HR/Prabhupada 0221 - Mayavadi, Oni misle da su postali jedno sa Bogom

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Prethodna stranica - Video 0220
Sljedeća stranica - Video 0222 Go-next.png

The Mayavadis, They Think that They Have Become One with God - Prabhupāda 0221


Janmastami Lord Sri Krsna's Appearance Day -- Bhagavad-gita 7.5 Lecture -- Vrndavana, August 11, 1974

Krišna je, kada Ga je Arđuna zapitao... "Kažeš da si filozofiju ove Bhagavad-gite Ti lično prenio i bogu Sunca. Kako da u to povjerujem?" Krišnin odgovor je bio : "Stvar je u tome da smo obojica prisustvovali tome, ali ti si to zaboravio, a ja nijesam".

To je i razlika između Krišne i običnoga živoga bića... On (Bog), je kompletan, dok mi nismo. Mi smo zapravo nekompletan, odvojeni dio Krišne. Usled toga moramo biti pod Krišninom kontrolom. Ako ne pristanemo na Krišninu kontrolu, onda ćemo potpasti pod kontrolu materijalne energije, bhumir apo 'nalo vajuha" (BG 7.4). U stvari, mi smo spiritualna energija. Trebalo bi da dobrovoljno pristanemo da nas Krišna kontrolira. To se zove predano služenje Boga. To je pravo predano služenje. Mi smo duhovna energija, a Krišna je Vrhovna Duša. Kada pristanemo da nas Krišna kontrolira, onda bivamo promovirani u duhovni svijet. Ako na to pristanemo. Krišna se inače ne miješa u našu malu nezavisnost (izbora). "Jathećhasi tatha kuru" (BG 18.63, Krišna kaže Arđuni : "Možeš učiniti što god želiš"). Takvu vrstu nezavisnosti posjedujemo.

Usled te nezavisnosti, došli smo u ovaj materijalni svijet, da bi ga nesputano uživali. Krišna nam je podario tu slobodu, "Evo, možeš si nesputano uživati". A mi to i nastojimo. Međutim, rezultat je da postajemo upetljani u materijalni svijet. Data nam je sloboda da djelujemo u ovome materijalnom svijetu... ... I sada svako nastoji postati gospodar materijalnog svijeta. Niko ne nastoji postati sluga (Krišne). Samo mi, Vaišnave, jedino mi nastojimo da postanemo sluge. Karmiji i gjaniji (oni koji rade za nagradu, i oni koji teže spekulativnom znanju) ne vole postati ničije sluge. Štoviše, oni nas kritikuju, "Vi, Vaišnave, posjedujete mentalitet robova". Da, to je točno, tako nas je podučio Ćaitanija Mahaprabhu, "gopi-bhartuha pada-kamalajor dasa-dasanudasaha" (ĆĆ Madhja 13.80). To je naš položaj : "...Ja sam samo sluga sluge koji služi lotosova stopala Šri Krišne, izdržavaoca svih Gopija..." (Ć.Ć., Madhja, 13.80). Kakva je inače korist od usiljene tvrdnje, "Ja sam gospodar"? Ako sam ikada bio gospodar, zašto se ponašam kao sluga? Vidljivo je da služim onako kako mi nalaže ova ljetnja sezona... ...a služiću i kako mi bude nalagala zimska sezona, da bih izbjegao mržnjenje...

Mi smo uvek nečije sluge. Zato Ćaitanija Mahaprabhu veli : "đivera svarupa haja nitja-krišna-dasa" (ĆĆ Madhya 20.108-109 "...živo biće je vječni Krišnin sluga..."). Zapravo, naš ustavni položaj je da budemo vječni Krišnin sluga. Krišna je Vrhovni Kontrolor. Ovaj pokret svjesnosti Krišne je namijenjen obrazovanju svih tih budalastih osoba, nikogovića, "mudhi"... Ja ne izmišljam riječi, "budalast" i "nikogović". Tako ih Krišna oslovljava. "Na mam duškritino mudhaha prapadijante naradhamaha" (BG 7.15, "Ti izrodi, koji su upadljivo glupavi, koji su najniža klasa među ljudima... "). Krišna ih je tako opisao. To možete i sami pročitati... ..."duškritinah", 'onaj ko uvijek djeluje griješno', i "mudhah", 'baraba, magarac'... "Naradhamaha", 'najniža klasa među ljudima'. (neko može reći:) "O, Krišna, zar Ti pričaš tako ružno o ovim materijalnim učenjacima?..." "...postoji tako mnogo filozofa. Zar su svi oni "naradame", najniži od svih ljudi?" "Jeste, svi su naradame". "Kako to misliš, pa oni su svi obrazovani?" "Obrazovani, to je točno..." ...Ali kakva je zapravo to vrsta obrazovanja? To je : "majaja apahrita-gjanaha"... "Rezultat toga obrazovanja je - njihovo znanje je zapravo odnjela maja, iluzija". Što je osoba više učena u materijalnim naukama - time sve više postaje ateista.

U sadašnjem momentu, obrazovanje ne znači 'znanje o Bogu'... Njihovo obrazovanje je da postanu 'gjani', 'spekulanti'. Po njihovom, obrazovanje znači 'učen', 'obrazovan čovjek', gjani, spekulant. Ali pravo značenje riječi 'gjani' se definira kao "bahunam đanmanam ante gjanavan mam prapadijante"... (BG 7.19): "Nakon mnogo rođenja i smrti, osoba koja doista posjeduje znanje - predaje se Meni... " (Bhagavad-gita 7.19). To je pravo obrazovanje. Obrazovanje ne znači da se postane ateista koji tvrdi, "Bog ne postoji. Bog sam ja, bog si ti, i svi ostali su bog." To nije obrazovanje. To je "agjana", neznanje. Majavadiji (impersonalisti, oni koji ne vjeruju u ličnost Boga) misle da su se stopili sa Bogom. To se ne smatra obrazovanjem.