HR/Prabhupada 0066 - Trebamo se složiti sa Krišninim željama

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Prethodna stranica - Video 0065
Sljedeća stranica - Video 0067 Go-next.png

We Should Agree to Kṛṣṇa's Desires - Prabhupāda 0066


Lecture on BG 16.4 -- Hawaii, January 30, 1975

Naš je izbor želimo li postati bhakta ili želimo ostati demon. To je moj izbor. Krišna kaže: "Odustani od ovog demonskog angažmana i predaj se Meni." To je Krišnina želja. Ali ako se ne slažete s Krišninom željom, ako želite uživati u svojoj vlastitoj želji, Krišna je tada također zadovoljan, osigurat će vam sve što je potrebno Ali to nije baš dobro. Trebali bismo pristati na Krišnine želje. Ne bismo trebali dopustiti našim željama, demonskim željama, da rastu. To se zove tapasya. Trebali bismo žrtvovati naše želje. To se zove žrtva. Trebali bismo prihvatiti samo Krišninu želju. To je uputa Bhagavad-gīte. Arđunina želja bila je da se ne bori, no Krišnina želja bila je da se bori, upravo suprotno. Arjuna je naposljetku pristao na Krišninu želju: "Da," kariṣye vacanaṁ tava (BG 18.73): " Da, djelovat ću u skladu s Tvojom željom." To je bhakti. Ovo je razlika između bhakti i karme. Karma znači ispunjavati moje želje, a bhakti znači ispunjavati Krišnine želje. To je razlika. Vi odaberite, želite li ispuniti svoje želje ili želite ispuniti Krišnine želje. Ako odlučite ispuniti Krišnine želje, vaš je život uspješan. To je naš život svjestan Krišne. "Krišna to želi; moram to učiniti. Neću učiniti ništa za sebe." To je Vṛndāvana. Svi stanovnici Vṛndāvane pokušavaju ispuniti Krišnine želje. Dječaci pastiri, telad, krave, drveće, cvijeće, voda, gopije, stariji stanovnici, Majka Yaśodā, Nanda, oni su svi zaokupljeni ispunjavanjem Krišninih želja. To je Vṛndāvana. Ovaj materijalni svijet možete pretvoriti u Vṛndāvanu ako pristanete ispuniti Krišnine želje. To je Vṛndāvana. A ako želite ispuniti svoje vlasitite želje, to je materijalno. Ovo je razlika između materijalnog i duhovnog.