HE/Prabhupada 0214 - התנועה הזו יכולה להידחף כל עוד נישאר דבקים

From Vanipedia


התנועה הזו יכולה להידחף כל עוד נישאר דבקים
- פְּרַבְּהוּפָּאדַה 0214


שיחת חדר 1 -- 6 ביולי, 1976, וושינגטון די.סי.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: בהודו הציעו לנו כל כך הרבה אדמה. אמנם אנשים אין לנו לנהל.

סְוַרֻוּפַּה דָאמוֹדַרַה: גם אני קיבלתי מכתב מִמָּניפּוּר. חבר קבע לחיים, קוּלַוידַה סינְגְהְ, הוא ראה שאנשים צעירים בימינו מוותרים על המחשבה הדתית, ולכן הוא רצה להקים איזה מין בית ספר...

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: קטסטרופה (לא מובחן) זו יצר ויוֵקָאנַנְדַה, יַתוֹ מַתַה תַתוֹ פַּתְהַה, (לא מובחן).

סְוַרֻוּפַּה דָאמוֹדַרַה: אז מרגע ש... הם רצו להקים סניף של אִיסְקוֹן, והוא היה...

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: אני לא חושב שזה יהיה קשה. מָניפּוּר היא...

סְוַרֻוּפַּה דָאמוֹדַרַה: זה יהיה קל מאוד, כיוון...

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: ...וַיְשְׁנַּוַה. אז אם הם מבינים, זה יהיה מאוד נחמד.

סְוַרֻוּפַּה דָאמוֹדַרַה: הכל, אפילו מעורבי הממשלה - הם כתבו לי מכתב שאומר שהם יכולים לתת לנו אדמה נחמדה, חֶלְקָה, ו...

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: הו כן. עתה המקדש של גוֹוינְדַגִ'י?

סְוַרֻוּפַּה דָאמוֹדַרַה: המקדש של גוֹוינְדַגִ'י נלקח על ידי הממשלה, אז דיברתי אל, כתבתי מכתב...

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: הממשלה, הם אינם יכולים לנהל.

סְוַרֻוּפַּה דָאמוֹדַרַה: הם לא מנהלים כמו שצריך.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: הם לא מסוגלים. מרגע שהכל הולך למדינה, במיוחד בהודו, מגיע למעקב ממשלתי, זה מתקלקל. ממשלה פירושה הכל גנבים ושודדים. כיצד הם ינהלו? הם פשוט יבלעו כל דבר שיקבלו. ממשלה פירושה... הם לא מסוגלים לנהל, הם לא דְּבֵקִים. זה צריך להיות בידיים של הַדְּבֵקִים. אז (לא מובחן), האנשים השכירים - הם רוצים כסף, זה הכל. איך הם מסוגלים לנהל מקדש? זה לא אפשרי.

סְוַרֻוּפַּה דָאמוֹדַרַה: זאת נעשית לבעיה פוליטית.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: זה הכל. אה?

סְוַרֻוּפַּה דָאמוֹדַרַה: זה נעשה מעורב בפוליטיקה. כך ש... דבר שלא קשור להוקרה ולסגידה.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: מכל מקום, זאת מדוע הממשלה צריכה לתת לידיים של הַדַּבֵק. אנחנו דְּבֵקִים מוכרים, אִיסְקוֹן. אם הם רוצים - ניהול באמת. אנחנו מנהלים, כל כך הרבה מרכזים, על סמך דבקים. זה לא אפשרי לנהל את כל אלה באנשים שכירים. זה לא אפשרי.

דָּבֵק: לא.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: הם לעולם לא... הם לא... התנועה הזו יכולה להידחף בעוצמה כל עוד אנחנו דְּבֵקִים, אחרת היא תסתיים. היא לא יכולה להתנהל על ידי זרים אליה. לא. רק הַדְּבֵקִים. זה הסוד.

דָּבֵק: אינך יכול לשלם לְדָבֵק.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: הא?

דָּבֵק: אינך מסוגל לשלם לְדָבֵק.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: זה לא אפשרי.

דָּבֵק: אתה יכול לשלם למישהו לשטוף את הרצפה, אבל לא לרכוש מזמין ומסביר.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: לא, זה בלתי אפשרי. זה לא אפשרי. אז כל עוד נישאר דְּבֵקִים, התנועה שלנו תתקדם, באין מפריע.

דָּבֵק: דבקים צריכים להשתלט על העולם.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: כן, זה... זה טוב לעולם.

דָּבֵק: כן.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: אם דבקים ייקחו חסות וניהול על העולם כולו, הכל יהיו מאושרים. אין ספק בכך. קְרּישְׁנַּה רוצה בזאת. הוא רצה שֶׁהַפָּאנְּדַּוים יקחו את החלק האחראי בממשלה. לכן הוא לקח חלק בלחימה. "כן, אתה צריך להיות ה... כל הַקּוּרוּ צריכים ליהרג, ואת מַהָארָאגַ'ה יוּדְהישְׁטְהירַה להכתיר." זאת הוא עשה: דְהַרְמַה-סַמְּסְתַהָאפַּנָארְתְהָאיַה. פַּריתְרָאנָּאיַה סָאדְהוּנָאםּ וינָאשָׂאיַה צַ'ה דוּשְׁקְרּיתָאם (בּ.ג. 4.8). הוא רצה שהכל יֵלֵך מאוד חלק ואנשים יֵעֲשׂוּ מודעים לאלוהים. אז יהיו חייהם מוצלחים. זאת התוכנית של קְרּישְׁנַּה. כך, "שוטים אלה מוליכים שולל ו... יש להם את צורת חיי האדם והיא מתבזבזת." לכן הוא דיבר על "עצמאות משמעותה מהי? ריקוד כלבים." החיים מתקלקלים. והם יקלקלו את חייהם וִיעֲשׂוּ לכלבים בחייהם הבאים, ובניין גדול, גדול זה יבהה בהם, זה הכל. מה בניינים גדולים יעשו לתועלת האנשים הללו שהולכים להיות כלב בחיים הבאים? בתור תיאוריה, אלה שבנו בניינים גדולים, מרשימים אלה - בחיים הבאים הם הולכים להיות כלב.

סְוַרֻּופַּה דָאמוֹדַרַה: אבל הם לא יודעים שבחייהם הבאים הם הולכים להיות כלבים.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: זה הקושי. הם אינם יודעים זאת; לפיכך מָאיָא.