HR/Prabhupada 0211 - Naša misija je da uspostavimo želju Sri Chaitanye Mahaprabhua

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Prethodna stranica - Video 0210
Sljedeća stranica - Video 0212 Go-next.png

Our Mission is to Establish the Desire of Sri Caitanya Mahaprabhu - Prabhupāda 0211


Lecture on CC Adi-lila 1.4 -- Mayapur, March 28, 1975

Nije moguće postati svjestan Krišne ako pokušaš da preskočiš milost Šri Ćaitanije Mahaprabhua. A stjeći milost Šri Ćaitanije Mahaprabhua znači stjeći milost Šest Gosvamija. To je parampara sistem (sistem primanja transcendentalnog znanja o Gospodu Bogu). Zato Narotama dasa Thakura veli

ei chaj gosai đar-tar mui das
ta-sabara pada-renu mora panća gras

Takav je parampara sistem. On se ne može preskočiti. Mi se jednostavno moramo podvrći tom parampara sistemu. (Bogu) se možeš približiti kroz tvog duhovnog učitelja koji služi Šest Gosvamija (autoriziranih učitelja)... ... i kroz Gosvamije ti zapravo prilaziš Šri Ćaitaniji Mahaprabhuu... ... a kroz Ćaitaniju Mahaprabhua (inkarnaciju Boga) treba da priđeš Krišni, (Vrhovnom Bogu). To je pravilan postupak. To je i razlog da Narotama dasa Thakura veli : "ei chaj gosai đar-tar mui das..." : "Mi smo sluge Božijih sluga". To je također i instrukcija Ćaitanije Mahaprabhua : "gopi-bhartuha pada-kamalajor dasa-dasanudasaha". (ĆĆ Madhja 13.80). "Što više služiš slugu Božijeg sluge - to se sve više primičeš savršenstvu". "Ali ako želiš da i ti odjednom postaneš vrhunski učitelj - onda završiš u paklu. To je sve". "Nemojte praviti tu grešku". To je učenje Šri Ćaitanije Mahaprabhua. Ako služiš slugu sluge koji služi nekog drugog Božijeg slugu - to znači da si duhovno napredovao. Ali, ako misliš da si kvalificiran da i sam postaneš duhovni učitelj - time utireš put ka paklu. Procjes je ovakav : "dasa-dasanudasaha" ("sluga Božijeg sluge"). Tako je rekao Ćaitanija Mahaprabhu. Znači, sluga sluge od sluge koji služi Boga u nizu od stotinu takovih sukcesivnih sluga - to zapravo znači 'duhovno napredan', tj. da je osoba duhovno napredovala. Onaj ko hoće preskočiti taj sistem i direktno postati duhovni vođa - neminovno se nađe u paklu.

Dakle, "anarpita-ćarim ćirat" ('On, koji se Njegovom bezuzročnom milošću pojavio u dobu Kali da bi svim utjelovljenim dušama darovao ushićenje Božije ljubavi'). Uvek se trebamo sjećati ove instrukcije koju je dao Šrila Rupa Gosvami. To je i razlog da upućujemo ovu molitvu, "šri ćaitanija mano bhištam sthapitam jena bhutale". Naša misija je da ostvarimo želju Šri Ćaitanije Mahaprabhua. To je naš biznis : "šri ćaitanija mano bhištam sthapitam jena bhutale" ('da ispunimo želju Ćaitanije Mahaprabhua'). Šrila Rupa Gosvami je to i učinio. Ostavio nam je tako mnogo knjiga... naročito "Bhakti Rasamrita Sindhu", koju smo preveli pod naslovom "Nektar Devocije Bogu". Ta knjiga je namijenjena razumijevanju nauke o predanom služenju Vrhovnog Gospoda. To je i najveći doprinos Šrila Rupe Gosvamija - da nas poduči kako da postanemo predani (Vrhovnoj Božanskoj Ličnosti, Krišni, ili Bogu). Kako da postanemo predani Bogu : to nije sentiment, već cijela jedna nauka. Ovaj pokret svjesnosti Krišne je zapravo jedna velika nauka. "... jad vigjana samanvitam... Gjanam me paramam guhjam jad vigjana samanvitam" : to ni u kom slučaju nije sentiment. Ako to smatramo sentimentom, stvorićemo pomijetnju. To je srž instrukcije Rupe Gosvamija. Rupa Gosvami je to i rekao :

šruti-smriti-puranadi-
panjćaratriki-vidhim vina
aikantiki harer bhaktir
utpatajaiva kalpate
[Bhakti Rasamrita Sindhu. 1.2.101].