HR/Prabhupada 0274 - Mi pripadamo Brahma-sampradayi

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Prethodna stranica - Video 0273
Sljedeća stranica - Video 0275 Go-next.png

Mi pripadamo Brahma-sampradayi
- Prabhupāda 0274


Lecture on BG 2.7 -- London, August 7, 1973

Dakle, morate pristupiti Vrhovnu Osobu, znači Krišna ili Njegov predstavnik. Svi ostali su nitkovi i budale. Ako priđete osobi, guruu, koji nije predstavnik Krišne, prilazite nitkovu. Kako ćete biti prosvijetljeni? Morate pristupiti Krišni ili Njegovom predstavniku. To je potrebno. Tad vijñānārthaṁ sa gurum Eva abhigacchet (MU 1.2.12). Dakle, tko je guru? Samit-pāṇiḥ śrotriyaṁ brahma-niṣṭham. Guru je potpuno svjestan Krišne. Brahma-niṣṭham. I śrotriyam. Śrotriyam znači tko je čuo, koji je dobio znanje od śrotriyaṁ paṭha, slušajući od višeg autoriteta. Evaṁ parampare-prāptam Imam rājarṣayoḥ viduḥ (BG 4.2). Dakle, ovdje moramo učiti iz Arjuninog primjera da kada smo zbunjeni, kada zaboravimo našu pravu dužnost, i zato smo zbunjeni, onda je naša dužnost pristupiti Krišni na isti način kao što je i Arjuna. Dakle, ako ti kažeš: "Gdje je Krišna?" Krišna ne postoji, ali Njegov predstavnik je tu. Njemu trebaš prići. To je vedski nalog. Tad-vijñānārthaṁ sa gurum Eva abhigacchet (MU 1.2.12). Osoba mora prići guruu. A guru, izvorno, znači Krišna. Tene Brahma hṛdā ya ādi-kavaye muhyanti yat sūrayaḥ (SB 1.1.1). Janmādyasya yataḥ anvayāt itarataś ca artheṣu abhijñaḥ svarāt. Morate pristupiti. To je guru. Tako, mi smatramo, mi prihvaćamo Brahmu... Zato što je on prvo biće u ovom svemiru, on je prihvaćen kao guru. On je prenio... Baš kao što mi pripadamo Brahma-sampradayi. Postoje četiri sampradāye. Brahma-sampradaya Šri-sampradaya, Rudra-sampradaya i Kumara-samapradāya. Svi su oni mahājane. Mahājano yena gataḥ sa panthāḥ (CC Madhya 17.186). Trebamo prihvatiti liniju djelovanja koju je dao mahājana.

Dakle, Brahma je mahājana. Naći ćete Brahminu sliku s Vedama u ruci. On je, on je dao prvu uputu iz Veda. No, odakle je on dobio vedsko znanje? Stga, vedsko znanje je apauruṣeya. To nije ljudska kreacija. To je Božja kreacija. Dharmam tu sākṣād bhagavat-praṇītam (SB 6.3.19). Pa kako je Bog, Krišna, dao Brahmi? Tene Brahma hṛdā. Brahma, brahma znači vedsko znanje. Śabda-brahma. Tene. On ubrizgava vedsko znanje iz (u) hṛdā. Tesam satata-yuktānāṁ bhajatāṁ pritī-pūrvakam (BG 10.10). Kada je Brahma stvoren, on je bio zbunjen: "Što je moja dužnost? Sve je mračno?" Tako je meditirao i Krišna mu je dao znanje: "Ovo je tvoja dužnost. Ovako moraš djelovati." Tene brahma hṛdā ya ādi-kavaye. Ādi-kavaye (SB 1.1.1). Brahmā je ādi-kavaye. Dakle, pravi guru je Krišna. I ovdje... Krsna savjetuje Bhagavad-gitu. Ti nitkovi i budalasti ljudi neće prihvatiti Krišnu kao gurua. Oni će otići nekom nitkovu, budali i nevjerniku, nekoj grešnoj osobi i prihvatiti ju kao gurua. Kako on može biti guru?