HR/Prabhupada 0223 - Ova institucija mora postojati da bi se obrazovalo cijelo ljudsko društvo

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Prethodna stranica - Video 0222
Sljedeća stranica - Video 0224 Go-next.png

This Institution Must be There for Educating the Whole Human Society - Prabhupāda 0223


Room Conversation with Ratan Singh Rajda M.P. "Nationalism and Cheating" -- April 15, 1977, Bombay

Prabhupada: I što je tu primjedba?

Gospodin Rađda: Tu ne može biti nikakve primjedbe.

Prabhupada : Bhagavad-gita je opće-prihvaćena. Kako sam ja razumio, pre nego što je bio uhapšen, Morarđi je rekao... ...rekao je : "Dozvolite mi da završim čitanje Bhagavad-gite". To sam pročitao u novinama.

Rađda: Da, to je izjavio.

Prabhupada: Znači, on je posvijećen, predan Bhagavad-giti, baš kao i mnogi drugi. Zašto onda ovo učenje (Bhagavad-gite) ne bi podarili čitavom svijetu?

Rađda: Ja sam se uvjerio da on (Girirađa) obično ustane oko 3:30 izjutra... ...onda prvo poobavlja sve njegove religiozne stvari, čitanje Bhagavad-gite, i sve to... To traje 2 do 3 časa; nakon toga, kupanje, pa onda izađe iz njegove sobe oko 7 izjutra... I onda se susreće (sa dnevnim obavjezama i posjetiocima).

Prabhupada: Svi ovi naši studenti, koji su iz stranih zemalja, započnu tu Bhagavad-gita praksu oko 3:30 i sprovode je do 9:30 izjutra. Oni se ne bave ničim drugim. Razumiješ? Ti si pratio ovoga našega Girirađu... On se time bavi po cijeli dan. A i ovi drugi studenti rade to isto. Od 3:30 izjutra, pa dok se ne umore, oko 9:30 - jednostavno Bhagavad-gita program.

Rađda: Čudnovato.

Prabhupada: A mi imamo i tako mnogo materijala za studije... Ako recimo diskutiramo ovaj jedan stih iz Gite, "tahta dehantara-praptiha" (BG 2.13) - studiramo ga danima, sve do potpunoga razumijevanja.

Rađda: Jako podrobno.

Prabhupada: Ako prihvatamo da "tatha dehantara-praptiha" ("...duša prelazi u drugo tijelo") i "na hanijate hanijamane šarire " (BG 2.20 "...duša ne ugiba zajedno sa tijelom")... ...Zašto jedno takvo važno znanje ne bi prenijeli i na druge ljude? To je pravi smisao Bhagavad-gite. "Na đajate na mrijate va kadaćin... na hanijate hanijamane šarire" (BG 2.20, "Za dušu ne postoje ni rođenje a ni smrt... Duša ne ugiba kada je tijelo ubijeno"). Tako i ovi studenti prihvaćaju da, sve dok im tijelo traje... ...idu lično od vrata do vrata , distribuiraju knjige i šalju prikupljene donacije. Mi našu misiju podržavamo na taj način. Ja ne dobijam nikakvu pomoć ni od vlade, ni od publike. A postoje i obračuni u Banci Amerike koji pokazuju koliko strane valute prikupljamo i šaljemo u Indiju. Čak i sa mojim krhkim zdravljem, ja radim na prijevodima bar 4 časa svake noći... A ovi studenti mi pomažu. To je znači moj lični doprinos. Zašto i ti ne bi došao ovdje? Ako doista ozbiljno studiraš Bhagavad-gitu, zašto nam se ne pridružiš, pa da surađujemo? "harav abhaktasja kuto mahad-guna manorathenasati dhavato..." (ŠB 5.18.12, "...smatra se da osoba koja ne služi Boga nema dobrih kvaliteta...")... ...Ljude ne možeš učiniti poštenima putem nekakve zakonske uredbe. To nije moguće. Zaboravi na to. To nije moguće. "jasjasti bhaktir bhagavati akinćana sarvair...harav abhaktasja kuto..." (ŠB 5.18.12),"sve kvalitete polubogova se manifestuju u tijelu osobe koja je čisti predani Vrhovnog Boga..."). Ako ti, ili bilo ko drugi, postaneš predani Boga - sve dobre kvalitete će se ispoljiti. Ali, ako "harav abhaktasja kuto mahad...", tj. ako osoba nije predana Bogu... Onda se dešava da ljudi ne odobravaju čak ni velike, poznate vođe. To sam vidio u današnjoj štampi, "taj vođa, onaj vođa", svi oni bivaju odbačeni... A usled čega to? Jer, "harav abhaktasja kuto" (jer nisu predani Bogu). Kakva je korist od nekoga ko je postao veliki vođa - ako on nije predan Bogu? Ti Rađda si jako inteligentan, mlad čovjek, i radi toga pokušavam da ti dam bar izvjesnu ideju... ... pa ako ti onda možeš uobličiti te ideje... Sve je već tu, tu nema tajne. Jednostavno treba da smo ozbiljni, te da shvatimo da ova institucija mora postojati da bi obrazovala čitavo ljudsko društvo. Ili, ako ništa drugo - jako mali broj ljudi. Broj ljudi nije ni tako važan. Ali, ideal je taj koji uvijek mora postojati.