FA/Prabhupada 0935 - نیاز واقعی زندگی، برآوردن راحتی روح است

From Vanipedia


نیاز واقعی زندگی، برآوردن راحتی روح است
- Prabhupāda 0935


730425 - Lecture SB 01.08.33 - Los Angeles

نیاز حقیقی زندگی فراهم کردن آرامش روح است اینطور گفته شده که... اکنون من آن آیه را توضیح میدهم. این دهارماسیا گلانی ست، آلودگی وظایف. دهارما یعنی وظیفه. دارما یکجور ایمان نیست. در دیکشنری انگلیسی گفته شده است: "دین یعنی یک عقیده. " نه، نه. اینطور نیست. دارما یعنی وظیفه تجویز شده حقیقی. این دارما ست. بنابراین اگر شما اطلاعی راجع به روح نداشته باشید، اگر ندانید نیاز روح چیست، فقط مشغول نیازهای بدنی زندگی هستید، آسایش بدنی... آسایش بدنی شما را نجات نخواهد داد. فرض کنید شخصی در موقعیت رفاهی خیلی خوبی است. این بدان معنا ست که نخواهد مرد؟ خواهد مرد. بنابراین فقط با آسایش بدنی شما نمیتوانید وجود داشته باشید. بقای سلامتی. تلاش برای برای هستی. پس وقتی که ما فقط ار بدن مراقبت کنیم، این دارماسیا گلانی نامیده میشود، آلوده. فرد باید بداند نیازهای بدن چیست و احتیاجات روح چیست. نیاز واقعی زندگی فراهم کردن آسایش روح است. و روح با تنظیمات مادی نمیتواند آرامش داشته باشد. چون روح یک هویت متفاوت است، باید به روح غذای روحانی داد. آن غذای روحانی این کریشنا آگاهی ست. اگر شما به روح غذای روحانی بدهید... غذا، وقتی که کسی بیمار است، شما باید به او رژیم و دارو بدهید. دو چیز لازم است. اگر فقط دارو بدهید، نه رژیم، خیلی موفقیت آمیز نخواهد بود. هر دو چیز. پس این جنبش کریشنا آگاهی ساخته شده برای غذا دادن، یعنی رژیم و دارو، به روح دادن. دارو ماها- مانترای هاره کریشنا ست. ka uttamaśloka-guṇānuvādāt pumān virajyeta vinā paśughnāt (SB 10.1.4). ماهاراج پاریکشیت به شوکادو گوسوامی گفت، که "این گفتگوی بهاگاواد-گیتا که شما آماده کرده ای تا به من بدهید، یک چیز معمولی نیست." این گفتگوی بهاگاواد-گیتا برای کسی مزه دارد که نیوریتا-تریشنا باشد. تریشنا. تریشنا یعنی مشتاق بودن. در این دنیای مادی همه آرزو دارند، آرزو دارند. پس کسی که از این آرزوها رها شده باشد، میتواند بهاگاواتا را بچشد، که چقدر خوشمزه است. آن یک چنین چیزی است. نیوریتا-تارشای....مشابها بهاگاواتا هم یعنی، مانترای هاره کریشنا هم بهاگاواتا ست. بهاگاواتا یعنی هر چیزی که در ارتباط با خداوند متعال باشد. آن بهاگاواتا خوانده میشود. خداوند متعال بهاگاوان نامیده میشود. بهاگاواتا-شابدا، و در ارتباط با او، هرچیزی، که بهاگاواتا-شابدا تبدیل به بهاگاواتا-شابدا میشود. پس ماهاراج پاریکشیت گفت که مزه ی بهاگاواتا توسط کسی که اشتیاقش را برای خواسته های مادی تمام کرده است چشیده میشود. Nivṛtta-tarṣair upagīyamānāt. و چیست، چرا چنین چیزهایی باید چشیده شود؟ بهاوشادهی، دارویی برای تولد و مرگ. بهاواو یعنی "شدن".