HR/Prabhupada 0133 - Želim jednog učenika koji slijedi moje instrukcije

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Prethodna stranica - Video 0132
Sljedeća stranica - Video 0134 Go-next.png

I Want One Student Who Follows my Instruction - Prabhupāda 0133


Arrival Lecture -- San Francisco, July 15, 1975

Ponekad mi ljudi daju mnogo značaja da sam učinio dobro po cijelom svijetu. Ja ne znam da sam divan čovjek. Ali, znam jednu stvar, da govorim ono što je Krsna rekao. To je sve. Ja ne činim nikakva dodatna uvečavanja: Zato ja predstavljam Bhagavad-gitu kakva jeste. Te zasluge ja mogu preuzeti, da ne činim nikakve besmislene dodatke ili uvečanja. I ja praktično vidim da to postaje uspješno. Nisam podmitio toliko mnogo europljana i amarikanaca. Ja sam siromašni Indijac. Došao sam u Ameriku sa 40 rupija sa sobom, i posjedovao sam 40 crores. Tu nema magije. Možete ići unatrag. Vi spavate. To je tajna, da ukoliko iskreno želite postati guru... Ukoliko želite varati, to je druga stvar. Ima jako mnogo prevaranata. Ljudi također žele biti varani. I čim mi kažemo da "Ukoliko želite postati moj učenik, morate se odreći 4 stvari: bez ilegalnog seksa, bez opijanja sve do pijenja čaja i pušenja cigareta, bez jedenja mesa, i bez kockanja," i oni me kritikuju, "Swami je tako konzervativan." I kada ja kažem "Možete činiti kakve god gluposti, što god želite. samo uzmite ovu mantru i dajte mi 125 dolara" oni to vole. Zato jer u Americi, 125 dolara je ništa. Svatko može odmah platiti. Tako bih skupio milione dolara ukoliko bih varao tako. Ali, ja ne želim to. Ja želim jednog učenika koji prati moje instrukcije. Ja ne želim milione. Ekas candras tamo hanti na ca tara-sahasrasah. Ukoliko ima jedan mjesec na nebu, to je dovoljno osvjetljenja. Nema potrebe za milionima zvijezda. Moj stav je da ja želim vidjeti da makar jedan učenik postane čisti bakta. Naravno, ja imam mnogo iskrenih i čistih bakti. To je moja sreća. Ali, ja bih se zadovoljio i kad bih našao samo jednog. Nema potrebe za takozvanih milion zvijezda. Zato ima proces, veoma je jednostavno, ukoliko shvatamo sve instrukcije u Bhagavad-giti onda mi učimo Srimad-Bhagavatam... Ili čak i ako ne učite, Caitanya Mahaprabhu je dao veoma jednostavnu metodu. To se preporučuje u šastrama:

harer nāma harer nāma harer nāmaiva kevalam
kalau nāsty eva nāsty eva nāsty eva gatir anyathā
(CC Adi 17.21)

Ukoliko mi želimo studirati vedsku literaturu, to je veoma dobro. To zvuči kao osnov. Imamo već 50 knjiga. Vi učite. Postanite veoma dobar skolar u filozofiji, u religiji, u sociologiji. Sve je u Srimad-Bhagavatamu, politika također. I postajete savršen čovjek, sa punim znanjem. I ukoliko mislite da nemate vremena, niste onda dobar skolar, ne možete čitati sve te knjige, pojajte Hare Krsna. U svakom slučaju postajete savršeni, ili sa oboje ili makar jednim. Ukoliko ne možete čitati knjige, pojajte Hare Krsna. Postat ćete savršeni. A, ukoliko čitate knjige i pojate Hare Krsna, to je veoma dobro. Nema gubitka. Ukoliko vi pojate Hare Krsna maha-mantru, i ne čitate knjige, nema štete. Nema gubitka. To pojanje je dovoljno. Ali, ukoliko čitate, onda postajete u stanju obraniti se od opozicijskih strana. To će vam pomoći u poslovima propovijedanja. Zato jer u propovjedanju imate odgovore na mnoga pitanja, morate se sresti sa tako mnogo nasuprotnih elemenata. i ukoliko ste snažni u svojoj poziciji kroz čitanje knjiga, vedske literature, onda postajete veoma, veoma dragi Krsni. Krsna kaže:

na ca tasmāt manuṣyeṣu
kaścit me priya-kṛttamaḥ
(BG 18.69)
ya imaṁ paramaṁ guhyaṁ
mad-bhakteṣu abhidhāsyati
(BG 18.68)

Svi koji propovjedaju sa pouzdanim znanjem, sarva-dharman parityajya mam ekam saranam vraja (BG 18.66), ukoliko je opremljen da propovjeda ovu poruku svijetu, onda on odmah postaje veoma, veoma preopznat od strane Vrhovnog Gospodina.