HR/Prabhupada 0184 - Prebacite vezanost s materijalnog zvuka na duhovni zvuk

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Prethodna stranica - Video 0183
Sljedeća stranica - Video 0185 Go-next.png

Transfer the Attachment from Material Sound to the Spiritual Sound - Prabhupāda 0184


Lecture on SB 3.26.47 -- Bombay, January 22, 1975

Dakle, zvuk je vrlo važna stvar. Zvuk je uzrok naše vezanosti za ovaj materijalni svijet. Baš kao što su ljudi u velikim gradovima vezani za zvukove koje izgovaraju glumci. I ne samo to, toliko drugih stvari slušamo na radiju. To je vezanost zbog zvuka. I zato što je to materijalni zvuk, postajemo sve više materijalno zapleteni. Neka glumica ili neki pjevač pjevaju, a ljudi tako vole slušati to pjevanje, da izvođaču plaćaju petnest tisuće rupija po pjesmi. Mnogo ih je ovdje u Bombayu. Samo pogledajte koliko nas privlači materijalna zvučna vibracija. Slično, ista ta vezanost nas oslobađa ako pokušamo slušati Hare Krišna maha-mantru, isti zvuk. Jedan je materijalni a drugi je duhovan. Dakle, vježbajte vezanost prema duhovnoj zvučnoj vibraciji. Tada će vaš život biti uspješan.

ceto-darpaṇa-mārjanaṁ bhava-mahā-dāvāgni-nirvāpaṇaṁ
śreyaḥ-kairava-candrikā-vitaraṇaṁ vidyā-vadhū-jīvanam
ānandāmbudhi-vardhanaṁ prati-padaṁ pūrṇāmṛtāsvādanaṁ
sarvātma-snapanaṁ paraṁ vijayate śrī-kṛṣṇa-saṅkīrtanam
(CC Antya 20.12)

Dakle, ovaj pokret svjesnosti Krišne služi toj svrsi, "Već imate vezanost za zvuk. Sada samo prebacite tu vezanost na duhovni zvuk. Tada će vaš život biti uspješan." To je pokret Hare Krišna, poučavanje ljudi kako prebaciti vezanost s materijalnog zvuka na duhovni zvuk. Narottama dasa Thakura stoga pjeva, golokera prema-dhana, hari-nama-sankirtana, rati na janmilo more tay. Ovaj zvuk dolazi iz duhovnog svijeta, golokera prema-dhana, pjevajući, slušajući taj zvuk, razvit ćemo našu izvornu uspavanu ljubav prema Bogu. To se traži. Prema pum-artho mahan. U materijalnom svijetu prihvaćamo dharmartha-kama-moksa (SB 4.8.41) kao vrlo važan princip. Purusartha. Dharma, postati religiozan, a postavši religiozni, razvijamo našu ekonomiju. Dhanam dehi, rupam dehi, yaso dehi, dehi dehi. Kama. Zašto dehi dehi? Kama znači da želimo ispuniti svoje požudne želje. Dharmartha-kama, i kada postanemo zgađeni ili nesposobni ispuniti svoje želje, tada želimo moksu, postati jedno s Bogom. Ovo su četiri vrste materijalnog posla. Ali duhovni posao je prema pum-artho mahan.

Postići ljubav prema Svevišnjoj Božanskoj Osobi, to je najviše savršenstvo, prema pum-artho mahan. Dakle, postići taj cilj, prema pum-artho mahan, posebice u ovom dobu, Kali-yugi, u kojem ne možemo učiniti ništa drugo, je vrlo, vrlo teško. Ovo doba je prepuno prepreka. Stoga, kalau... To je metoda, harer nama harer nama harer namaiva kevalam: (CC Adi 17.21) "Pjevajte Hare Krišna mantru," kevalam, "samo". Kalau nasty eva nasty eva nasty eva gatir anyatha. U Kali-yugi, jer glavni je zadatak dobiti oslobođenje od ove materijalne vezanosti... Bhutva bhutva praliyate (BG 8.19). Ljudi ne razumiju ni to, što je stvarno naša nevolja. Krišna kaže, Svevišnja Božanska Osoba govori osobno, "Ovo su vaše nevolje." Što? Janma-mrtyu-jara-vyadhi: (BG 13.9) "Ponavljanje rođenja i smrti. To je prava patnja u životu." Razmišljate li o ovom ili onom problemu? Svi problemi su privremeni. Svi su oni u skladu sa zakonima materijalne prirode. Ne možete ih se osloboditi. Prakrteh kriyamanani gunaih karmani sarvasah (BG 3.27). Prakrti će vas natjerati da nešto učinite jer ste kontaminirani materijalnim gunama prirode. Stoga morate djelovati pod vodstvom ove prakrti, materijalne prirode. Dokle god ste pod upravom materijalne prirode, morate prihvatiti rođenje, smrt, starost i bolest. To je vaša prava nevolja.