FA/Prabhupada 0741 - هدف جنبش كريشناآگاهى، باز بينى مجدد جامعه ى انسانىLecture on BG 4.13 -- Bombay, April 2, 1974

Tathā dehāntara-prāptiḥ. Dehino 'smin yathā dehe (BG 2.13). این اولین درک از دانش است، اما مردم نمی فهمند. که در داخل بدن روح وجود دارد. آنها احمق هستند. بنابراین آنها را در śāstra شرح داده شده اند،sa eva go-kharaḥ: (SB 10.84.13) "این دسته از مردم، آنها بهتر از گاو و الاغ نمی باشد." بنابراین شما نمی توانید در مجلس برخی از حیوانات خوشحال باشید. بنابراین مردم خیلی در زمان حال آشفته هستند. هیچ زندگی هوشیار وجود ندارد، dhīra وجود دارد. اگر می خواهید زندگی مسالمت آمیز در جامعه داشته باشید، پس شما باید این برنامه را بپذیرید.Cātur-varṇyaṁ mayā sṛṣṭam (BG 4.13). باید در طبقه ی brahminical باشند ، در طبقه kṣatriya ، در طبقه vaiśya. vaiśya ... به طور کلی، ما درک می کنیم، vaiśya یعنی طبقه ی تجاری. نه، در حال حاضر vaiśyas به اصطلاح śūdras، کمتر از śūdras می باشند. چرا؟ در حال حاضر کسب و کار vaiśya در kṛṣi-go-rakṣya-vāṇijyaṁ vaiśya-karma svabhāva-jam (BG 18.44). vaiśyas باید در تولید دانه های غذایی مشغول باشند اما آنها علاقه مند نیستند. آنها علاقه مند برای باز کردن کارخانه برای پیچ و مهره و لاستیک هستند، لاستیک خوب ..... ، لاستیک خوب.... در حال حاضر شما تایر و پیچ مهره میخورید. نه، شما نمی توانید غذا بخورید. شما باید برنج بخورید و برنج هر کیلو ده روپیه است. فقط همین. از آنجا که هیچ vaiśya تولید دانه های مواد غذایی را انجام نمیدهد. این نقص است. آنها نقص را نمی بینند. آنها به سادگی زوزه میکشند، فریاد میزنند: "آه، قیمت افزایش یافته است ". چرا نه، افزایش، قیمت؟ میلیون ها نفر از مردم در شهرستان بمبئی وجود دارند. چه کسی تولید دانه های مواد غذایی انجام میدهد؟ اما آنها به عنوان vaiśya شناخته شده اند. چه نوع vaiśya؟ هیچ فرهنگ brahminical وجود ندارد. هیچ مغزی وجود ندارد. هیچ کتشاتریایی که بتواند شما را حفاظت کند وجود ندارد. نقصهای زیادی وجود دارد. بنابراین اگر شما می خواهید عوض کنید زندگی خود، جامعه، جامعه بشری را، ملی و بین المللی، هر چیزی که اینجا گفته میشود بین المللی است - پس شما باید به نصایح کریشنا گوش کنید. این هدف از جنبش کریشنا آگاهی است: عمده فروشی، کامل، تعمیرات اساسی جامعه انسانی است. ما هیچ چیزی را تولید نکرده ایم، جعل کرده ایم. این بسیار علمی است. اگر شما در واقع می خواهید تا به ماموریت زندگی خود دست بیابید، پس شما باید به این توصیه باگاواد گیتا گوش دهید-، بسیار علمی و صحبت با شخصیت عالی الوهیت، بدون هیچ گونه نقص. اگر من چیزی صحبت بگویم، ممکن است بسیاری نقص وجود داشته باشد، چرا که من کامل نیستم. هر یک از ما ناقص است. ما مرتکب اشتباه میشویم. خطاهای انسانی است. هیچ انسانی نیست که بتواند سخن بگویید شجاعانه که . "من اشتباه مرتکب نشده ام هرگز." این ممکن نیست. شما باید اشتباه مرتکب شوید. و گاهی اوقات ما illusioned، هستیم pramāda. که ما همه هستیم ، چرا که ما در حال پذیرش این بدن به عنوان "من هستم"، که من نیستم. این نام دارد pramāda. Bhrama، pramāda. سپس vipralipsā . من برهما هستم. من مرتکب گناه میشوم، من سردرگم هستم، من اشتباه فکر میکنم. با این حال، من درموقعیت معلم هستم. این تقلب است. اگر شما معیوب هستید، اگر شما نقص های بسیاری در زندگی خود کرده اید، چگونه شما می توانید معلم شوید؟ شما یک فریبکار هستید. معلم هیچ کس، چرا که بدون کامل شدن، چگونه شما می توانید معلم شوید؟ بنابراین این جریان ادامه دارد.