HR/Prabhupada 0036 - Cilj života

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

The Goal Of Our Life - Prabhupāda 0036


Lecture on BG 2.1-11 -- Johannesburg, October 17, 1975

Kada postanemo zbunjeni ovim materijalnim stvarima šta napraviti - da napravimo nešto ili ne, to je primjer, tada moramo prići guruu. To je instrukcija, tu možemo vidjeti. Pṛcchāmi tvāṁ dharma-sammūḍha-cetāḥ. Kada smo zbunjeni, ne razlikujemo što je religijsko ili što nije religijsko, ne koristimo naš položaj pravilno. To je kārpaṇya-doṣopahata-svabhāvaḥ (BG 2.7). To je vrijeme kada trebamo gurua. To je Vedsko upustvo. Tad-vijñānārthaṁ sa gurum evābhigacchet śrotriyaṁ brahma-niṣṭham (MU 1.2.12). To je dužnost. To je civilizacija, da se susrećemo sa toliko problema u životu. To je prirodno. U ovom materujalnom svijetu, matrijalni svijet znači problemi u životu. Padaṁ padaṁ yad vipadām (SB 10.14.58). Materijalni svijet znači da je opasnost na svakom koraku. To je materijalni svijet. I stoga bi trebali uzeti vodstvo gurua, učitelja, od duhovnog učitelja kako da napredujemo, jer ovo...To će biti objašnjeno kasnije, da je cilj našeg života, bar u ovom ljudskom obliku života, u arijskoj civilizaciji. Cilj života je shvatiti naš pravi, temeljni položaj. " Tko sam ja. Što sam ja." Ako ne shvatimo " Što sam ja", onda smo jednaki mačkama i psima. Psi, mačke, oni ne znaju. Oni misle da su tijelo. To će biti objašnjeno. Dakle u ovom stanju života, kada smo zbunjeni...Zapravo smo zbunjeni u svakome trenu. I stoga je potrebno da osoba priđe pravom guruu. I sada Arjuna prilazi Krišni, prvoklasnom guruu. Prvoklasnom guruu. Guru znači Svevišnji gospodin. On je guru svakoj osobi, parama-guru. Stoga svatko tko predstavlja Krsnu, on je također guru. To će biti objašnjeno u četvrtom poglavlju. Evaṁ paramparā-prāptam imaṁ rājarṣayo viduḥ (BG 4.2). I Krišna pokazuje primjerom, gdje bi trebali ponuditi našu predaju i prihvatit gurua. Ovdje je Krišna. Stoga moraš prihvatiti Krišnu ili njegovog predstavnika kao gurua. Onda će svi tvoji problemi biti riješeni. Inače nije moguće, jer on može reći šta je dobro za tebe, šta je loše za tebe. On pita, yac chreyaḥ syān niścitaṁ brūhi tat (BG 2.7). Niścitam. Ako želiš savjet, upustvo, niścitam, koje ne ostavlja nikakvu sumnju, bez ikakve iluzije, bez ikakve greške, bez ikakvog varanja, to se zove niścitam. To možeš dobiti od Krišne ili Njegovog predstavnika. Ne možeš dobiti pravu informaciju od nesavršene osobe ili varalice. To nije prava instrukcija. Danas je postalo moda; svatko postaje guru, svatko daje svoje mišljenje, "Ja mislim", " Po mom mišljenju." To nije guru. Guru znači da daje dokaze iz śāstra. Yaḥ śāstra-vidhim utsṛjya vartate kāma-kārataḥ: (BG 16.23) "Svatko tko ne daje dokaze, dokaz iz śāstra, onda" na siddhiṁ sa avāpnoti, " ne dostiže nikakav uspjeh, " na sukham, " niti sreću u ovom materijalnom svijetu, " na parāṁ gatim, " Što reći o uzdizanju u idućem životu." To su upustva.