FA/Prabhupada 0790 - چگونه با زن دیگران دوستی یرقرار کنیم، چگونه پول دیگران را با کلک بدزدیمLecture on SB 6.1.56-57 -- Bombay, August 14, 1975

تحصیلات به معنی انسان شدنه. چاناکیا پاندیتا، او هم، با اینکه یک سیاستمدار بود، ولی برهمانا بود، او هم میگوید که چه کسی تحصیلکرده است. پاندیتا. برهمانا بعنوان پاندیتا شناخته میشه. پس نشانه ی پاندیتا چیه؟ او خلاصه کرده است:mātṛ-vat para-dāreṣu para-dravyeṣu loṣṭra-vat ātma-vat sarva-bhūteṣu yaḥ paśyati sa paṇḍitaḥ پاندیتا یعنی mātṛ-vat para-dāreṣu: "پذیرفتن همه ی زنها بعنوان مادر،" para-dāreṣu. دارا یعن همسر، و پارا یعنی دیگران." بجز زن خودش، اون باید همه ی زنهایی رو که بیرون هستند، مثل مادرش بپذیره. برای همین، هنوز در جوامع هندو، هر زنی با یک مرد ناشناس معرفی میشه، "مادر." اهمیتی نداره که اون شخص ناشناس باشه. اون میتونه با هر زنی حرف بزنه، اول خودشو معرفی کنه، اون زنو خطاب کنه، "مادر،" ماتاجی. اونوقت به هیچکس توهین نمیشه. این ادبه. این رو چاناکیا پاندیتا آموزش داده. Mātṛ-vat para-dāreṣu. زن باید" مادر" خطاب بشه. para-dravyeṣu loṣṭra-vat: و مایملک دیگران باید مثل یه سنگریزه توی خیابون پذیرفته بشه-هیچکس بهش اهمیتی نمیده. اگه یه سنگریزه، یه سنگ، تو خیابون پرت بشه، برای کسی مهم نیست. آشغاله. بنابراین کسی نباید به مایملک دیگری دست بزنه. امروزه تحصیلات اینه که چطوری با زن یکی دیگه دوست بشی، و چطور با حقه بازی پول دیگران رو بدزدی. این آموزش نیست. آموزش اینجاست: mātṛ-vat para-dāreṣu para-dravyeṣu loṣṭra-vat, ātma-vat sarva-bhūteṣu. Sarva-bhūteṣu: در همه موجودات زنده... 8/400/000 شکلهای مختلف موجودات زنده وجود داره. علف هم یک موجود زنده است، و برهما هم یک موجود زنده است. پس یک پاندیت همه رو بعنوان موجود زنده می پذیره، و با اونها سرو کار داره، ātma-vat: "هر چه رو من احساس میکنم، رنج و شادی، باید با دیگران همونطور همدردی کنم." بنابراین... تمدن امروزی ملیت یعنی انسان. اما در واقع حیوانات، اونها هم ملیت هستند. بر طیق تعاریف، ملیت یعنی این که یکی در همون کشور متولد بشه . کلمه ی "ملیت" هرگز در ادبیات ودایی پیدا نشده. این اختراع امروزی ست. پس اینجا، ātma-vat sarva-bhūteṣu. اهمیتی نداره که کسی هم ملیت هست یا خارج از ملیت بدنیا اومده. Sarva-bhūteṣu. اینجا همچنین... گفته شده است، sarva-bhūta-suhṛt. Suhṛt، دوست، خیر خواه، sarva-bhūta. چرا من باید فقط برای خویشاوندان و خانواده خودم فکر خوب بکنم؟ اون کریپانا ست، خسیس. یک برهمانای روشنفکر، باید مشغول نیکی به همه ی مردم باشه، همه. برای همین ماموریت چیتانیا ماها پرابهو اینه که، (CB Antya-khaṇḍa 4.126). چیتانیا ماها پرابهو هرگز این آموزشو ندادند که "باید ارشاد کردنت رو محدود کنی به جامعه یا به کشور خودت." ایشون درخواست کردند، pṛthīvite āche yata nagarādi-grāma: "همه ی دهکده ها و شهرهایی که روی زمین هست..." (کناری) اون خوبه. نگران نباش. Sarvatra pracāra haibe mora nāma. ماموریت این است. این دانش ودایی ست. Sarva-bhūta-suhṛt.