HR/Prabhupada 0306 - Trebamo predati naša pitanja o sumnjama

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Prethodna stranica - Video 0305
Sljedeća stranica - Video 0307 Go-next.png

Trebamo predati naša pitanja o sumnjama
- Prabhupada 0306


Lecture -- Seattle, October 2, 1968

Prabhupāda: Neko pitanje? Prije svega iz publike. Pozivamo pitanja, ako imate bilo kakvo pitanje, sumnju, o izjavama, možete pitati. Tad viddhi praṇipātena paripraśnena sevayā (BG 4.34). Sve, ako ste ozbiljni da razumijete, trebamo predati naša pitanja o sumnjama te razumjeti. Vidiš. Da?

Mladić: Da li čovjek stiće svijest koja je izvan riječi? Ili, usudio bih se reći, postoji komunikacija koja nije sama riječ, ali možda vibracija, što je slično kao zvuk ili sam zvuk? Možda dostizanje za oṁ. Je li tu komunikacija, nešto razumljivo između tebe i mene, ja i moj brat, drugi, svi mi? Postoji li iskustvo možda gdje smo mi... Da li to zvuk poput "dong", "Aung." Ima li nešto drugo osim verbalnog? Razgovor?

Prabhupāda: Da, to je Hare Kṛṣṇa.

Mladić: Hare Kṛṣṇa.

Prabhupāda: Da.

Mladić: Možete li objasniti? Možete li mi reći kako to može biti? Kako to može biti cijelo vrijeme? Umjesto da si čovjek, umjesto da moraš razgovarati engleski samo ili drugim jezicima? Kako razgovarati na taj jedan jezik?

Prabhupāda: Pa, zvuk se može vibrirati na bilo kojem jeziku. Nije važno kako Hare Kṛṣṇa može zvučati samo na sanskrtu. Možete ga zvučati na engleskom tonu i: "Hare Kṛṣṇa." Je li to teško? Ti dečki, oni su također zvuče Hare Kṛṣṇa. Dakle, nema poteškoća. To je zvuk koji je bitan. Nije bitno tko ga izgovara. Baš kod klavira, ako ga dodirnete, postoji "dung". Nije bitno je li američki upečatjiv ili indijski upečatljiv ili hindu upečatljiv ili musliman upečatljiv, zvuk je zvuk. Isto tako, ovaj klavir, Hare Kṛṣṇa, samo ga dirate i to će dati zvuk. To je sve. Da?

Mladić (2): Da li sjediti i meditirati na miru? Što ćete učiniti sa svojim umom, jer luta? Mislite li na nešto? Imate li ga staviti na nešto ili ga puštati da luta po sebi? Prabhupāda: Prije svega objasni mi da znam što misliš pod meditacijom? Mladić (2): Sjediti sam u tišini.

Prabhupāda: Ha?

Tamāla Kṛṣṇa: Sjediti sam u tišini.

Prabhupāda: sjediti sam mirno. Je li moguće? Mislite li da je to moguće?

Mladić (2): Ako slušate svoj vlastiti um.

Prabhupāda: Onda um uvijek djeluje.

Mladić (2): To priča vama.

Prabhupāda: Kako možete sjediti, tihi um? Um uvijek djeluje. Imate li bilo koje iskustvo da um ne djeluje kada sjedite u tišini? Kad spavate, um djeluje. Vi sanjate. To je djelovanje uma. Dakle, kada ste pronašli da je vaš um miran?

Mladić (2): To je ono što sam pokušavao pitati.

Prabhupāda: Da. Tako, dakle, um nikada nije miran. Morate angažirati svoj um na nešto. To je meditacija.

Mladić (2): Na što ga angažirate?

Prabhupāda: Da. To je Krsna. Mi angažiramo naš um na Kṛṣṇu, prekrasnu Svevišnju Božansku Osobu. Ne samo da jednostavno angažiramo um, nego angažiramo um u akciji s osjetilima. Budući da um djeluje s našim osjetilima.