HR/Prabhupada 0294 - Šest točaka predavanja Krishni

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Prethodna stranica - Video 0293
Sljedeća stranica - Video 0295 Go-next.png

Šest točaka predavanja Krishni
- Prabhupāda 0294


Lecture -- Seattle, October 4, 1968

Postoji šest točaka u predavanju Kṛṣṇi. Jedna točka predavanja je vjerovati da "će me Kṛṣṇa zaštititi." Kao što malo dijete ima potpunu vjeru u svoju majku: "Moja majka je ovdje. Nema opasnosti." Pouzdan. Vidio sam. Svako. Imam... Ispričat ću vam jedno praktično iskustvo. U Calcutti, kad sam bio mlad, putovao sam tramvajem i moj najmlađi sin je bio sa mnom. Imao je samo dvije ili dvije i pol godine. I kondukter je u šali rekao, "Daj mi kartu." Moj sin je prvo rekao: "Ja nemam novaca." A kondukter je rekao, "Onda izađi van." Dječak je odmah rekao, "A, ovo je moj otac." (Smjeh) Vidite. "Ne možeš tražiti da siđem. Moj je otac tu." Vidite? To je psihologija. Ako ste prišli Kṛṣṇi, onda vas ni najveći strah neće uznemiriti. To je činjenica. Takav je Kṛṣṇa. Pokušajte dostići najveću blagodat, Kṛṣṇu. I što Kṛṣṇa kaže? Kaunteya pratijānīhi na me bhaktaḥ praṇaśyati (BG 9.31). "Dragi Moj Kaunteya, Kuntīn sine, Arjuna, objavi svijetu da Moj bhakta nikad neće biti shrvan." Nikad neće biti shrvan. Kaunteya pratijānīhi na me bhaktaḥ praṇaśyati.

Slično tome, ima puno odlomaka u Bhagavad-gīti. Citiram Bhagavad-gītu jer je ta knjiga vrlo popularna po cijelome svijetu, i... Pokušajte shvatiti, čitajte ovu knjigu, veoma vrijednu knjigu znanja. Kṛṣṇa kaže:

ahaṁ sarvasya prabhavo
mattaḥ sarvaṁ pravartate
iti matvā bhajante māṁ
budhā bhāva-samanvitāḥ
(BG 10.8)

Ko može obožavati Kṛṣṇu? To je ovdje opisano, budhā. Budhā znači najinteligentnija osoba. Bodha, bodha znači znanje, a budhā znači onaj ko je mudar, pun znanja. Svako traga za znanjem. Ovdje imate ovo Sveučilište Washington. Ima puno studenata. Došli su ovdje da steknu znanje. Onaj ko je stekao savršenstvo znanja ili najvišu razinu znanja, naziva se budhā. I ne samo budhā, već bhāva-samanvitāḥ. Bhāva znači ekstaza. Mora biti veoma učen i mudar, a u isto vrijeme mora osjećati duhovnu ekstazu. "Takva osoba," Kṛṣṇa kaže, iti matvā bhajante mām. "Takve osobe Me obožavaju i vole." Onaj ko je vrlo inteligentan i ko je trancendentalno pun ekstaze, takva osoba voli Kṛṣṇu i obožava Kṛṣṇu. Zašto? Jer iti matvā, "razumijevajući ovo." Što je to? Ahaṁ sarvasya prabhavo (BG 10.8), "Ja sam porijeklo svega, sarvasya." Šta god tražiš i nastaviš tražiti, vidjet ćeš da je konačno to Kṛṣṇa. Vedānta također kaže istu stvar. Što je Brahman? Athāto brahma jijñāsā.