HE/Prabhupada 0091 - עמוד כאן בעירום

From Vanipedia


עמוד כאן בעירום
- פרבהופאדה 0091


טיול בוקר - 16 בְּיוּלִי, 1975, סָן פְרַנְסִיסְקוֹ

דְהַרְמָאדְהְיַקְשַׁה: בזמננו למעשה מבינים הם את הטעות שלהם ולומדים את המוות יותר, מנסים להכין אנשים למוות עוד יותר. אבל הדבר היחיד שהם יכולים לומר להם זה, "קבלו זאת." הדבר היחיד שהם יכולים לעשות זה לומר, "אתם הולכים למות. אז פשוט קבלו זאת בגישה מעודדת."

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: אבל אני לא מעוניין למות. למה שאהיה מְעוֹדָד? שוטה שכמותך, אתה אומר, "הפוך מְעוֹדָד." (צחוק) "במצב רוח מעוֹדָד, תִיתַלֵה." (צחוק) עורך הדין יאמר, "לא חשוב. איבדת את התיק. עתה עליך באופן מְעוֹדָד להיתלות." (צחוק)

דְהַרְמָאדְהְיַקְשַׁה: למעשה זו המטרה השלמה של הפסיכולוגיה המודרנית, והיא לעשות אנשים סְתַגְלְתָנייִם לעובדה שעליהם להישאר בעולם החומרי, ואם יש לך איזשהו רצון לעזוב את העולם החומרי, אז יגידו לך שאתה מטורף. "לא, לא. כעת עליך לווסת את עצמך שוב לתנאים החומריים."

בַּהוּלָאשְׂוַה: הם מורים לקבל את התסכולים של החיים. הם מצביעים שעליך לקבל את כל התסכולים בחיים.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: למה תסכול? אתה מדען, מדען גדול. אינך יכול לפתור?

דְהַרְמָאדְהְיַקְשַׁה: הם לא יכולים לפתור משום שיש להם את אותן הבעיות.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: אותו הַהִגָיוֹן, "במצב רוח מְעו‎ֹדׁד להיתלות." זה הכל. מן הרגע שישנו נושא קשה כלשהו, הם מוותרים. והם עוסקים בהשערות על משהו שטותי. זה הכל. זה החינוך שלהם. חינוך פירושו אַתְיַנְתיקַה-דוּהּקְהַה-נִיוְרּיתְתי - הפתרון השלם לכל אומללות. זה חינוך, לא שאחרי שמגיעים לנקודה מסויימת, "לא, אתה יכול למות באושר ובשמחה." ומהי דוּהּקְהַה, אומללות? זה מוצג על ידי קְרּישְׁנַּה: גַ'נְמַה-מְרּיתְיוּ-גַ'רָא-וְיָאדְהי דוּהּקְהַה-דוֹשָׁאנוּ... (ב.ג. 13.9). אלה הם הגורמים לאומללות שלך. נסה לפתור זאת. ומה שהם נמנעים ממנו בזהירות, הוא שאינם יכולים לעצור מוות, או לידה, או זקנה, או מחלה. ובתקופה הקצרה שאנו חיים, לידה ומוות, הם עושים בניינים, בניינים גדולים, ובפעם הבאה הוא נָעֲשָׂה עכברוש יחיד בתוך הבניינים. טבע. אינך יכול להימנע מחוק הטבע. כפי שאינך יכול להימנע מוות, באופן דומה, הטבע ייתן לך גוף נוסף. להיות עץ באוניברסיטה. כך לעמוד במשך 5000 שנה. רצית להיות עירום. כעת איש לא ימחה. עמוד כאן בעירום.