HR/Prabhupada 0263 - Ako ste lijepo prihvatili ovu formulu, nastavit ćete propovjedati

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Prethodna stranica - Video 0262
Sljedeća stranica - Video 0264 Go-next.png

Ako ste lijepo prihvatili ovu formulu, nastavit ćete propovjedati
- Prabhupāda 0263


Lecture -- Seattle, September 27, 1968

Prabhupāda: Da.

Madhudviṣa: Prabhupāda, što je Gospodin Caitanya točno pretskazao kad je pretskazao Zlatno Doba Kali, (nejasno) kada će ljudi pjevati i mantrati Hare Kṛṣṇa mantru?

Prabhupāda: Da. Ljudi... Kao što mi sada propovjedamo Hare Kṛṣṇa. U vašoj zemlji nije bilo takvog propovjedanja. Zato smo poslali naše studente u Europu, Njemačku, London - vi također širite. Na taj način, samo je, mi smo, naše djelatnosti idu od 1966. Registrirali smo naše udruženje 1966., a sada je '68. Tako postupno širimo. I naravno, ja sam star čovjek. Mogu umrijeti. Ako ste lijepo prihvatili ovu formulu, nastavit ćete propovjedati i može se proširiti po cijelome svijetu. Vrlo jednostavna stvar. Samo nam treba nešto inteligencije. To je sve. Svaki inteligentan čovjek će cijeniti. Ali ako bilo tko želi biti prevaren, kako onda može biti spašen, ako svojom voljom želi biti prevaren? Onda ga je vrlo teško uvjeriti. Ali oni koji su otvorena srca, sigurno će prihvatiti ovaj fini pokret, svjesnost Kṛṣṇe. Da.

Jaya-gopāla: Kada uključimo nižu energiju, unutarnju energiju, u služenje Kṛṣṇe, ona postaje produhovljena, zar ne?

Prabhupāda: Ne. Kada upotrebiš svoju energiju, više nije materijalna; duhovna je. Kao kada je bakrena žica u dodoru s električnom strujom, više nije bakar već struja. Tako služenje Kṛṣṇe znači da čim se uklopiš u službu Kṛṣṇe, nerazličit si od Kṛṣṇe. To je rečeno u Bhagavad-gīti: māṁ ca 'vyabhicāreṇa bhakti-yogena yaḥ sevate. Upravo ova riječ, sevate. Sa guṇān samatītyaitān brahma-bhūyāya kalpate (BG 14.26). "Svako ko se ozbiljno angažira u Mojoj službi, odmah postaje transcendentalan prema materijalnim kvalitetama i na nivou je Brahmana." Brahma-bhūyāya kalpate. Kada uključite svoju energiju u službi Kṛṣṇe ne mislite da je vaša materijalna energija tu. Ne. Baš kao ovo voće. Ovo voće, neko može misliti, "Što je ova prasāda? Ovo voće je kupljeno, mi također jedemo voće kod kuće, a ovo je prasāda?" Ne. Pošto je ponuđeno Kṛṣṇi, odmah nije više materijalno. Razultat? Jedite Kṛṣṇa prasādu i vidite kao napredujete u svjesnosti Kṛṣṇe. Kao kada ti liječnik da neki lijek i ako se izliječiš, to je djelovanje lijeka. Drugi primjer je kako materijalne stvari postaju duhovne. Vrlo lijep primjer. Kao kada popijete veliku količinu mlijeka. Postoji poremećaj u crijevima. Odete liječniku. Barem prema vedskom sustavu..., ponudit će vam napitak koji se zove jogurt. To je mliječni napitak. Jogurt s malo lijeka će izliječiti. Tvoja je bolest uzrokovana mlijekom i izliječena je također mlijekom. Zašto? Po uputi liječnika. Slično tome, sve... U višem smislu nema postojanja materije, to je samo iluzija. Jutros sam dao primjer sunca i magle. Bila je magla i sunce se nije moglo vidjeti. Budalasta osoba će reći "Nema sunca. Ima samo magle." Ali inteligentna osoba će reći "Sunce je tu, ali magla je prekrila naše oči. Ne možemo vidjeti sunce." Slično tome, u stvari, budući da je sve energija Kṛṣṇe, nema ničeg materijalnog. Naš mentalitet što želimo zagospodariti je lažan, iluzija. Ona prekriva naš odnos s Kṛṣṇom. To ćete postupno shvatiti. Sevonmukhe hi jihvādau svayam eva sphuraty adaḥ (Brs. 1.2.234). Kako napredujete u stavu služenja, sve će postati jasno, kako će vaša energija biti produhovljena.