یا شما، خدا هم فرد است. این مورد قبول است در وداها: nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām (Kaṭha Upaniṣad 2.2.13). هستند بسیاری از cetanas، عناصر زنده وجود دارند، و همه آنها ابدی هستند. آنها بسیار هستند، تعداد جمع هستند. Nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām. اما nitya دیگری وجود دارد، nityo nityānāṁ. یک عدد فرد است، و یک عدد جمع است. تفاوت چیست؟ تمایز eko yo bahūnāṁ vidadhāti kāmān هست. این عدد فرد به طور منحصر به فردی قدرتمند هست. که او تهیه میکند همه ی ملزومات همه ی اعداد جمع را. اعداد جمع، و یا سازمان های زندگی، anantāya kalpate، آنها ... شما نمی توانید بشمارید چه مقدار موجود زنده وجود دارد. اما آنها به توسط عدد منحصر به فرد حفظ شوند. این تمایز است. خدا فرد است. شما همچنین فرد می باشید. من هم هستم. ما جاودانه زندگی میکنیم ، در باگاواد گیتا گفته شده است . کریشنا به آرجونا گفت " تو، من ، همه ی ایت سربازان و پادشاهان که در اینجا جمع شده اند، این به دان معنی نیست که آنها در گذشته زندگی نمیکردند. آنها در حال حاضر زندگی میکنند، و آنها ادامه میدهند زندگی خود را در آینده همچنین" این nityānāṁ cetanānām نامیده میشود.