HR/Prabhupada 0179 - Trebamo raditi radi Krišne

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Prethodna stranica - Video 0178
Sljedeća stranica - Video 0180 Go-next.png

We Must Work for Kṛṣṇa's Sake - Prabhupāda 0179


Lecture on SB 1.16.6 -- Los Angeles, January 3, 1974

Ovi Mayavadi filozofi, oni mogu napredovati sa svojim znanjem, ali opet će pasti dolje. Zašto? Anadrta-yusmad-anghrayah: " Jer nisu mogli dobiti zaštitu Tvojih lotosovih stopala, zato će pasti." To nije sigurno.Jer osoba ne može ostati bez neke aktivnosti, bez neke želje. To nije moguće.Čovjek, životinja, ćak i insekt, on mora djelovati ili raditi nešto. Ima i praktično iskustva oko toga. Jedan od mojih sinova u djeti....., kada sam bio vrlo mlad , on je bio jako zloćest. I ponekadasmo gastavljali na policu.Nije se mogao spustiti. I osjećao se neudobno jer su njegove aktivnosti prestale akda je bio na toj polici. I ne možete zaustavti aktivnosti.To je nemoguće. Morate dati bolju aktivnost.Onda ćete prestati.Param drstva nivartate (BG 2.59).

I ovaj pokret Svjesnosti Krsne znaći da dobijete bolju aktivnost. I onda možete odustati od nižih aktivnosti. Inaće, samo ako ih pokušati negirati, to nije moguće. Moramo raditi.Moramo raditi za Krsninu korist. Mi ćemo ići u Krsnin hram, ili ćemo prodavati Krsnine knjige, ili se sastati sa nekim bhaktom Krsne. To je ljepo.Ali ne možete prestati djelovati.To nije moguće. Onda će vaš besposleni mozak postati vražja radionica ili igraćka za vraga. Onda ćetepasti: "Kako da dobijem tu ženu?? Kako da dobijem tog muškarca?" Ako prestanete djelovati, onda ćete se vratti opet djelovanju za čulno uživanje. To je sve. Slično tome,ako uzmete bilo koje čulo; ne možete ga zaustaviti u djelovanju, ali morate ga korisno upotrijebiti.TO je svjesnost Krsne.