HE/Prabhupada 0215 - קראו ואז תבינו

From Vanipedia


קראו ואז תבינו
- פְּרַבְּהוּפָּאדַה 0215


ראיון עם ניוּסְוִויק -- 14 ביולי, 1976, ניו יורק

מראיינת: התוכל לומר לי קצת אודות הרקע שלך, כשהיית צעיר, אילו סוגים של דברים עשית, ומה...

פְרַבְּהוּפָּאדַה: למה שאני אגיד לך?

מראיינת: סלח לי?

פְרַבְּהוּפָּאדַה: למה שאומר לך?

מראיינת: אם ברצונך.

פְרַבְּהוּפָּאדַה: למה שארצה?

מראיינת: ובכן, מראיינים זקוקים לשאול את השאלות האלה. אחרת נהיה מחוץ לעסק.

הַרי-שַׂוּרי: פְרַבְּהוּפָּאדַה מקווה שתשאל משהו רלוונטי ל...

רָאמֵשְׂוַרַַה: אנשים מעוניינים לדעת אודותיך, שְׂרִילַה פְרַבְּהוּפָּאדַה. ואם יש להם עניין בך, הם יתעניינו באופן אוטומטי גם בספרים שלך. הם מאוד נחושים לדעת מי הוא המחבר של כל הספרים שאנחנו מוכרים.

פְרַבְּהוּפָּאדַה: אבל ספרים אלה, ספרים... אנו נדבר על הספרים. האם זה תלוי, במה שהמחבר עשה בעבר?

מראיינת: אתה המתרגם של ספרים רבים, ממה שאני מבין.

פְרַבְּהוּפָּאדַה: כן. אז התרגום, הספר, ידבר בעד עצמו למען התרגום.

מראיינת: אְמְמ הְמְמ, תהיתי...

פְרַבְּהוּפָּאדַה: קראי את הספרים, אז תביני. במקום לשאול אותי, מוטב שתקראי את הספרים. זאת הבנה אמיתית.

מראיינת: פשוט תהיתי כיצד הוא באופן אישי התעניין או היה מעורב, ומה הנתיב לתודעה שלו היה.

רָאמֵשְׂוַרַה: אני רואה. היא מדברת על יחסיך עם גוּרוּ מַהָארָאגַ'ה שלך, איך קיבלת השראה לפתוח בתנועה לתודעת קְרּישְׁנַּה ולכתוב ספרים כה רבים.

פְרַבְּהוּפָּאדַה: על דברים אלה תוכל לענות. אלה אינם דברים חשובים לציבור.

רָאמֵשְׂוַרַה: אני חושב שהציבור תמיד אוהב לדעת על האיש מאחורי התנועה.

גברת אורחת: כן, זה עוזר. אנשים מעוניינים. אנשים מעוניינים בפיתוח של אדם כמוך משום שזה נוגע אליהם. ובדרך זו הם מחליטים לקרוא את כתביך.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: קודם כל אם את מעוניינת בספר שלנו, קראי אותו פשוט. את תביני.

מראיינת: אבין אותך?

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: כן.

מראיינת: זה מה שאת אומרת?

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: כן.

מראיינת: האם זה מה שהוא אומר?

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: אדם ידוע כשהוא מדבר. בשעת דיבור. תָאוַץ' צַ'ה שׂוֹבְּהַתֵה מוּרְקְהוֹ יָאוַת קינְֿצ'ין נַה בְּהָאשַׁתֵה : "שוטה הוא יפה מאוד כל עוד הוא איננו מדבר." מרגע שהוא פותח את הפה, אז תוכלי להבין מי הוא. אז מה שדיברתי נמצא פה בספרים, ואם את אינטליגנטית - תוכלי להבין. את אינך צריכה לשאול. לדבר... כמו בבית משפט. עורך דין גדול ידוע בשעת הנאום. אחרת כל אחד הוא עורך דין טוב. אבל כשהוא מדבר בבית המשפט, אז הוא נחשף, אם לטובה ואם לרעה. אז עליך לשמוע. עליך לקרוא. אז תביני. הבנה אמיתית היא שם.