HE/Prabhupada 0122 - הטיפשים הללו חושבים, אַנִי הגוף הזה

From Vanipedia


הטיפשים הללו חושבים, אני הגוף הזה
- פרבהופאדה 0122


הליכת הבוקר בגבעות צֵ'בְיוֹט, מסלול הגוֹלְף -- 17 במאי, 1973, לוֹס אַנְגֵ'לֶס

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: קְרּישְׁנַּה אומר, "התמסר לחלוטין. אני אתן לך הגנה מלאה" - אַהַםּ תְוָאםּ סַרְוַה-פָּאפֵּבְּהְיוֹ מוֹקְשַׁישְׁיָאמי (בּ.ג. 18.66). הוא ייתן לך אִינְטֶלִיגֵנְצְיַה מלאה. (הפסקה) זאת תהיה הצלחה גדולה שלנו כשהעולם המדעי יוֹדֶה. תנו להם פשוט לְהוֹדוֹת בְּכָך. אז התנועה שלנו לתודעת קְרּישְׁנַּה תהיה הצלחה גדולה. פשוט הוֹדֵה, "כן, יש אלוהים וְאוֹן סָמוּי." אז התנועה שלנו מוצלחת מאוד. וזאת עובדה.

פשוט לדבר כמו קַשְׁקְשָׁן בין קַשְׁקְשָׁנִים, זה לא מִזְכֵּה גדול. אַנְדְהַה יַתְהָאנְדְהַיר אוּפַּנִייַמָאנָאהּ (שׂ.בּ. 7.5.31) - אדם עיוור אחד מוביל אדם עיוור אחר. מה הערך בכך? הם כולם עיוורים. וכל עוד אדם נשאר עיוֵור וּכְסִיל, הוא לא מקבל את אלוהים. זה המבחן. מרגע שאנו רואים שהוא לא מקבל את אלוהים, הוא עִיוֵור, אֵוִיל, שוֹטֵה, מה שתקראו לו. קחו את זה כמובן מאליו, אמנם, את מה שהוא עלול להיות. הוא סָכָל. לפי העקרון הזה אנו יכולים לקרוא תיגר על כל כך הרבה כִּימָאִים, פילוֹסוֹפים, על כל מי שבא אלינו. אנחנו אומרים, "אתה שֵׁד." הַכִּימָאי האחר בא, אתה הבאת אותו, את האיש הָהוֹדי הזה?

סְוַרֻוּפַּה דָאמוֹדַרַה: הְמְמ. צְ'הַוּרי. (?)

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: אז אמרתי לו "אתה שֵׁד." אבל הוא לא כעס. הוא הודה בכך. וכל הטיעון שלו הוּפְרַך. אולי אתה זוכר.

סְוַרֻוּפַּה דָאמוֹדַרַה: כן, בעצם, הוא אמר לי "קְרּישְׁנַּה לא נתן לי את כל ההליכים, הצעדים, איך לעשות את הניסוי." זה היה... הוא אמר זאת כך.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: כן. למה שאתן לך? אתה כסיל, נֶגֶד קְרּישְׁנַּה, למה שֶׁקְרּישְׁנַּה ייתן לך אמצעים? אם אתה נגד קְרּישְׁנַּה ואתה רוצה את הַמִּזְכֵּה בלא קְרּישְׁנַּה, זה לא אפשרי. אתה צריך להיות כָּנַוּעַ קודם כל. אז קְרּישְׁנַּה ייתן לך את כל האמצעים. בדיוק כפי שאנו מעיזים להתמודד מול כל כִּימָאי, כל מדען, כל פילוֹסוֹף. מדוע? מִכּוֹחוֹ של קְרּישְׁנַּה, אנו מאמינים "ישנו קְרּישְׁנַּה. כאשר אדבר עִמוֹ, קְרּישְׁנַּה ייתן לי אינְטֵליגֵנְצְיָה." אלו עוּבְדוֹת הַבַּסִיס. אחרת, מעצם הַהַכְשָׁרָה, הָרָף שלהם, הם מאוד בָּרֵי כּישׁוּרים. אנחנו אנשים פשוטים וְהֶדְיוֹטוֹת מולם. כיצד אנו אמנם קוראים עליהם תיגר? משום שאנו יודעים. בדיוק כמו ילד קטן, הוא יכול לקרוא תיגר על איש גדול מאוד כי הוא יודע, "אבא שלי שם." הוא תופס את היד של אבא, והוא בטוח "איש לא יכול לעשות לי שׁוּם דָבָר."

סְוַרֻוּפַּה דָאמוֹדַרַה: שְׂרִילַה פְּרַבְּהוּפָּאדַה, אני רוצה לברר את המשמעות של תַד אַפּי אַפְּהַלַתָאםּ גָ'אתַםּ.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: תַד אַפִּי אַפְּהַלַתָאם גָ'אתַם.

סְוַרֻוּפַּה דָאמוֹדַרַה: תֵשָׁאם אָתְמָאבְּהימָאנינָאם, בָּאלַקָאנָאם אַנָאשְׂריתְיַה תֵשָׁאם אָתְמָאבְּהימָאן...,בָּאלַקָאנָאם אַנָאשְׂרִיתְיַה גוֹוִינְדַה-צַ'רַנַּה-דְוַיַם.

סְוַרֻוּפַּה דָאמוֹדַַרַה: "צורת חיי האדם מתקלקלת עָבוּר אֵלוּ..."

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: כן. "שלא מנסים להבין את תודעת קְרּישְׁנַּה." הוא פשוט מת כמו חיה. זה הכל. בדיוק כמו החתולים והכלבים, גם הם נולדים, הם אוכלים, ישנים, עושים ילדים, ומתים. חיי אדם הם כאלה.

סְוַרֻוּפַּה דָאמוֹדַרַה: גָ'אתַה פירושו הַמִּין? גָ'אתַה?

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: גָ'אתַה. גָ'אתַה פירושו נוֹלָד - אַפְּהַלַתָאםּ גָ'אתַם. גָ'אתַה פירושו שהוא הופך חסר תוֹחֶלֶת. חסר תוחלת. חיי אדם הופכים חסרי פֶּשֶׁר אם הוא לא מקבל גוֹוינְדַה-צַ'רַנַּה - גוֹוינְדַם אָדִי-פּוּרוּשַׁםּ תַם אַהַםּ בְּהַגָ'אמי. אם הוא לא משוכנע "אני סוגד לאישיות אלוה העילאי המקורי," אז הוא מקולקל. זה הכל. החיים שלו מקולקלים.

סְוַרֻוּפַּה דָאמוֹדַרַה: אָתְמָאבְּהימָאנינָאם פירושו ה...

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: אָתְמָא, דֵהָאתְמָא-מָאנינָאם.

סְוַרֻוּפַּה דָאמוֹדַרַה: אז הָאֵגוֹאִיסְטים הללו...

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: "אני הגוף הזה." עַצְמִי? אין להם מידע לגבי הַעַצְמִי. הַשּוֹטִים האלה, הם חושבים, "אני הגוף הזה." אָתְמָא פירושו גוף, אָתְמָא פירושו עצמי, אָתְמָא פירושו מֶחְשָׁב. אז הָאָתְמָאבְּהימָאנִי הזה משמעותו התפיסה הגופנית של החיים - בָּאלַקַה. בָּאלַקַה פירושו טיפש, ילד, בָּאלַקַה. אָתְמָאבְּהינָאנינָאםּ בָּאלַקָאנָאם. אלו שהם תחת התפיסה הגופנית של החיים, הם כמו ילדים, או טיפשים, או חיות.

סְוַרֻוּפַּה דָאמוֹדַרַה: אז אני מתכנן לבאר את עקרון ההגירה, דרך הפסוק הזה.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: כן. הגירה. בְּהְרַמַדְבְּהִיהּ. בְּהְרַמַדְבְּהִיהּ פירושה הגירה, נדידה מגוף אחד לאחר. בדיוק כמו שאני כאן. יש לי את הגוף הזה, לבוש, כְּסוּת. וכשאני הולך לְהוֹדוּ, זה לא נדרש. אז הם מקבלים שכך התפתח הגוף. אבל לא, כאן, תחת תנאי מסויים, אני מקבל את הַלְּבוּשׁ הזה. במקום אחר, תחת תנאי אחר, אקבל לְבוּשׁ אחר. אז אני הוא הֶחָשׁוּב, לא הַלְּבוּשׁ הזה. אבל הַשּׁוֹטִים האלה לומדים רק את הַלְּבוּש. זה נקרא אָתְמָאבְּהימָאנָאם, שיקולים של הַלְּבוּשׁ, גוף. בָּאלַקָאנָאם.