Please join, like or share our Vanipedia Facebook Group
Go to Vaniquotes | Go to Vanisource | Go to Vanimedia


Vanipedia - the essence of Vedic knowledge

HR/Prabhupada 0001 - Proširiti na deset milijuna

From Vanipedia


Proširiti na deset milijuna
- Prabhupāda 0001


Lecture on CC Adi-lila 1.13 -- Mayapur, April 6, 1975

Prabhupāda: Caitanya Mahāprabhu kaže svim ācāryama... Nityānanda Prabhu, Advaita Prabhu i Śrīvāsādi-gaura-bhakta-vṛnda, Svi su oni nosioci zapovijedi Śrī Caitanya Mahāprabhua. Pokušaj slijediti put ācārya. Onda će život biti uspješan. I postati ācārya nije jako teško. Prije svega, da bi postali vjerni sluga vašeg ācārye, slijedite strogo što on kaže. Pokušajte ga zadovoljiti i proširiti svjesnost Kṛṣṇe. To je sve. Nije uopće teško. Pokušajte slijediti instrukciju vašeg Guru Mahārāja i raširiti svjesnost Kṛṣṇe. To je naredba Gospodina Caitanye.

āmāra ajñāya guru hañā tāra' ei deśa
yāre dekha tāre kaha 'kṛṣṇa'-upadeśa
(CC Madhya 7.128)

Slijedeći moju zapovijed, postani guru. I ako striktno slijedimo ācārya sistem i damo sve od sebe da slijedimo Kṛṣṇine upute. Yāre dekha tāre kaha 'kṛṣṇa'-upadeśa (CC Madhya 7.128). Postoje dvije vrste 'kṛṣṇa'-upadeśa. Upadeśa znači instrukcija. Kṛṣṇina instrukcija je 'kṛṣṇa'-upadeśa i instrukcija o Kṛṣṇi je isto tako 'kṛṣṇa'-upadeśa. Kṛṣṇasya upadeśa iti kṛṣṇa upadeśa. Samāsa, śāsti-tat-puruṣa-samāsa. I Kṛṣṇa viṣayā upadeśa je isto tako Kṛṣṇa upadeśa. Bāhu-vrīhi-samāsa. Ovo je način analize Sanskritske gramatike. Kṛṣṇina upadeśa je Bhagavad-gītā. On direktno daje instrukciju. Tako onaj tko širi kṛṣṇa-upadeśa, jednostavno ponovi što je Kṛṣṇa rekao, onda postaješ ācārya. Nije uopće teško. Tamo je sve rečeno. Mi samo trebamo ponoviti kao papagaj. Ne baš kao papagaj. Papagaj ne razumije; on samo proizvodi zvuk. Ali vi također trebate shvatiti značenje; Inače kako ćete objasniti? Mi želimo raširiti svjesnost Kṛṣṇe. Jednostavno se pripremite da pravilno ponavljate Kṛṣṇine instrukcije, bez ikakvog krivog tumačenja. Onda, u budućnosti... recimo da sad imamo deset tisuća. Proširićemo se do sto tisuća. To je potrebno. Od sto tisuća do milijun. I od milijun do deset milijuna.

Bhakte: Haribol! Jaya!

Prabhupāda: Neće biti nedostatka ācārya i ljudi će veoma lako razumjeti svjesnost Kṛṣṇe. Organizirajte to. Nemojte biti lažno ponosni. Slijedite instrukcije ācārya. I pokušajte postati savršeni, zreli. Tada će biti veoma lako boriti se protiv māye. Da, acārye objavljuju rat protiv māyinih aktivnosti.