HR/Prabhupada 0040 - On je Jedna Svevišnja Osoba

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Here Is One Supreme Person - Prabhupāda 0040


Lecture on BG 16.8 -- Tokyo, January 28, 1975

Postoje milioni i trilioni živih biću, u svakom srcu, On sjedi tamo , u njima. Sarvasya cāhaṁ hṛdi sanniviṣṭo mattaḥ smṛtir jñānam apohanaṁ ca (BG 15.15). On tako upravlja svime. I ako mislimo da je On kontrolor poput nas, to je samo naša zabluda. On je kontrolor. Tamo je kontrolor sa neogranićenim znanjem i beskrajnim pomagačima, sa neograničenim moćima, On upravlja. Ovi impresonalist, oni ne mogu misliti da osoba može biti tako neograničeno moćna. Stoga postaju impersonalisti. Ne mogu misliti. Impersonalisti ne mogu zamisliti...Oni misle: "Ako je osoba, onda je to osoba poput mene." "Ja to ne mogu napraviti, stoga ne može ni On." I stoga su oni mūḍha. Avajānanti māṁ mūḍhāḥ (BG 9.11). Oni uspoređuju Krsnu sa sobom. I kao što je on osoba, slično tome, Krsna je isto osoba. Ali on ne zna. Vede nam daju informaciju da. "Iako je On osoba, On uzdržava sve ostale bezbrojne osobe." On ne znaju da. Eko yo bahūnāṁ vidadhāti kāmān. Da ta jedna osoba, On uzdržava , mnogo miliona i triliona drugih osoba. Mi smo svi osobe, svaki od nas. Ja sam osoba, vi ste osoba. Ovaj mrav je osoba. Mačka je osoba. Pas je osoba i insekt je osoba. Drveća su osobe. Svatko je osoba. Svatko je osoba. I postoji druga osoba. To je Bog, Krsna. Ta osoba održava sve te različite milione i trilione osoba. To je vedsko u ...Eko yo bahūnāṁ vidadhāti kāmān, nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām (Kaṭha Upaniṣad 2.2.13). To je informacija.

I Kṛṣṇa također kaže u Bhagavad-gīti, ahaṁ sarvasya prabhavo mattaḥ sarvaṁ pravartate iti matvā bhajante māṁ... (BG 10.8) I stoga bhakta, kada shvati to temeljito da; " Tu postoji jedna Svevišnja Osoba, koji je vođa, koji je kontrolor i koji uzdržava sve, " Onda Mu se predaje i postaje Njegov bhakta.