HE/Prabhupada 0085 - פיתוח ידע משמעותו ידע רוחני

From Vanipedia


פיתוח ידע משמעותו ידע רוחני
- פרבהופאדה 0085


הרצאה על שְׂרִי אִישׂוֹפַּנישַׁד, מַנְטְרַה 10-9 -- לוֹס אָנְגֵ'לֶס, 14 בְּמָאי, 1970

"החכמים הסבירו לנו שתוצאה אחת גזורה מִתַּרְבּוּת של יֶדַע, ונאמר גם שתוצאה שונה מושגת מִתַּרְבּּוּת של בָּעֲרוּת." אז אתמול הסברנו במידה מסוימת מהי תַּרְבּוּת הַבָּעֲרוּת ומהי תַּרְבּוּת של יֶדַע. תַּרְבּוּת של יֶדַע פירושה "יֶדַע רוחני" - זה יֶדַע אמיתי. והתקדמות בידע לצרכי נוחות או למטרת הגנה על הגוף החומרי, זוהי תַּרְבּוּת של בערות.

על אף כמה תנסה להגן על הגוף הזה, בכל זאת המהלך הטבעי יתרחש. מהו זה? גַ'נְמַה-מְרּיתְיוּ-גַ'רָא-וייָאדְהי (בּ.ג. 13.9) - אין באפשרותך להקל על גוף זה מלידה ומוות חוזרים ונשנים, ובעודו מתממש, מחולי וזקנה. אז אנשים עסוקים מאוד בטיפוח יֶדַע על הגוף הזה, למרות שהם רואים בכל רגע את הגוף הזה דועך. מות הגוף נרשם כבר מעת שהוא נולד. זאת עובדה. אז אינך יכול לעצור את התהליך הטבעי של הגוף. עליך להכיר במסלול של הגוף, כלומר, לידה, מוות, זקנה ומחלות.

אז הבְּהָאגַוַתַה אומרת, לכן: יַסְיָאתְמַה-בּוּדְדְהי קוּנַּפֵּה תְרי-דְהָאתוּקֵה (שׂ.בּ. 10.84.13). הגוף עשוי משלושה יסודות ראשיים: ריר, מרה ואוויר. זו הגרסה הַוֵּדית והטיפול הָאָיוּר-וֵדי. הגוף אינו אלא שָׂק של ריר, מרה ואוויר. בעת הזקנה מחזוריות האוויר נעשית ומשתבשת, לכן אדם קשיש מְפַתֵּחַ שִׁגָרוֹן, וכל כך הרבה תחלואים. אז הבְּהָאגַוַתַה אומר, "מי שקיבל את המבנה היצוק הזה של ריר, מרה ואוויר כעצמי, הוא למעשה חמור." בעצם, זאת העובדה. אם אנו מקבלים הֶרְכֵּב זה של ריר, מרה ואוויר כעצמי...

אז אדם נבון, פילוסוף גדול מאוד, מדען גדול מאוד - האם זה אומר שהוא הֶלְחֵם של ריר, מרה ואוויר? לא. זו הטעות. הוא שונה מהריר, או המרה או האוויר. הוא נשמה. ולפי הַקַּרְמַה שלו, הוא מציג, מממש את הכשרונות שלו. אז הם לא מבינים את הַקַּרְמַה הזו, את חוק הַקַּרְמַה. אז מדוע אנו מוצאים כל כך הרבה אישויות שונות?