HR/Prabhupada 0105 - Ova znanost može se shvatiti putem Paramparā duhovnog nasljeđa

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

This Science is Understood by the Paramparā Disciplic Succession - Prabhupāda 0105


Lecture on BG 18.67 -- Ahmedabad, December 10, 1972

Posvećenik: Srila Prabhupada, netko je postavio pitanje: "Tko će nastaviti ovaj pokret poslije tebe?"

Prabhupāda: Onaj tko me pita, on će to učiniti. (Smijeh)

Indijski čovjek (5): Mogu li pitati moje dobre posvećenike vaš plan za nastavak vođenja vašeg pokreta nakon tebe, da ono što je nakon Śrī Bhaktivedanta Prabhua, bude zadržano, da se održi ta razina: Hare Krišna, Hare Krišna.

Prabhupada: To je spomenuto u Bhagavad-giti:

imaṁ vivasvate yogaṁ
proktavān aham avyayam
vivasvān manave prāha
manur ikṣvākave 'bravīt
(BG 4.1)

Prije svega, Krišna je izgovorio ovu znanost svjesnosti Krišne bogu Sunca, i bog Sunca Vivasvān je to objasnio njegovom sinu Manuu. I Manu je objasnio njegovom sinu Ikṣvākuu. Evaṁ paramparā-prāptam imaṁ rājarṣayo viduḥ (BG 4.2). Dakle, ova je znanost usvojena sa razumijevanjem od strane parampare, učeničkog naslijeđa. Dakle, kao što smo razumjeli putem paramparā sustava od mog duhovnog učitelja, tako da oni moji učenici koji će shvatiti, održavat će dalje. To je proces. To nije nova stvar. To je stara stvar. Jednostavno je mi moramo dijeliti ispravno, onako kako smo mi čuli od naših prethodnika ācārya. Stoga se u Bhagavad-giti preporučuje: Acarye upāsanam: ". Pojedinac mora pristupiti Acaryi" Ācāryavān puruṣo veda. Jednostavno nagađanjem, na osnovi takozvane učenosti, to nije moguće. To nije moguće. Pojedicac mora prići ācāryi. Dakle ācārya dolazi putem paramparā sistema, učeničkog naslijeđa. Prema tome Krišna preporučuje: "tad viddhi praṇipātena paripraśnena sevayā" (BG 4.34) "Osoba bi trebala pristupiti acaryi i pokušati shvatiti putem praṇipāta, predaje." Tacijela stvar ovisi o predaji. Ye yathā māṁ prapadyante. Proces predaje, omjer predaje, je sredstvo za razumijevanje Krišne. Ako smo u potpunosti predani, onda možemo u potpunosti razumjeti Krišnu. Ako smo djelomično predani, tada razumijemo Krišnu djelomično. Dakle, ye yathā māṁ prapadyante. To je omjer predaje. Onaj koji se predao u potpunosti, on može razumjeti ovu filozofiju i on može također propovijedati , milošću Krišne.