HR/Prabhupada 0095 - Naš je posao da se predamo

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Prethodna stranica - Video 0094
Sljedeća stranica - Video 0096 Go-next.png

Our Business is to Surrender - Prabhupāda 0095


Lecture on BG 4.7 -- Bombay, March 27, 1974

Mi se predajemo, ali ne predajemo se Krišni. To je bolest. To je bolest. A pokret za svjesnost Krišne znači izliječiti tu bolest. Izliječiti ovu bolest. Krišna također dolazi. On kaže, yadā yadā hi dharmasya (BG 4.7). Dharmasya glāniḥ, odstupanja po pitanju izvršavanja religije, kada postoje odstupanja, Krišna kaže, tadātmānaṁ sṛjāmy aham. Abhyutthānam adharmasya. Dvije stvari su tu. Kada se ljudi ne predaju Krišni, oni izmišljaju toliko puno "Krišna", toliko nitkova koji se predaju. To je adharmasya. Dharma znači predati se Krišni, ali umjesto da se predaju Krišni, oni se predaju mačkama, psima, ovome, onome, mnogim stvarima. To je adharma. Krishna nije došao kako bi uspostavio takozvanu Hindu religiju ili muslimansku religiju ili kršćansku religiju. Ne. On je došao uspostaviti pravu religiju. Prava religija znači da se moramo podčiniti, predati pravoj osobi. To je prava religija. Mi se predajemo. Svatko ima neku ideju. On se predao tamo. Dali političku, socijalnu, ekonomsku, vjersku ili bilo koju. Svatko ima neku ideju. A i vođa nekog od tih ideala također postoji. Dakle, naš posao je da se predamo. To je činjenica. No, ne znamo gdje bi se predali. To je problem. I zbog toga što je predaja pogrešna iil zagubljena, cijeli je svijet u kaotičnom stanju. Mi mijenjamo ovu predaju u onu predaju. -"Nema više kongresne stranke. Sada će biti komunistička stranka. " I onda opet, "Nema više komunističke stranke nego ove stranke, one stranke." Koja je korist u mijenjaju stranki? Jer zbog ove ili one stranke oni nisu predani Krišni. Dakle, ukoliko ne dođete do točke da se predate Krišni, tu ne može biti mira. To je smisao. Sama promjena sa posude za prženje na vatru vas neće spasiti. Stoga, Krišnina posljednja uputa je:

sarva-dharmān parityajya
mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja
ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo
mokṣayiṣyāmi...
(BG 18.66)

Dakle odstupanja u religijama znači ... Ovo je također navedeno u Śrīmad-Bhāgavatamu. Sa vai puṁsāṁ Paro dharmaḥ. Prva klasa ili nadređena dharma. Paraḥ znači superiorno, transcendentalno. Sa vai puṁsāṁ Paro dharmo yato bhaktir adhokṣaje (SB 1.2.6). Kada se predamo Adhokṣaji ... Adhokṣaja znači vrhovni transcendentalni, ili Krišna. Drugo ime za Krišnu je Adhokṣaja. Ahaituky apratihatā. Ahaitukī znači bez ikakvog povoda. Bez ikakvog povoda. Nije da, "Krishna je ovakav i onakav, pa ću se zato predati." Ne. Bez ikakvog motiva. Ahaituky apratihatā. I to se ne može provjeriti. Nitko to ne može provjeriti. Ako želite da se predate Krišni, nema provjere, nema prepreke. Možete to učiniti u bilo kojem položaju. Možete to učiniti. Ahaituky apratihatā yayātmā suprasīdati. Tada će, ātmā, vaša ātmā, vaša duša, vaš um, vaše tijelo, biti će zadovoljeno. To je proces.