HR/Prabhupada 0228 - Shvatite kako postati besmrtan

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Prethodna stranica - Video 0227
Sljedeća stranica - Video 0229 Go-next.png

Realize How to Become Immortal - Prabhupāda 0228


Lecture on BG 2.15 -- London, August 21, 1973

Sve te njihove konferencije, Ujedinjene Nacije, njihov znanstveni progres i obrazovni sistem... ... njihova filozofija, i tako dalje - sve je to zamišljeno kako bi mi postali sretni u ovome materijalnom svijetu... "Griha-vratanam", cilj je : kako postati sretan na ovom svijetu. Ali, to nažalost nije moguće. Barabe to ne mogu shvatiti. Ako zaista želiš postati sretan - onda se moraš vratiti Krišni. "Mam upetja tu kaunteja duhkhalajam ašašvatam napnuvanti" (BG 8.15, "Kada Me dostignu, veliki jogiji se više nikada ne vraćaju u ovaj konačni svijet"). Krišna veli, "Ako se neko vrati Meni, onda se više ne vraća u ovo mjesto puno mizerije (konačan materijalni svijet)". "Duhkhalajam". Krišna objašnjava ovaj materijalni svijet kao "duhkhalajam"... "Alajam" znači "mjesto", a "duhkha" znači "nevolja". Ovde, u materijalnom svijetu, sve je bijedno i nesretno, ali budala, obmanuta pokrovom maje, iluzije - prihvata tu nesreću kao - sreću. Ali to je samo maja, iluzija. To uopće nije sreća. Čovek radi po cijeli dan i noć, i sretan je kada dobije neki papir na kome stoji... ... "Vjerujemo u Boga". "Uzmi ovaj papir, vrijedi 100 dolara. (aha, prevario sam te !)". Zar nije tako? "Mi vjerujemo u Boga"; obećajem da će ti biti plaćeno; samo ti uzmi ovaj papir". Papir zapravo nije vrijedan niti jednu jedinu paru, ali na njemu stoji "100 dolara". Tako sam naveden da mislim da sam jako sretan, "jer sada imam taj vrijedni papir". To je to. Prevaranti i oni koji su prevareni. To se upravo zbiva.

Mi zapravo ne bi trebali da budemo uznemireni pojavama sreće i nesreće u ovom materijalnom svijetu. To bi trebala biti naša težnja. Naš cilj bi trebao biti - kako što bolje da prakticiramo svjesnost Krišne. Kako da to izvršimo u praksi. A Ćaitanija Mahaprabhu je dao jako jednostavnu formulu za to :

harer nama harer nama harer namaiva kevalam
kalau nasti eva nasti eva nasti eva gatir anijatha
(ĆĆ Adi 17.21)

U ovom dobu, Kali, nije moguće izvršavati strogosti i pokore. Zato jednostavno pjevaj Hare Krišna mantru. Ali, čak ni to nismo u stanju obaviti kako treba. Evo i zašto. Zato što smo baksuzi, nesretnici. Ovo je stanje u Kali-jugi: "Mandha sumanda-matajo manda-bhagja hi upadrutaha" (ŠB 1.1.10,"...ljudi ovoga doba su svađalice, lenji, zavedeni, nesretni i uvek uznemireni..."). Ljudi su opisani kao veliki nitkovi, "manda". "Manda" znači "jako loš"... A također su i "sumanda-matajaha", "zavedeni na lošu cestu". A kada hoće nešto popraviti, takvi ljudi obično prihvaćaju neku barabu, nekoga lažnog "gurua maharađu"... "Mandaha sumanda-matajaha". Ili olako prihvaćaju neku organizaciju koja nije uradila baš ničega korisnoga, misleći : "Ovo je jako ljepo". Prvo i prvo, ljudi su jako loši, a i kada nešto najzad prihvate - znaj da će i to biti jednako loše... A zašto je to tako? Zato što su nesretne ruke, "mandaha sumanda-matajo manda-bhagjaha" (SB 1.1.10). "Manda-bhagjaha" znači "baksuz". A povrh toga još i "upadrutaha", "uvijek uznemiren". Uvijek uznemiren državnim namjetima, sušama, nedostatkom hrane, i mnogim drugim nevoljama. Takvo je stanje u dobi Kali-juge. Usled toga Ćaitanija Mahaprabhu podvlači... ... da Vjedski spisi otkrivaju da u ovoj dobi nije moguće prakticirati jogu... ... da je nemoguće vršiti velike žrtvene obrede i graditi velike hramove za slavljenje Božanstava... U današnje vrijeme - to je jako, jako teško. Stoga jednostavno treba mantrati : Hare Krišna, Hare Krišna, Krišna Krišna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare ... ... i tako ćemo postepeno spoznati kako da postanemo besmrtni. Hvala vam ljepa na pažnji !