HR/Prabhupada 0299 - Sannyasi se ne može sretati sa svojom ženom

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Prethodna stranica - Video 0298
Sljedeća stranica - Video 0300 Go-next.png

Sannyasi se ne može sretati sa svojom ženom
- Prabhupāda 0299


Lecture -- Seattle, October 4, 1968

Tamāla Kṛṣṇa: Prabhupāda,nakon što je Gospodin Caitanya uzeo sannyāsu, u Učenjima Gospodina Caitanye kaže da je sreo Svoju majku. Uvijek sam mislio da sannyāsī ne može to raditi.

Prabhupāda: Ne, sannyāsī ne može sresti svoju ženu. Sannyāsīju je zabranjeno da ide kući, on nikad ne može sresti svoju ženu, ali može sresti, ako drugi... Ali to... Caitanya Mahāprabhu nije išao Svome domu. Bio je to aranžman. Advaita Prabhu je doveo Njegovu majku da Ga vidi. Nakon što je prihvatio sannyāsu, Caitanya Mahāprabhu je bio kao lud za Kṛṣṇom. Išao je na obalu Gange zaboravivši da je to Ganga. Mislio je "Ovo je Yamunā. idem u Vṛndāvan, slijedeći..." Nityānanda Prabhu je poslao jednog čovjeka rekavši mu "Slijedim Caitanyu. Molim te obavijesti Advaitu da doveze brod na neki ghāṭ tako da Ga može odvesti Njegovoj kući." Caitanya Mahāprabhu je bio u zanosu. Onda je iznenada vidio kako Advaita čeka s brodom. I pitao Ga je, "Advaita, zašto Si ovdje? Ovdje je Yamunā." Advaita je rekao, "Da, dragi Moj Gospodine, gdje god si Ti tu je i Yamunā. Hajde pođi sa Mnom." I On je pošao s Njim i otišao u Advaitin dom. A onda je vidio, "Zaveo Si Me. Doveo Si Me u Tvoj dom. Ovo nije Vṛndāvana. Kako to?" "U redu, Gospodine, došao Si greškom i..." (smjeh) "molim Te ostani ovdje." I odmah je poslo jednog čovjeka po Njegovu majku. Jer je znao da je Caitanya Mahāprabhu prihvatio sannyāsu; nikad više se neće vratiti doma. A majka je bila luda za sinom. On joj je bio jedini sin. Tako je pružio priliku Njegovoj majci da Ga vidi poslednji put. To je uredio Advaita. Kad je majka došla, Caitanya Mahāprabhu je odmah pao na njena stopala. On je bio mladić od dvadeset četiri godine i kada je majka vidjela da je njen sin uzeo sannyāsu, imala je snahu kod kuće i prirodno ju je to pogodilo, počela je plakati. Caitanya Mahāprabhu ju je pokušao smiriti ljubaznim riječima. Rekao je, "Draga moja majko, ovo tijelo si Mi ti dala, zato sam trebao uključiti Svoje tijelo u tvoju službu. Ali ja sam budalasti sin. Pogriješio sam. Molim te oprosti mi." Ta scena je vrlo dirljiva - odvojenost majke... (nejasno)