HE/Prabhupada 0522 - אם תזמרו את המנטרה, הכל יהיה ברור

From Vanipedia


אם תזמרו את המנטרה, הכל יהיה ברור
- פְּרַבְּהוּפָּאדַה 0522


הרצאה על בג. 7.1 - 2 בדצמבר, 1968, לוס אנג'לס

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: כן.

וישְׁנּוּגַ'נַה: יש כל כך הרבה סיפורים על הריבון צַ'יְתַנְיַה ששינה את האמונה של שוטים כה רבים. פשוט מעצם הנוכחות שלו, הם זימרו הַרֵא קְרִישְׁנַה. איך אנחנו יכולים לקבל את החסד שלו כך שאנחנו עוזרים לאנשים סביבנו לזמר הַרֵא קְרּישְׁנַּה?

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: אם תזמרו בכנות את המנטרה, הכל יהיה ברור. זה תהליך הניקוי. גם אם יש לכם רעיונות שוטים, חֶבְרָה של טיפשים, זה לא משנה. פשוט אם תזמרו... אתם יודעים מעשית, למען כולם, שתהליך הזמרה הזה הוא השיטה היחידה שתגרום לאנשים להתקדם. אז זאת היא השיטה, זמרה וקריאה. שימעו את ההרצאות מתוך בְּהַגַוַד-גִיתָא או שְׂרִימַד-בְּהָאגַוַתַם, נסו להבין, ולזמר, ולעקוב אחרי החוקים והתקנות. אז כללים ותקנות מאוחר יותר. קודם כל, נסו להקשיב ולזמר. שְׂרּינְוַתָאםּ סְוַה-קַתְהָאהַּ קְרּישְׁנַּה פּוּנְּיַה-שְׂרַוַנַּה-קִירְתַנַהַּ. פּוּנְּיַה-שְׂרַוַנַּה-קִירְתַנַהַּ (שב. 1.2.17). כל מי ששומע הַרֵא קְרּישְׁנַּה, הופך לבר מעלה פשוט כיוון שהוא מקשיב. הוא מִטָּהֵר. אז בשלב מסויים, הוא יקבל. אמנם אנשים חושבים, "מה זאת הזמרה הזאת, הַרֵא קְרּישְׁנַּה?" אתם רואים? אם תתנו להם איזה בלוֹף, משהו קוּנְּדַּלינִי-יוֹגַה וכל הרמאים הללו, הם יהיו מרוצים עד מאוד. אתם רואים? אז הם רוצים להיות מרומים. וכמה רמאים באים, "כן, קח את המנטרה הזאת, תן לי שלושים-וחמישה דולר, ובתוך שישה חודשים תהיה אלוהים, יהיו לך ארבע זרועות." (צחוק)

אז אנחנו רוצים שירמו אותנו. כמו לומר, תהליך הרמאות הוא פריט בלתי-נפרד מן החיים המוּתְנים. ישנם ארבעה פגמים בחיים מוּתְנים. אחד הוא שאנחנו טועים, ועוד אחד הוא שאנחנו מקבלים משהו, שהוא לא זה שהינוֹ. בדיוק כמו ביצוע טעות, זה לא צריך להיות קשה להבנה. כל אחד מאיתנו יודע איך אנחנו עושים טעות, פשלה. אפילו אנשים גדולים, גם הם עושים פדיחות, אתה רואה. כמו שישנן כל כך הרבה דוגמאות בין הפוליטיקאים, טעות קטנה או פשלה, או מֶחְדָּל רציני... אז טעות, "לטעות זה אנושי", הטעות היא שם. דומה לכך, קבלת דבר מה כעובדה שאיננו עובדתי. איך זה? כמו שכולם בחיים מוּתנים, הם חושבים, "הגוף הזה הוא אני." אמנם אני לא זה. אני לא הגוף הזה. זה נקרא אשליה, פְּרַמָאדַה. הדוגמא הטובה ביותר היא קבלת חבל כנחש. נגיד שבחשכה ישנו מִן חבל כזה, ואילו אתם, "הוֹ, הנה נחש." זאת הדוגמא הטובה ביותר של אשליה. לקבל משהו שהוא לא זה.

אז פגם זה נמצא בחיים מותנים. ולשגות ולעשות טעויות, הפגם שם. ואילו הפגם השלישי הוא שאנחנו רוצים לרמות ואנו רוצים שירמו אותנו. אנו גם מאוד מומחים. אנחנו תמיד חושבים איך לרמות מישהו. באופן טבעי, הוא גם חושב כיצד לרמות אותי. אז כל החיים המוּתנים הם חברה של רמאים ומרוּמים, וזה הכל. זה הוא פגם נוסף. והפגם הרביעי הוא שהחושים שלנו לא מושלמים. לכן כל הידע שאנו מקבלים, זהו ידע בלתי מושלם. אדם יכול להעלות השערות, אמנם מעלה אותן במוחו. זה הכל. אך המוח שלו לא מושלם. ככל שיציע השערות, הוא ייצור משהו לא-הגיוני, ותו-לא. היות והמוח שלו בלתי מושלם. זה לא משנה, כאשר מחברים אלפי אפסים זה לזה, אם התוצאה היא אחת. לא. עדיין זהו אפס. אז תהליך ההשערות, להבנת העליון, איננו אלא אפס. לכן עם כל הפגמים הללו של חיינו המוּתנים, זה לא אפשרי לבוא לחיים האמיתיים. לכן יש לקבל את זה, מאישים כמו קְרּישְׁנַּה ונציגו המוסמך. זה ידע אמיתי. אז תקבלו שלמות.